49. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

Spotkanie służy też wymianie doświadczeń. refleksji nad wyzwaniami, które niesie świat i doświadczenie Kościoła.

Pod hasłem „Powołani do misji” na Jasnej Górze trwa 49. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. To czas modlitwy i refleksji nad dynamizmem ewangelizacyjnym, aby lepiej docierać do współczesnego człowieka i wobec trendów świata lepiej służyć Kościołowi. W drugą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę zanoszona jest też modlitwa o pokój, za Ukraińców, siostry i braci w tamtejszych oazowych wspólnotach.

Założycielem Ruchu Oazowego jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, który w pracy duszpasterskiej widział potrzebę formowania dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła poprzez ewangelizację i formację. Z bogatego dziedzictwa pozostawionego przez ks. Blachnickiego wymieniane są m.in. ewangelizacja oparta na budowaniu osobistej relacji z Jezusem, a także uczenie mądrej miłości do Ojczyzny. Z Polski ruch oazowy rozprzestrzenił się najliczniej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest też obecny m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Kenii, Tanzanii czy Filipinach.

Jak podkreśla ks. Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie, i dziś ważnym zadaniem jest tworzenie żywych środowisk wiary, „żywych wspólnot, w których Kościół to nie będzie jakieś abstrakcyjne pojęcie, albo nie będzie kojarzony tylko z duchowieństwem, ale z pewnym doświadczeniem wiary, braterskiej wspólnoty, pomagania sobie, dzielenia się słowem Bożym, wspólnej modlitwy”.

Spotkanie służy też wymianie doświadczeń., refleksji nad wyzwaniami, które niesie współczesny świat, ale i aktualne doświadczenie Kościoła. – W naszym haśle pracy programowej „Powołani do misji” chcemy podkreślić, to co stale robimy, czyli odnowę w świetle zasad Soboru Watykańskiego II, ale ponadto to zmierzenie się z trendami, które dzisiaj są coraz bardziej widoczne w społeczeństwie i chcemy szukać odpowiedzi, jak lepiej służyć, zwłaszcza opierając się na prawdzie, czy to objawionej czy też i takiej, którą nam podpowiadają rozum i sumienie. Chcemy się zastanawiać, jak chrześcijanin powinien opierać się różnym współczesnym ideologiom, zagrożeniom, jak być świadkiem Chrystusa najprościej ujmując - mówił ks. Sędek.

O tym, że dzisiejszy dynamizm ewangelizacyjny Kościoła w Polsce w dużej mierze bierze się z Ruchu Światło-Życie, bo wielu biskupów, kapłanów i świeckich liderów różnych wspólnot, osób w różnoraki sposób odpowiedzialnych za Kościół wzrastała bądź na jakimś etapie spotkała się z oazowym stylem chrześcijańskiego życia mówił w rozmowie z @JasnaGóraNews ks. Adam Polak, moderator diecezjalny arch. częstochowskiej.  Zwraca również uwagę, na „życiodajną” rolę wspólnot. – W ostatnich latach, teraz po pandemii, widzimy indywidualizację w wielu dziedzinach, doszło do atomizacji życia, więc myślę, że tam, gdzie są wspólnoty, tam jest chrześcijaństwo – mówił kapłan i podkreślił, że wciąż, tym, co najważniejsze w istocie Ruchu Światło-Zycie, co twórcze i dynamiczne to prowadzenie człowieka wierzącego do dojrzałego życia chrześcijańskiego, w którym przyjmuje ewangelię i odpowiedzialnie głosi ją dalej.    

W drugą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę zanoszona jest też modlitwa o pokój, za Ukraińców, siostry i braci w tamtejszych oazowych wspólnotach. Pallotyn ks. Wiktor Matuszewski z Żytomierza na Ukrainie, tamtejszym wspólnotom Domowego Kościoła posługuje od 10 lat. - Są ludzie, którzy szukają jakiegoś pogłębienia wiary. Ci, co pogłębiają wiarę korzystają z małych wspólnot” - mówił ks. Matuszewski.

- Oaza uczy relacji z Bogiem i służby drugiemu człowiekowi – podkreślały młode uczestniczki kongregacji. Zuzanna Rataj należy do Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, czyli żeńskiego instytutu świeckiego na prawie diecezjalnym, założonym w 1958 r. przez ks. Franciszka Blachnickiego. Ruch Światło-Zycie odkryła po maturze, korzystając z oazowych rekolekcji. – Wcześniej chodziłam do kościoła, ale dopiero w oazie odkryłam, że można mieć z Bogiem relację – mówiła Zuzanna. Małgorzata Głogowska z diec. warszawsko-praskiej w oazie odkrywa piękno Kościoła, relację z Bogiem i wspólnotą.

Dziś Mszy św. przewodniczył bp Szymon Stułkowski z Płocka. W homilii zwrócił uwagę, że najważniejszym dla wszystkich nurtów odnowy Kościoła po Soborze Watykańskim II jest odnowienie w dorosłych wierzących „przymierza zawartego z człowiekiem na chrzcie świętym”. To też droga Ruchu Światło-Życie. Przypomniał, że Bóg pragnie naszej współpracy, ale jest tym, który pierwszy nawiązuje z człowiekiem przymierze, i „jest ono tak mocne, że nic nie jest go w stanie złamać, bo jest to przymierze przez Jezusa, przymierze na krzyżu”. Bp Stułkowski podkreślał, że duchowość chrzcielna uzdalnia do miłości, też tej najtrudniejszej miłości nieprzyjaciół, duchowość chrzcielna jest zdolna przemieniać świat.

W kongregacji, która odbywa się w dniach 23-25 lutego, uczestniczy ok. tysiąca osób, są przedstawiciele m.in. z Ukrainy, Słowacji, Niemiec czy Szkocji, a duchowo i online łączą się wspólnoty m.in z Kenii, Tanzanii czy Filipin. W poniedziałek, 26 lutego, odbędzie się Kolegium Moderatorów, czyli kapłanów diecezjalnych i zakonnych odpowiedzialnych za ruch oazowy.

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Pierwsza Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych odbyła się w 1976 r. w Krościenku. W następnych latach Kongregacje odbywały się w Krościenku, Niepokalanowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Koninie oraz przede wszystkim w Częstochowie na Jasnej Górze, która stała się głównym miejscem tych spotkań.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11