Nigdy nie zapomnij

- Biskupstwo oznacza obowiązek, a nie zaszczyt, a biskup ma raczej pomagać niż panować. Albowiem z nakazu Chrystusa ten, kto jest większy, ma być jak mniejszy, a przełożony jak sługa - mówił w homilii abp Józef Górzyński.

Po odczytaniu Ewangelii rozpoczął się obrzęd święceń biskupa. Odśpiewano Hymn do Ducha Świętego, po którym ks. kan. Janusz Ostrowski został przyprowadzony do abp. Górzyńskiego przez asystujących mu prezbiterów - ks. kan. Mirosława Huleckiego (proboszcza parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie) oraz ks. kan. Romana Lompę (proboszcza parafii  pw. św. Józefa w Jedwabnie).

- Czcigodny ojcze, Kościół warmiński prosi, abyś ks. Janusza Ostrowskiego wyświęcił na biskupa - powiedział ks. Hulecki, po czym - na prośbę abp. Górzynskiego - przedstawiciel Nuncjatury Apostolskiej w Polsce odczytał bullę nominacyjną papieża Franciszka.

Po jej odczytaniu abp Górzyński wygłosił homilię. Odnosząc się do przeżywanego czasu Wielkanocy, podkreślał, że jest to okres refleksji nad zmartwychwstaniem Chrystusa i doświadczania udziału w Jego tajemnicy zbawienia świata. - Jednym z istotnych wymiarów tej tajemnicy jest powołanie Kościoła i powołanie do posługi w Kościele - podkreślił metropolita.

Powrócił do liturgii słowa, w której słowo Boże mówiło o tajemnicy powołania do apostolskiej posługi w Kościele. - Autor Listu do Hebrajczyków podkreśla, że „nikt sam sobie nie bierze tej godności” i że powołany jest „z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony”. Św. Piotr w Dziejach Apostolskich swoje apostolskie posługiwanie odczytuje jako rozkaz, który od Chrystusa otrzymali apostołowie, aby „głosić” i „dawać świadectwo”. A w Ewangelii słyszymy poruszające słowa samego Pana Jezusa, mówiące o Jego bardzo osobistej relacji do swoich uczniów. Rozpoczyna ją osobisty wybór i powołanie - „nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem”, a podtrzymuje trwanie w miłości - „trwajcie w miłości mojej”, „już was nie nazywam sługami..., ale przyjaciółmi” - cytował abp Górzyński.

Podkreślił, że tę szczególną więź z powołanymi do posługi apostolskiej buduje Chrystus, nim przekaże im swoją moc i zleci zadanie. - My dzisiaj, uczestnicząc w tej celebracji, uczestniczymy w wydarzeniu sakramentalnego przekazania Chrystusowej mocy kapłanowi warmińskiemu, ks. Januszowi - mówił metropolita.

Następnie abp Górzyński mówił, jak Kościół w rytuale święceń biskupich naucza o tej tajemnicy. - Biskupstwo oznacza obowiązek, a nie zaszczyt, a biskup ma raczej pomagać niż panować. Albowiem z nakazu Chrystusa ten, kto jest większy, ma być jak mniejszy, a przełożony jak sługa. Głoś słowo Boże, nastawaj w porę, nie w porę, napominaj z całą cierpliwością i umiejętnością. Przez modlitwy i Ofiary składane za lud tobie powierzony staraj się wybłagać liczne łaski płynące z pełni Chrystusowej świętości. Bądź wiernym szafarzem, zarządcą i strażnikiem sakramentów Chrystusa w powierzonym tobie Kościele. Skoro zostałeś wybrany przez Ojca niebieskiego do rządzenia Jego rodziną, pamiętaj o Dobrym Pasterzu, który zna swoje owce i którego one znają. Nie zawahał się On oddać życia za owce - mówił metropolita.

- Ojcowską i braterską miłością otaczaj wszystkich, których Bóg ci powierzył, zwłaszcza prezbiterów i diakonów, twoich współpracowników w Chrystusowej służbie, a także ubogich, słabych, pielgrzymów i przybyszów. Wzywaj wiernych, aby współpracowali z tobą w apostolskim posługiwaniu, i chętnie ich słuchaj. Nieustanną troską ogarniaj tych, którzy jeszcze nie należą do jednej owczarni Chrystusa, ponieważ oni są również tobie powierzeni przez Pana. Nigdy nie zapominaj, że należysz do kolegium biskupów w Kościele katolickim, który jest zjednoczony węzłem miłości, i nie przestawaj się troszczyć o wszystkie Kościoły oraz chętnie spieszyć z pomocą Kościołom, które tego potrzebują. Czuwaj nad całym ludem, nad którym Duch Święty ustanowił cię biskupem, abyś kierował Kościołem Bożym w imię Ojca, którego w Kościele uobecniasz, i w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa, którego urząd posługiwania nauczycielskiego, kapłańskiego i pasterskiego wykonujesz, i w imię Ducha Świętego, który ożywia Kościół Chrystusa i swoją łaską zaradza naszej słabości - mówił abp Górzyński.

Czytaj także:

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10