Wyroki i sny

„Pierwszy płaszcz purpurowy był wyrazem szyderstwa żołnierskiego. Mój płaszcz purpurowy, podarowany mi przez polskie duchowieństwo z Rzymu, minister Bida oddał do teatru, na przedstawienia szydercze…” sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, 12.03.1956 r.

Piłat

Paradoksem jest, że najsłynniejszym do dzisiaj Rzymianinem nie jest ani filozof, ani wielki władca, lecz… urzędnik, bo tak właściwie można go określić. Znany przede wszystkim jako postać z Nowego Testamentu, ale większość wydarzeń z jego życia opisana jest w pismach Józefa Flawiusza – rzymsko-żydowskiego historyka. Piłat został w 26 roku mianowany przez cesarza Tyberiusza prefektem Judei jako następca Waleriusza Gratusa. Objął urząd jako protegowany Sejana, znanego z niechęci do Żydów; sam także darzył naród żydowski niechęcią i kilkakrotnie popadał w konflikt ze swoimi poddanymi. W okresie, w którym przyprowadzono do niego Jezusa, aby skazał Go na śmierć, miał wszelkie podstawy do tego, by obawiać się kolejnego zatargu. Jednym z trudnych do zinterpretowania wydarzeń jest sen jego żony, który pojawia się wyłącznie w Ewangelii według św. Mateusza (27,19). W trakcie procesu Jezusa wysłała ona mężowi wiadomość następującej treści: „Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu”. Piłat kazał Jezusa ubiczować. Żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: „Witaj, Królu Żydowski!”, policzkując Go przy tym. Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do Żydów: „Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy”. A kiedy Jezus wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym, rzekł: „Oto Człowiek”. Trudno rozstrzygnąć, który z jego cytatów zdobył większą popularność – „Ecce Homo” czy raczej: „Cóż to jest prawda?”.•

Bierut

Głównym realizatorem sowieckiej polityki niszczenia Kościoła był Bolesław Bierut, w tym czasie szef partii komunistycznej i Prezes Rady Ministrów. Kierował procesem sowietyzacji, był współodpowiedzialny za liczne zbrodnie systemu komunistycznego (w tym ówczesnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, powołanego do czynnego i bezwzględnego zwalczania terrorem i represjami przeciwników politycznych), bezpośrednio odpowiedzialny za terror i prześladowania polskich działaczy niepodległościowych. 13 marca 1956 roku Prymas Tysiąclecia zapisał sen, w którym spotkał się z nim: „Obudziłem się przed piątą minut dwadzieścia, dręczony snem… Może nie warto o snach pisać, ale ten, który dzisiaj miałem, wyjątkowo zapiszę. W widzeniu sennym opuszczałem jakiś wielki gmach, po uciążliwej konferencji z Bolesławem Bierutem. Pożegnaliśmy się w hallu. Wychodziłem już, gdy przyłączył się do mnie p. Bierut, z wyraźnym zamiarem towarzyszenia mi. Byłem tym skrępowany”. Dalszy ciąg snu zawiera dość trafną opinię – otóż kiedy Bierut na skrzyżowaniu złamał przepisy, kardynałowi przyszła do głowy myśl: „Jemu wszystko wolno, nawet gwałcić przepisy o ruchu ulicznym”. Tego samego dnia po śniadaniu dwóch księży poinformowało prymasa o śmierci Bieruta. „Bierut już uwierzył, że Bóg jest i że jest jednak Miłością” – zanotował potem Wyszyński.•

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11