Złamana kariera prawnika - św. Alfons Maria Liguori

Postanowił sobie nie zmarnować ani jednej chwili swojego życia. Dotrzymał słowa.

Żarliwa wiara

Tadeusz Rogowski

Doctor zelantissimus - najżarliwszy nauczyciel, taki przydomek nosi założyciel zgromadzenia redemptorystów, św. Alfons Maria di Liguori. W swoim słynnym dziele “Theologia moralis” wyłożył całą naukę moralną Kościoła, którą najkrócej da się streścić w zdaniu: “Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli święci, dlatego chrześcijanin, który nie chce pozostać świętym, może być chrześcijaninem, ale nigdy nie będzie dobrym chrześcijaninem”. Był także pasterzem dusz i kierownikiem duchowym, posiadającym nadzwyczajne dary natury i łaski.

Urodził się w Neapolu w 1696 roku i już od dzieciństwa został poddany starannej, wszechstronnej edukacji. W wieku 16 lat uzyskał doktorat z prawa, a w wieku lat 19 po raz pierwszy wystąpił w roli adwokata, z miejsca zyskując sławę i rozgłos. Niespodziewanie przegrał jakiś proces, na skutek drobnego uchybienia formalnego. Przeżył wstrząs, podobno nie jadł i nie spał przez trzy dni i noce. Wówczas to zaczęła wzrastać w nim potrzeba modlitwy. Kiedy odwiedził przytułek dla nieuleczalnie chorych, ogarnęło go jaśniejące światło i usłyszał głos: “Porzuć świat i oddaj się mnie”. Wtedy to zawiesił swoją szpadę w “kościele od wykupu niewolników” (łacińskie redemptio oznacza “wykup”) i rozpoczął studia teologiczne. Wyświęcony na kapłana w wieku 30 lat, w 1732 r. w Neapolu założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Congregatio Sanctissimi Redemptoris).

Celem redemptorystów było - według słów św. Alfonsa di Liguoriego - “w miarę możności doskonałe naśladowanie życia i cnót Chrystusa, zarówno dla ich własnej korzyści, jak i dla zbawienia ludu, czyli najbardziej opuszczonych dusz”. Rozwój redemptorystów w Europie wiąże się z osobą św. Klemensa Hofbauera (w Polsce znanego pod imieniem Klemens Dworzak), Morawianina, nazywanego “apostołem Wiednia i Warszawy”. Wygnany w 1808 roku z Warszawy przez Napoleona, trafił do Wiednia, gdzie rozwinął dynamiczną akcję duszpasterską.

Lubiany i szanowany przez lud, cieszył się ogromnym autorytetem. Krytykował antykatolickie, oświeceniowe koncepcje, dlatego był nieustannie śledzony przez policję. Twierdzi się, że odegrał dużą rolę w rozmowach politycznych, towarzyszących Kongresowi Wiedeńskiemu w latach 1814-1815. Założył “grupę dialogową” nazywaną “kręgiem Hofbauera”. Wywarł ogromny wpływ na epokę, inspirował takich znanych romantyków jak Brentano czy Schlegel.

W USA rozsławił redemptorystów św. Jan Nepomucen Neumann, urodzony w 1811 r., syn Czeszki i Niemca. Znał osiem języków, interesował się botaniką i astronomią, ale przede wszystkim opiekował się imigrantami, którzy dotarli do swojej ziemi obiecanej - Ameryki. Kiedy w wieku 41 lat został biskupem Filadelfii, natychmiast rozpoczął wielką akcję ewangelizacyjną i edukacyjną, której owocem było ponad 100 wybudowanych kościołów i 80 szkół. Zmarł niespodziewanie na ulicy Filadelfii w wieku 49 lat.

Wszyscy wielcy redemptoryści byli ludźmi żarliwej wiary, oddanymi swojemu powołaniu i dziełu ewangelizacji. Ich pracę zawsze charakteryzował rozmach i energia. Wydali 4 świętych i 3 błogosławionych. Obecnie zgromadzenie liczy 38 prowincji, rozrzuconych po całym świecie, w których pracuje prawie 6 tys. redemptorystów. Za swoje hasło przyjęli słowa “Obfite u Niego odkupienie”, z Psalmu 129., rozpoczynającego się od słów: “Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, słuchaj głosu mego!”.

Do Polski redemptorystów sprowadził w 1787 r. św. Klemens, zakładając pierwszą placówkę w Warszawie, ale już 1808 r. zostali zmuszeni do opuszczenia kraju. Na stałe osiedlili się w Polsce w 1883 r. w Mościskach, dzięki staraniom Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego. Zasłynęli z misji i rekolekcji oraz szczególnego kultu Matki Bożej. Wierni swojemu powołaniu głoszenia Ewangelii wśród ludzi duchowo opuszczonych i ubogich, rozwijali polską tradycję cudownej symbiozy maryjności i dążenia do wolności - tradycję, która ocaliła naród. Tę tradycję, której istotę oddaje tytuł Maryi - Królowa Polski. I tę, która znalazła ukoronowanie w herbie Papieża Polaka - Totus Tuus - Cały Twój (Maryi) oraz wspaniałej encyklice “Matka Odkupiciela” - Redemptoris Mater.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10