Rzecznik Episkopatu: św. Józef ukazuje nam wartość i godność pracy

Św. Józef ukazuje nam, że każda uczciwa praca, wykonywana z sumiennością i zaangażowaniem ma wartość i godność - powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ z okazji wspomnienia św. Józefa rzemieślnika.

Oczekując na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, rzecznik KEP przypomniał w informacji przekazanej PAP przez biuro prasowe Episkopatu, że ogromna część nauczania Prymasa Tysiąclecia dotyczy wartości pracy. Sługa Boży widział ją, bowiem jako uczestnictwo człowieka w dziele stworzenia oraz szkołę cnót.

- Według kard. Wyszyńskiego praca może być wręcz doświadczeniem mistycznym, gdyż jest również modlitwą, rozmową z Bogiem lub kiedy ofiarowujemy ją w jakiejś intencji. I właśnie w tym sensie człowiek uczestniczy poprzez pracę w dziele Boga Stwórcy - podkreślił rzecznik Episkopatu.

Zaznaczył, że w myśl zasad katolickiej nauki społecznej, "poprzez pracę tworzą się więzi społeczne, które leżą u podstaw wspólnoty". - Praca - według Prymasa - nie jest sprawą osobistą i dlatego powinna być "ukierunkowana na wszystkich" - zaznaczył rzecznik Episkopatu.

Kard. Wyszyński pisał, że "praca jest właściwie miłością, jest okazywaniem, świadczeniem miłości". "Takie spojrzenie łączy go ze św. Józefem, który swoją pracą rzemieślniczą w warsztacie okazywał miłość swojej Rodzinie, zabezpieczając jej byt i dając możliwość spokojnego wzrastania Pana Jezusa i przygotowania się do Jego misji" - powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Wspominany dziś św. Józef był mężem Maryi, matki Jezusa i adopcyjnym ojcem Zbawiciela.

„Ewangelie określają go mianem tekton (łac. faber), przez co rozumiano wyrobnika – rzemieślnika od naprawy narzędzi rolniczych, przedmiotów drewnianych itp. Były to, więc prace związane z budownictwem, z robotą w drewnie i w żelazie” – wskazuje brewiarz. W greckiej poezji słowo tekton było używane w odniesieniu do budowniczych statków. Z kolei św. Justyn urodzony 100 lat po narodzinach Chrystusa pisał, że św. Józef wykonywał jarzma dla wołów. Z objawień bł. Katarzyny Emmerich wynika, że przyszły opiekun Jezusa przez pewien czas przebywał poza granicami Palestyny, m.in. w Libanie i tam wykonywał swój zawód.

Przez wspomnienie św. Józefa rzemieślnika Kościół akcentuje szczególną godność i znaczenie pracy. W Biblii wielokrotnie jest o niej mowa. „Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał” – czytamy w Księdze Rodzaju. Te słowa można rozumieć zarówno jako nakaz fizycznej pracy, jak i polecenie dbania o Boże dary i o własny rozwój duchowy. Biblia ostrzega przed lenistwem. Księga Przysłów przypomina, że „ręka leniwa sprowadza ubóstwo, ręka zaś pilnych – wzbogaca”.

Temat pracy podjął papież Leon XII w encyklice „Rerum novarum” z 1891 r. Dokument akcentuje obowiązki pracodawców wobec pracowników. Wskazuje, że podstawą i priorytetową cechą pracodawców jest „sprawiedliwość wobec pracowników”. Dotyczy ona troski pracodawców o fizyczne, religijne i duchowe potrzeby pracowników, co jak tłumaczy papież – wypływa z godności człowieka.

Jan Paweł II w encyklice „Laborem exercens” 1981 r. zaznaczył, że wartość pracy wynika z tego, że jest ona działaniem osoby. „O ile prawdą jest, że człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, to jednak nade wszystko praca jest «dla człowieka», a nie człowiek +«dla pracy»” – napisał papież. Jak dodał, „ostatecznie celem jakiejkolwiek pracy spełnianej przez człowieka – choćby była to praca najbardziej «służebna», monotonna, w skali potocznego wartościowania wręcz upośledzająca - pozostaje zawsze sam człowiek”.

„Nadszedł czas, by promować strategie, które tworzą miejsca pracy, ale przede wszystkim konieczne jest przywrócenie godności pracy poprzez zapewnienie odpowiednich jej warunków. Oznacza to znalezienie nowych sposobów łączenia elastyczności rynku z potrzebą stabilności i bezpieczeństwa dla pracowników. To niezbędne dla rozwoju człowieka” – apelował papież Franciszek 25 listopada 2014 r. w Parlamencie Europejskim.

Wskazując na przykład Świętej Rodziny w Nazarecie, w adhortacji apostolskiej „Redemptoris Custos” (Opiekun Zbawiciela) podpisanej 15 sierpnia 1989 r., Jan Paweł II zaznaczył, że „praca ludzka (w szczególności praca fizyczna) znalazła szczególne miejsce w Ewangelii. Wraz z człowieczeństwem Syna Bożego została ona przyjęta do tajemnicy Wcielenia. Została też w szczególny sposób odkupiona. Józef z Nazaretu, przez swój warsztat, przy którym pracował razem z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy Odkupienia” – wskazał papież.

W związku z 150. rocznicą ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek w liście „Patris corde” 8 grudnia 2020 r. - ogłosił w Kościele Rok św. Józefa.

Według papieża święty Józef uczy wartości, godności i radości pracy. „Kryzys naszych czasów, będący kryzysem gospodarczym, społecznym, kulturowym i duchowym, może stanowić dla wszystkich wezwanie do odkrycia na nowo wartości, znaczenia i konieczności
pracy, aby dać początek nowej «normalności», w której nikt nie byłby wykluczony” – napisał papież Franciszek.

Jak zaznaczył, „utrata pracy dotykająca tak wielu braci i sióstr, a która nasiliła się w ostatnim czasie z powodu pandemii COVID-19, musi być wezwaniem do rewizji naszych priorytetów”.

W związku ogłoszonym w Kościele Rokiem św. Józefa Penitencjaria Apostolska udzieliła jednocześnie odpustu wiernym, którzy odmówią modlitwę lub dokonają aktu pobożności ku czci św. Józefa, zwłaszcza podczas uroczystości 19 marca i 1 maja.

„Wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą” – czytamy w dekrecie metropolity warszawskiego.

Chcąc ożywienia kult i nabożeństwo do św. Józefa, metropolita warszawski kard. Nycz ustanowił w lutym br. trzy kościoły stacyjne: kościół św. Józefa przy ul. Deotymy na Kole w dekanacie wolskim, kościół św. Józefa w Ursusie przy ul. gen. Sosnkowskiego i kościół św. Józefa, Opiekuna Pracy w Józefosławiu w dekanacie piaseczyńskim.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7