Biblia w każdej więziennej celi

Dystrybucja Biblii w więziennych celach będzie jednym z priorytetów Towarzystwa Biblijnego (TB) – zapowiedział w rozmowie z KAI bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Wczoraj, 24 listopada został on wybrany na kolejną, pięcioletnią kadencję przewodniczącym Komitetu Krajowego TB w Polsce, którego jednym z członków jest Kościół katolicki.

W nowej kadencji Towarzystwo Biblijne w Polsce będzie kontynuować dystrybucję Pisma Świętego poprzez sprzedaż lecz także rozdawanie, szczególnie wśród dzieci, młodzieży oraz w aresztach i zakładach karnych.

Bp Puślecki przypomniał, że Kościoły chrześcijańskie w Polsce zawarły porozumienie, że księga Biblii powinna znaleźć się w każdej więziennej celi. „W pewien sposób Pismo Święte skłaniają osoby tam przebywające do uświadamiania sobie kwestii religijnych, do pytań i do więzi z Kościołem” – powiedział ewangelicki duchowny.

Towarzystwo Biblijne zaznacza, że w 156 polskich zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa ponad 80 tys. osadzonych, w tym ok. 2 tys. kobiet. Opiekę duszpasterską sprawują nad nimi kapelani więzienni różnych wyznań. Za ich pośrednictwem Towarzystwo Biblijne w Polsce przekazuje Biblię lub jej części (Nowy Testament, pojedyncze Ewangelie itp.) jako dary dla więziennych bibliotek, dla cel, a także dla osób osadzonych.

W rozmowie z KAI bp Puślecki zwrócił uwagę na energiczną działalność oddziałów TB w różnych regionach kraju, gdzie każdego roku w dużych miastach – Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie organizowane są tzw. Święta Biblii, na których spotykają się chrześcijanie różnych wyznań. Wydarzenia składają się z programu kulturalnego, wystaw i dyskusji.

Podczas obchodów Święta Biblii nie ma podziału na wyznania. „Po prostu chcemy wspólnie promować tę Księgę, która została nam powierzona, jak wierzymy, przez Wszechmogącego” – zaznaczył biskup.

„Zaskakuje nas to, że pomimo wielu różnych wydań Pisma Świętego, nie gaśnie zainteresowanie tą Księgą” – powiedział przewodniczący Komitetu Krajowego TB w Polsce. dodając, że liczba sprzedanych i rozdanych w naszym kraju egzemplarzy Biblii z roku na rok rośnie.

Kościół rzymskokatolicki jest członkiem TB, w prezydium zasiada też jego przedstawiciel, obecnie jest nim ks. prof. Roman Bartnicki z UKSW. Współpracę tę bp Puślecki ocenia bardzo pozytywnie. Przedstawiciele Kościoła katolickiego biorą aktywny udział w pracach nad – ukończonym już w większej części – ekumenicznym przekładem Pisma Świętego.

Zdaniem biskupa należałby się też zastanowić się nad nowym, wspólnym tłumaczeniem Pisma Świętego, które uwzględniałoby przemiany języka i zmiany w mentalności młodzieży. Takie wydanie mogłoby się ukazać około roku 2020. „Towarzystwo Biblijne otwarte jest na współpracę z każdym, komu drogie jest Pismo Święte” – zadeklarował bp Puślecki.

Komitet Krajowy jest najwyższym organem Towarzystwa Biblijnego w Polsce. W jego skład wchodzi dyrektor generalny oraz delegaci Kościołów członkowskich TB.

W związku z rozpoczęciem nowej pięcioletniej kadencji, Komitet wybrał swoje prezydium. Przewodniczącym po raz drugi został bp dr Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Ponadto w skład prezydium weszli: ks. prof. Roman Bartnicki (Kościół Rzymskokatolicki), bp Mieczysław Czajko (Kościół Zielonoświątkowy) oraz ks. arch. dr hab. Warsonofiusz Doroszkiewicz (Kościół Prawosławny). W prezydium z urzędu – jako dyrektor generalna TB – zasiada również Małgorzata Platajs.

Dziewięć Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego delegowało do Komitetu Krajowego tych samych przedstawicieli, co w poprzedniej kadencji. Oprócz wspomnianych już bp. Puśleckiego, ks. Bartnickiego i bp. Czajki są to: ks. Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp M. Bernard Kubicki (Kościół Starokatolicki Mariawitów), pastor Paweł Lazar (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego), ks. Henryk Rother-Sacewicz (Kościół Chrystusowy) oraz bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski).

Dwa Kościoły delegowały nowych przedstawicieli. W skład Komitetu Krajowego po raz pierwszy weszli pastor Ireneusz Dawidowicz z Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz ks. Warsonofiusz Doroszkiewicz z Kościoła Prawosławnego.

Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego w Polsce spotyka się dwa razy w roku. Kolejne posiedzenie zaplanowano na wiosnę 2012 r.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest światową chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Biblii. W Polsce istnieje od 1816 r. Zrzeszając dwanaście Kościołów członkowskich, reprezentujących wszystkie tradycje chrześcijańskie w Polsce, stanowi najbardziej ekumeniczną organizację w naszym kraju.

Towarzystwo Biblijne jest członkiem stowarzyszonym Polskiej Rady Ekumenicznej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6