Niech nas rozpoznają jako proroków pokoju

Przebywający w Kenii papież Franciszek wziął udział w spotkaniu międzyreligijnym i ekumenicznym. Odbyło się ono w nuncjaturze apostolskiej w Nairobi.

Na spotkanie z Franciszkiem przybyło 24 przedstawicieli najważniejszych religii i wyznań chrześcijańskich obecnych w Kenii. Byli tam zarówno reprezentanci religii monoteistycznych: judaizmu i islamu, jak też hinduiści, buddyści czy wyznawcy tradycyjnych religii afrykańskich. Zebranych przywitał przewodniczący Komisji ds. Dialogu Międzyreligijnego tamtejszego episkopatu abp Peter Kairo. Podkreślił, że Kenia jest krajem, gdzie mimo dominacji chrześcijaństwa w jego strukturze obecne są różne religie. Przedstawiając wspólnoty chrześcijańskie głos zabrał anglikański arcybiskup Eliud Wabukala, a w imieniu pozostałych religii słowa pozdrowienia skierował przewodniczący Wyższej Rady Muzułmańskiej Kenii prof. Abdughafur H. S. El-Busaidy.

W swoim przemówieniu Papież przypomniał, że w czasie każdej pielgrzymki, poza odwiedzinami Kościołów lokalnych, ważne są dla niego także spotkania ze zwierzchnikami innych wspólnot chrześcijańskich i religii. „Nasze relacje stawiają nas wobec wyzwań; stawiają nam pytania. Jednak dialog ekumeniczny i międzyreligijny nie jest luksusem. Nie jest czymś dodatkowym lub opcjonalnym, ale jest istotny, jest czymś, czego nasz świat zraniony konfliktami i podziałami potrzebuje coraz bardziej” – mówił Franciszek.

„Istotnie przekonania religijne i sposób ich praktykowania wpływają na to, czym jesteśmy, i na rozumienie otaczającego nas świata. Są one dla nas źródłem pouczenia, mądrości i solidarności, ubogacając w ten sposób społeczeństwa, w których żyjemy. Troszcząc się o rozwój duchowy naszych wspólnot, formując umysły i serca do prawdy i do wartości nauczanych przez nasze religie, nasze tradycje religijne, stajemy się błogosławieństwem dla wspólnot, w których żyją nasi wierni. W takim społeczeństwie demokratycznym i pluralistycznym jak to współpraca między przywódcami religijnymi i ich wspólnotami staje się ważną służbą dobru wspólnemu” – powiedział Papież.TŁUMACZENIE: 
„Troszcząc się o rozwój duchowy naszych wspólnot, formując umysły i serca do prawdy i do wartości nauczanych przez nasze tradycje religijne stajemy się błogosławieństwem dla wspólnot, w których żyją nasi wierni.” Franciszek zwrócił uwagę na fakt, że we współzależnym świecie coraz wyraźniej dostrzegana jest potrzeba zrozumienia międzyreligijnego, przyjaźni i współpracy w obronie godności danej przez Boga poszczególnym jednostkom i narodom oraz ich prawa do życia w wolności i szczęściu.

„Promując szacunek dla tej godności i tych praw, religie odgrywają istotną rolę w kształtowaniu sumień, zaszczepianiu młodzieży głębokich wartości duchowych poszczególnych tradycji i przygotowaniu dobrych obywateli, zdolnych do wnoszenia w społeczeństwo obywatelskie uczciwości, prawości i światopoglądu dowartościowującego osobę ludzką względem władzy i zysku materialnego” – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty przypomniał także dramatyczne wydarzenia w Kenii mające podtekst religijny. Ostrzegł przed szerzeniem nienawiści i przemocy w imię Boga i religii.

„​​Bóg, któremu staramy się służyć, jest Bogiem pokoju. Jego święte imię nigdy nie powinno być wykorzystywane do usprawiedliwiania nienawiści i przemocy. Wiem, że żywa jest w was pamięć o barbarzyńskich zamachach na Westgate Mall, na Garissa University College i w Mandera. Nazbyt często młodzi ludzie są radykalizowani w imię religii, aby siać niezgodę i strach, a także, aby wręcz rozdzierać strukturę naszych społeczeństw. Jakże ważne, abyśmy byli rozpoznawani jako prorocy pokoju, pokój czyniący, którzy zachęcają innych do życia w pokoju, zgodzie i wzajemnym szacunku!” – powiedział Papież.TŁUMACZENIE: 
„Nazbyt często młodzi ludzie są radykalizowani w imię religii, aby siać niezgodę i strach, a także aby wręcz rozdzierać strukturę naszych społeczeństw. Jakże ważne, abyśmy byli rozpoznawani jako prorocy pokoju, pokój czyniący, którzy zachęcają innych do życia w pokoju, zgodzie i wzajemnym szacunku!” 

Kończąc swe wystąpienie Franciszek nawiązał jeszcze do pięćdziesiątej rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II, podczas którego Kościół katolicki zaangażował się w dialog ekumeniczny i międzyreligijny służący porozumieniu i przyjaźni.

„Pragnę potwierdzić to zaangażowanie rodzące się z przekonania o powszechności miłości Boga oraz zbawienia, jakie oferuje ​​On wszystkim. Świat słusznie oczekuje, że wierzący będą współpracowali z ludźmi dobrej woli w rozwiązywaniu wielu problemów, które mają negatywne skutki dla ludzkiej rodziny. Patrząc w przyszłość, módlmy się, aby wszyscy ludzie uważali się za braci i siostry, zjednoczeni w sposób pokojowy pomimo istniejących różnic. Módlmy się o pokój!” – powiedział Ojciec Święty.

W wygłoszonym przy tej okazji przemówieniu Ojciec Święty przypomniał, że przekonania religijne i sposób ich praktykowania wpływają na to, czym jesteśmy i na rozumienie otaczającego nas świata. 

  • Pełny tekst papieskiego przemówienia znajdziesz TUTAJ
«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10