W piątek pierwsze czytanie prezydenckiego projektu o działalności stowarzyszeń w szkole

Pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe odbędzie się w piątek na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Zgodnie z nim działalność wszelkich organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły będzie wymagać zgody rodziców.

Informacja o pierwszym czytaniu projektu znalazła się na stronie internetowej Sejmu w wykazie prac komisji sejmowych.

"Celem ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe jest zapewnienie wszystkim rodzicom możliwości współdecydowania o rodzajach, treści oraz sposobie prowadzenia zajęć dodatkowych, organizowanych w szkołach lub placówkach oświatowych, do których uczęszczają ich dzieci, przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wskazano, że projektowana regulacja wprowadza rozwiązanie umożliwiające rodzicom realny wpływ na kształt i organizację zajęć dodatkowych i w ten sposób urzeczywistnia wyrażone w konstytucji prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w szkole i w placówce oświatowej (np. w przedszkolu) "mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki". Podjęcie przez nie działalności w szkole lub w placówce wymaga zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

"Opinia rady rodziców co do organizacji zajęć dodatkowych, mimo iż rada rodziców reprezentuje ogół rodziców, może jednak nie odzwierciedlać poglądów większości rodziców. Ponadto rodzice często nie mają pełnej wiedzy na temat treści przekazywanych dzieciom podczas organizowanych w szkole lub placówce zajęć dodatkowych. Zdarza się więc, że dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe, na które - w przypadku posiadania przez rodziców pełnej informacji na ten temat - nie zostałyby zapisane" - czytamy w uzasadnieniu.

Dlatego zgodnie z prezydenckim projektem podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację wymagać będzie uzyskania nie tylko zgody dyrektora szkoły lub placówki i pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki, ale także zgody rodziców dzieci.

Stowarzyszenie lub organizacja zamierzające podjąć działalność w szkole lub placówce będzie musiało bezpłatnie przekazać dyrektorowi tej szkoły lub placówki, w postaci elektronicznej oraz papierowej, prospekt informacji wychowawczej. Ma on zawierać m.in. prezentację programu działalności wychowawczej lub programu rozszerzającego i wzbogacającego formy działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki, przedstawienie idei wychowawczych prezentowanych przez stowarzyszenie lub organizację oraz tych, które realizował będzie program, a także wskazanie osób realizujących program wraz z informacją o posiadanym przez te osoby doświadczeniu zawodowym, w szczególności w zakresie objętym programem.

Dyrektor ma mieć 14 dni na przekazanie rodzicom tego prospektu (w postaci elektronicznej lub papierowej) oraz poinformowanie ich o możliwości wyrażenia zgody albo braku zgody na podjęcie zajęć przez stowarzyszenie lub organizację, a także o skutkach nieprzekazania informacji o zgodzie albo braku zgody.

Rodzic będzie miał 7 dni na to, by wyrazić zgodę albo brak zgody w postaci elektronicznej lub papierowej. Nieprzekazanie przez rodzica informacji o zgodzie albo braku zgody oznaczać będzie wyrażenie zgody przez rodzica.

"Przyjęcie takiego domniemania przyspieszy i ułatwi procedurę wyrażania zgody przez rodziców" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem za uzyskanie zgody rodziców na podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub organizację uznaje się wyrażenie zgody przez większość rodziców dzieci uczęszczających do szkoły lub placówki. Zgoda może być cofnięta, jeśli cofnie ją większość rodziców. Rodzice będę mogli zmienić zdanie - wyrazić zgodę lub brak zgody - w dowolnym momencie.

Stowarzyszenia i organizacje, które obecnie działają na terenie szkół i placówek, będą miały 3 miesiące od czasu wejścia w życie projektowanej ustawy na przedstawienie prospektu. Dyrektor będzie miał 14 dni na przekazanie go rodzicom, a ci 7 dni na wyrażenie zgody lub jej braku.

Stowarzyszenia i organizacje, które nie otrzymają zgody, nie będę mogły dalej prowadzić działalności na terenie szkoły lub placówki.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Złożenie w Sejmie projektu nowelizacji Prawa oświatowego prezydent Andrzej Duda zapowiedział w czasie kampanii wyborczej na początku lipca na spotkaniu z rodzinami w Pałacu Prezydenckim.

"Rodzice mają prawo wiedzieć i decydować w tej sprawie, kto i czego będzie uczył ich dzieci po to, żeby nikt ich dzieciom nie przekazywał wrogich treści ideologicznych" - powiedział wówczas prezydent.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski, pytany o zapowiedziany projekt, przypomniał, że już teraz dyrektor szkoły bez zgody rady rodziców nie może wpuścić żadnej organizacji do szkoły.

"Ale, jak widać, część rodziców uważa, że należy jeszcze te przepisy doprecyzować" - wskazał.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9