Terminy, terminy...

Obłóczyny, refektarz, profes, cenobici? Poznaj terminy związane z życiem konsekrowanym.

Asceza - wysiłek fizyczny lub duchowy, podejmowany w celu osiągnięcia doskonałości moralnej, zbliżenia do Boga i osiągnięcia zbawienia, przez m. in. opanowywanie pożądań, ograniczanie potrzeb życiowych, wyrzekanie się przyjemności, rezygnację z dóbr materialnych lub duchowych.

Celibat - stan dobrowolnego bezżeństwa, polegający na życiu ewangeliczną radą czystości; w przypadku osób konsekrowanych potwierdzany ślubem, ułatwiającym naśladowanie Chrystusa.

Cenobici - zakonnicy prowadzący życie wspólne w klasztorach, według określonej reguły i pod kierownictwem przełożonego.

Eremici - mnisi prowadzący życie ascetyczne w samotności, pojedynczo lub zbiorowo, najczęściej mieszkający w klasztorach nazywanych eremami.

Generał - najwyższy przełożony w instytucie o strukturze hierarchicznej.

Gwardian - przełożony domu zakonnego, np. u franciszkanów.

Habit - strój zakonny, przeważnie składający się z tuniki, szkaplerza i kaptura lub welonu.

Juniorat - okres formacji w instytucie życia konsekrowanego od złożenia ślubów czasowych do ślubów wieczystych.

Kapituła - zebranie wybranych przedstawicieli danego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego, omawiających sprawy całej wspólnoty lub jej prowincji i podejmujących decyzje zgodnie z konstytucjami lub innymi ustawami wewnętrznymi.

Klauzura - zespół przepisów dotyczących miejsca zarezerwowanego wyłącznie dla zakonników; także część domu zakonnego, dostępna wyłącznie dla członków danego instytutu życia konsekrowanego.

Ksieni - przełożona klasztoru mniszek, najczęściej dożywotnia.

Nowicjat - okres próby, weryfikujący przydatność kandydata do życia w danej wspólnocie życia konsekrowanego i przygotowujący do ślubów czasowych.

Obłóczyny - uroczyste założenie habitu zakonnego, rozpoczynające okres nowicjatu.

Opat - przełożony autonomicznego klasztoru mniszego - opactwa.

Postulat - okres przed nowicjatem, służący rozpoznaniu powołania przez kandydata.

Profes, profeska - zakonnik, zakonnica po ślubach wieczystych.

Prowincja - domy danego instytutu pod zarządem jednego przełożonego (prowincjała).

Przeor, przeorysza - tytuł przełożonych zakonnych w klasztorach autonomicznych bez tytułu opactwa (również określenie sprawujących władzę w zastępstwie opata lub ksieni).

Refektarz - wspólna jadalnia w klasztorze.

Reguła - zbiór podstawowych zasad życia w danym instytucie, pochodzący najczęściej od założyciela lub przez niego przyjęty jako podstawa prawna.

Szkaplerz - element habitu; składa się z dwóch prostokątnych kawałków materiału, zszytych ze sobą, z otworem na głowę, sięgających do stóp lub kolan.

Trzeci zakon - stowarzyszenie wiernych świeckich, którzy po odbyciu nowicjatu złożyli przyrzeczenie dążenia do doskonałości ewangelicznej w świecie pod kierunkiem pierwszego zakonu i zgodnie z jego duchowością.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10