Praca gwarantowana

O spadku liczby studentów, nowych możliwościach na rynku pracy, planach na przyszłość oraz o gwarantowanym zatrudnieniu po teologii z ks. dr. hab. Piotrem Duksą, prof. UWM, dziekanem Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, rozmawia Łukasz Czechyra.

Łukasz Czechyra: Wydział Teologii na UWM w Olsztynie istnieje już 14 lat. Na początku był kuźnią katechetów i katechetek. Jakie obecnie zadania i wyzwania stoją przed Wydziałem Teologii?

Ks. prof. Piotr Duksa: Kształcimy studentów i prowadzimy badania naukowe. W ostatnich latach wypełnianie tych zadań staje się coraz trudniejsze. Szczególnie odczuwają to kierunki humanistyczne, które są deprecjonowane przez politykę ministerialną. Trudno jest humanistom przebić się w konkursach na projekty badawcze, a kierunki zamawiane (czyli dodatkowo finansowane przez ministerstwo) to tylko kierunki techniczne. Demografowie zwracają jednak uwagę, że dzisiaj inwestujemy w politechniki, jest moda na inżynierów i lekarzy, ale za chwilę będziemy mieli do czynienia z nadprodukcją.

Wydziały teologii w całym kraju zmagają się z problemem spadku liczby studentów. Jak sytuacja wygląda w Olsztynie?

W porównaniu z poprzednimi latami na I rok przyjęliśmy mniej studentów. Inne wydziały teologiczne w całym kraju odnotowały znacznie większy spadek liczby kandydatów. Pocieszanie się „biedą” innych nie jest jednak receptą na przyszłość. Wszyscy zmagamy się z niżem demograficznym, a dodatkowo od tego roku studia na drugim kierunku są płatne dla studentów studiów stacjonarnych, a to znacznie ogranicza chęci i możliwości edukacyjne studentów.

Coraz więcej osób wybiera studia na kierunku nauki o rodzinie. Skąd bierze się popularność tego kierunku?

W pierwszej kolejności należy tu wymienić atrakcyjną ofertę kształcenia, praktyczne i przydatne w życiu i pracy zawodowej przedmioty, a także szerokie możliwości zatrudnienia dla absolwentów tego kierunku. Asystent rodziny to zawód będący nowością na rynku pracy, który stwarza nowe możliwości dla młodych ludzi. Poza tym nasi absolwenci mogą podejmować pracę jako kuratorzy sądowi dla dorosłych, kuratorzy rodzinni, mediatorzy, menedżerowie, animatorzy kultury, referenci, pełnomocnicy ds. rodziny. Osoby, które widzą siebie w pracy z młodzieżą, mogą wybrać specjalność, której ukończenie daje możliwości pracy w charakterze nauczyciela wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie.

Co można zaproponować młodemu człowiekowi, który często studia traktuje jedynie jako przedsionek kariery, a teologię traktować może jako kierunek, po którym pracy nie ma?

Nie zgodzę się z tą tezą. Teologia, jak żaden inny kierunek, zapewnia absolwentom stuprocentowe zatrudnienie. Oczywiście mam na myśli specjalność „formacja kapłańska”, która przygotowuje do przyjęcia święceń kapłańskich. Księża – głęboko wierzący i otwarci na drugiego człowieka – są bardzo potrzebni i oczekiwani. Kształcimy alumnów naszego warmińskiego seminarium oraz seminarium w Elblągu, Ełku i Pieniężnie. Jest też grupa teologów świeckich, którzy przygotowują się do pracy w charakterze nauczycieli religii – w tym wypadku takiej stuprocentowej gwarancji ze strony pracodawcy nie ma. Większość absolwentów teologii znajduje jednak pracę. W ostatnich latach sporą grupę naszych absolwentów teologii wchłonął rynek pracy w Trójmieście, zatrudniając ich jako nauczycieli religii.

Wiemy, że o sile jednostki edukacyjnej decyduje kadra, co z kolei przekłada się na osiągnięcia absolwentów. Co możemy powiedzieć o naszych teologach w perspektywie Polski?

Mając uprawnienia habilitacyjne, możemy prowadzić studia doktoranckie. I z tej szansy korzystamy, a szczególnie korzystają nasi absolwenci, którzy podejmują 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie. Dobre warunki finansowe pozwalają na utrzymanie i pracę naukową. W rozpoczynającym się roku z tej oferty na naszym wydziale skorzysta 25 doktorantów.

Czy i w jaki sposób teologowie z Olsztyna włączają się w misję duszpasterską i ewangelizacyjną Kościoła na Warmii?

Czynnie angażują się w działalność rodzinnych wspólnot parafialnych, uczestniczą w życiu grup i wspólnot religijnych, a ostatnio szczególnie w rekolekcje ewangelizacyjne trwające w parafach archidiecezji warmińskiej. Niedawno otrzymałem pismo, w którym organizator wypoczynku wakacyjnego w Mikoszewie dziękuje za sumienną pracę naszych studentów w charakterze opiekunów kolonijnych.

Jak widzi Ksiądz przyszłość Wydziału Teologii w Olsztynie? Jakie przed nim stoją wyzwania, na czym obecnie trzeba skupić swoją uwagę?

Stawiamy na jakość kształcenia, dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, aktualnych uwarunkowań społecznych i technologicznych. Chcemy zapewnić naszym studentom przyjazne warunki, sprzyjające rozwojowi intelektualnemu, osobowemu i duchowemu. Jest to możliwe dzięki 90-osobowej kadrze pedagogicznej, bardzo zaangażowanej, życzliwej i otwartej na dialog z młodymi ludźmi.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10