G.R.O.M! - czyli godzina rozeznawania otoczona modlitwą

Co to takiego?

G.R.O.M. już znacie z ubiegłego roku. Przypomnę co oznacza ten skrót, otóż:

G. - godzina
R. - rozeznawania
O. - otoczona
M. – modlitwą

Ludzie młodzi bardzo potrzebują modlitwy, szczególnie w tym czasie, kiedy podejmują ważne decyzje.

Przez cały miesiąc SIERPIEŃ módlmy się "Koronką do Bożego Miłosierdzia" oraz "Litanią do bł. Ks. Romana Sitki" o odwagę w podjęciu decyzji wstąpienia na drogę przygotowania do kapłaństwa dla chłopców. Można także włączyć tą intencję w inne praktyki modlitewne.

Kościół potrzebuje dziś LUDZI BOGA. Seminarium Duchowne to DOM tworzony przez ludzi odkrywających miłość Jezusa i pragnących tą Jego miłość rozdawać wszystkim. W ewangelii św. Marka mamy zapisane, że Jezus powołuje Dwunastu, „aby byli z Nim i aby mógł wysłać ich do głoszenia nauki” (por. Mk 3,14). Dlatego w Seminarium najpierw SPOTYKAMY Jezusa, żeby potem ogłaszać, że On żyje, że JEST Zbawicielem.

Dlatego ani w Seminarium, ani  kapłaństwie nie ma nudy! Bo Bóg nie jest nudny!

Wszystkich zapraszamy do modlitwy o ODWAGĘ dla młodych mężczyzn w podjęciu właściwej decyzji.

DZIĘKUJĘMY!

Błogosławiony Księże Romanie
Męczenniku Oświęcimia
Męczenniku cierpiący za wiarę
Wzorze życia kapłańskiego
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa
Miłośniku modlitwy
Żarliwie adorujący Chrystusa w Eucharystii
Wzorze niezachwianej ufności
Wzorze znoszenia cierpień
Miłośniku umartwienia i pokuty
Wielki czcicielu Matki Bożej
Wzorze pracowitości i pokory
Apostole dobrego przykładu
Wzorze miłości Boga i bliźniego
Ukazujący ludziom ideał życia
Pociągający ludzi dobrocią i radością
Dostrzegający potrzebujących i biednych
Zdobywający serca mocą słowa Bożego
Nauczający bardziej przykładem niż słowem
Wychowawco powołanych do kapłaństwa
Przyjacielu młodzieży
Pragnący oddać swe życie za wolność innych
Znoszący upokorzenia z cierpliwością
Pełen poświęcenia dla chorych i cierpiących
Umacniający współwięźniów na duchu
Spieszący z kapłańską posługą skazańcom
Przykładzie przebaczenia wrogom
Oddany sprawie Boga i ojczyzny
Niosący światu dobro i pokój
Chlubo naszej ziemi
Wielki nasz orędowniku u Boga 

K: Módl się za nami błogosławiony księże Romanie

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Panie nasz Boże, w Twoim królestwie błogosławieni są ci, którzy znoszą prześladowanie dla sprawiedliwości. 
* daj nam naśladować wielką cierpliwość błogosławionego Romana męczennika, kapłana i wychowawcy , który służył Tobie, Kościołowi i bliźnim, 
* abyśmy mogli uczestniczyć w jego chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11