Różaniec za misjeRozważania różańcowe (tajemnice chwalebne)

W modlitwie różańcowej, o którą wiele razy prosiła nas Matka Boża, polecajmy wszystkie sprawy misyjne Kościoła, młode wspólnoty chrześcijan, misjonarzy pracujących na wszystkich kontynentach, nowe powołania oraz nas samych, abyśmy na miarę naszych możliwości przez swoje modlitwy i ofiary przyczyniali się do głoszenia Ewangelii Jezusa aż po krańce ziemi.

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Po bolesnej męce i śmierci Chrystusa nadszedł radosny dzień Jego chwalebnego zmartwychwstania. Pan Jezus zwyciężył śmierć i szatana. Ci, którzy w Chrystusa uwierzą, Jemu zaufają, z Nim będą złączeni w życiu i w śmierci, także zwyciężą śmierć i chwalebnie zmartwychwstaną.

Oby ta radosna wieść dotarła do wszystkich ludzi i wszystkich do Chrystusa pociągnęła.

Panie Jezu! Prosimy Cię o liczne i gorliwe powołania misyjne, by nigdy nie brakowało odważnych heroldów ogłaszających ludziom Ewangelię o Twoim dziele odkupienia, o Twoim i naszym zmartwychwstaniu.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Pan Jezus wstąpił do nieba, by nam niebo otworzyć. Tam nas oczekuje i w drodze do nieba wspiera swoją łaską. Niebo, życie wieczne, szczęście przewyższające wszelkie ludzkie wyobrażenia – stoi dla nas otworem. Oby nam nie zabrakło dobrej woli w dążeniu do tego najważniejszego i ostatecznego celu naszego życia i byśmy ochotnie współpracowali z łaską Chrystusa.

Idźmy wiernie i wytrwale za Chrystusem do niebieskiej ojczyzny.

Módlmy się w intencji misjonarzy, by nadzieja wielkiej nagrody, jaka czeka ich od Chrystusa w niebie, dodawała im sił i zapału w trudnej pracy. Módlmy się o to, by i oni sami doszli do nieba i jak najwięcej
dusz tam doprowadzili.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty swym światłem i mocą tak potężnie wspierał Apostołów, pierwszych misjonarzy Chrystusa, że szybko i daleko rozgłosili Ewangelię Chrystusową w pogańskim świecie. Prośmy Ducha Świętego, by i dziś swym potężnym działaniem wspierał misjonarzy w głoszeniu Ewangelii i pozwolił im cieszyć się
różnorodnymi owocami swej pracy.

Duchu Święty! Rozprosz Twym światłem mroki naszych czasów, miłością pokonaj nienawiść, przemień smutek i ból w radość, daj światu upragniony pokój!

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryja, Matka i najbliższa współpracownica Pana Jezusa w Jego dziele odkupienia, ma też największy udział w Jego zmartwychwstaniu i chwale – z ciałem i duszą została wzięta do nieba i wywyższona
nad wszystkich. Matka Najświętsza pozostanie na zawsze najdoskonalszym wzorem apostoła Chrystusowego dzięki swemu całkowitemu oddaniu Bogu do dyspozycji oraz pokornej służbie.

Kto będzie naśladował postawę pokornej służebnicy Maryi, ten pociągnie wiele dusz do Chrystusa i będzie miał kiedyś udział w chwale nieba.

Módlmy się, aby Matka Najświętsza wypraszała pokorne i służebne usposobienie ducha dla wszystkich misjonarzy i misjonarek.

5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

Maryja, Królowa Apostołów, jest zarazem Matką Kościoła Chrystusowego. Napełniona Duchem Świętym wraz z Apostołami w Wieczerniku, roztoczyła macierzyńską opiekę nad rodzącym się Kościołem.
Dla pierwszej gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie była oparciem, natchnieniem i nauczycielką. Matka Najświętsza roztacza swą szczególną opiekę nad misjonarzami, którzy z wielkim utrudzeniem, wśród wielu zagrożeń i niebezpieczeństw głoszą Ewangelię Chrystusa.

Podejmujmy nasze wysiłki przez wytrwałe modlitwy oraz ofiarowanie cierpień w intencji dzieła misyjnego Kościoła.

Módlmy się o liczne i gorliwe powołania misyjne, o potrzebne łaski, siły i zdrowie dla misjonarzy i ich pomocników, by ich praca była jak najowocniejsza dla chwały Boga i zbawienia ludzi.

Klerycy WSD, Wrocław

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7