Polak wiceprzewodniczącym Europejskiego Forum Laikatu

We Fryzyndze w Niemczech w dniach 3-5 czerwca obradowała Rada Prezesów Narodowych Komitetów Europejskiego Forum Laikatu (ELF). Uczestnicy spotkania wezwali do większej integracji i współpracy katolików oraz mówienia "jednym chrześcijańskim głosem" o problemach naszego kontynentu. Nowym wiceprzewodniczącym Forum został Krzysztof Tomasik z Krajowej Rady Katolików Świeckich. ELF wspiera od 33 lat stałe kontakty narodowych komitetów i rad katolików świeckich w Europie.

Najważniejszym punktem obrad spotkania było prawno-finansowe ukonstytuowanie ELF, które zostanie w najbliższym czasie zatwierdzone na gruncie prawa niemieckiego w postaci stowarzyszenia ELF e.V. Zadaniem ELF e.V. będzie przede wszystkim prowadzenie finansów Europejskiego Forum Laikatu.

Na spotkanie przybyli obok członków Komitetu Wykonawczego ELF przedstawiciele laikatu z Polski, Szwajcarii, Niemiec, Belgii, Szwecji, Rumunii, Słowacji, Anglii i Walii oraz Polskich Wspólnot w Europie Zachodniej.

Na trzydniowe spotkanie złożyły się m.in. prezentacja obecnej sytuacji świeckich katolików i ich organizacji w krajach członkowskich. Strona polska poinformowała o nowym statucie Krajowej Rady Katolików Świeckich (KRKŚ), który już został zatwierdzony przez radę. Wskazano na potrzebę ściślejszej współpracy organizacji katolickiego laikatu i mówienia "jednym chrześcijańskim głosem" w wielu ważnych kwestiach, tak na poziomie krajowym jak i europejskim. Wskazano także problem finansowego uregulowania działalności rad, komitetów katolików świeckich, szczególnie w krajach Europy Środkowo Wschodniej.

Wolfgang Rank, członek Komitetu Wykonawczego ELF w przesłanym do uczestników spotkania we Fryzyndze liście przypomniał o konieczności większego zaangażowania i zajęcia stanowiska wobec problemów dotyczących wolności religijnej, bioetyki, wartości rodziny i małżeństwa, czy zachowania niedzieli jako dnia wolnego od pracy. Podkreślił, że zbyt mało katolicy świeccy i hierarchia Kościoła angażuje się w ocenę decyzji różnych instytucji Unii Europejskiej, przede wszystkim Rady Europejskiej, które mają coraz większy wpływ na nasze życie jako chrześcijan. Zaproponował skoordynowanie prac katolików świeckich w tych kwestiach.

Przedstawicielka Centralnej Rady Katolików Niemieckich, Karin Kortman postulowała utworzenie z KRKŚ wspólnej grupy roboczej.

Podczas obrad zaprezentowano raport z ostatniego spotkania plenarnego ELF, które odbyło się w ub. roku w Birmingham oraz z działalności Komitetu Wykonawczego ELF w roku 2010/2011 r. Przewodniczący ELF Peter Annegarn wskazał na liczne kontakty i rozmowy m.in. z Papieską Radą ds. Świeckich, COMECE i CCEE.

Ponadto przedstawiono raport finansowy i sprawy budżetu ELF, zastanawiano się jak "być bardziej zaangażowanymi" w pracę organizacji. Podziękowano za wsparcie spotkania w Fryzyndze ze strony "Renovabis" - akcji solidarności katolików niemieckich z mieszkańcami Europy Środkowej.

Rada Prezydentów zastanawiała się też nad tematem kongresu plenarnego ELF, który odbędzie się w przyszłym roku w dniach 29 czerwca i 2 lipca w Wiedniu. Ustalono, że jego tematem będzie refleksja nad miejscem katolików w Kościele i współczesnym społeczeństwie w kontekście Soboru Watykańskiego II, którego 50. rocznica inauguracji obchodzona będzie w 2012 r.

Dokonano też wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących stowarzyszenia ELF e.V., którymi zostali przewodniczący ELF, Peter Annegarn z Belgii oraz wiceprzewodnicząca Magdalena Bogner z Niemiec i nowego wiceprzewodniczącego, Krzysztofa Tomasika, reprezentującego Krajową Radę Katolików Świeckich.

Oprócz Tomasika polskie organizacje reprezentowali: prof. Piotr Małoszewski, przewodniczący Centralnej Rady Polskich Katolików Świeckich w Niemczech oraz prof. Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz, wiceprezes Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, należący od lipca 2010 do Komitetu Wykonawczego ELF, obaj jako przedstawiciele Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej.

Forum Laikatu Europejskiego powstało 33 lata temu z inicjatywy katolików belgijskich i holenderskich oraz IPAK, pragnących integrować swą pracę na rzecz Kościoła i społeczeństwa. Obecnie ELF skupia 18 krajów europejskich. Warunkiem członkostwa jest rekomendacja Konferencji Episkopatu danego kraju oraz regularne płacenie składek.

Na czele Europejskiego Forum Laikatu stoi 7-osobowy Komitet Wykonawczy. Gremium to zajmie się przygotowaniem kolejnych konferencji oraz utrzymywaniem kontaktów z krajowymi radami katolików świeckich.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| ŚWIECCY

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11