Abp Migliore: Ordynariat polowy ma bronić człowieka

Duszpasterstwo wojskowe ma 25 lat.

Eucharystię koncelebrowali z abp. Migliore kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, abp Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski oraz bp Włodzimierz Juszczak OSBM, biskup ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz licznie przybyli kapelani z całej Polski.

Liturgia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Wojska Polskiego i odegrania Mazurka Dąbrowskiego.

Na początku biskupów, kapelanów, pracowników Ordynariatu Polowego przywitał Biskup Polowy Józef Guzdek podziękował za ich obecność i modlitwę w intencji diecezji wojskowej. Podkreślił, że przywrócenie Ordynariatu Polowego było ważnym dniem w historii Wojska Polskiego.

Podkreślił, że dzisiejszy dzień to okazja do wyrażenia wdzięczności św. Janowi Pawłowi II, poprzednim biskupom polowym, abp. Józefowi Kowalczykowi, ówczesnemu nuncjuszowi oraz abp. Celestino Migliore, który pełnił posługę w nuncjaturze w tamtym czasie za odnowienie duszpasterstwa wojskowego w naszym kraju.

W homilii abo Migliore podkreślił, że obchody 25-lecia odtworzenia ordynariatu zbiegły się z ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajnym Rokiem Jubileuszu. - Miłosierdzie jest kresem, granicą, jaką mamy stawiać złu; do tego jesteśmy wezwani. Jest to wrażliwość tych, którzy pozostając w środowisku wojskowym czują się odpowiedzialni za to, aby położyć kres kulturze przemocy, nienawiści, odwetu i śmierci, tak bardzo raniącej współczesny świat - powiedział. Dodał, że wymaga to od nas „pogłębionej refleksji i konkretnych decyzji, abyśmy umieli nieść przesłanie otwarcia się na innych, promowania wolności, szacunku i współpracy między tymi, którzy trudzą się na rzecz życia i godności człowieka”.

Zdaniem abp. Migliore, w takiej perspektywie lepiej widać rolę ordynariatu polowego i jego członków; nie jest nią obrona terytorium i granic, ale obrona człowieka. - Jest to pewna jakość, pewien rzeczywisty i własny styl, który przejawia się w kwalifikacjach, umiejętnościach i dyspozycyjności całego zespołu ordynariatu wojskowego, także przy realizacji nawet najbardziej delikatnych zadań – powiedział.

Nuncjusz podkreślił, że posługa kapelanów sytuuje się we wrażliwości wobec osoby ludzkiej: jest to służba człowiekowi, skoncentrowana na trosce i pasterskiej posłudze wobec żołnierzy i ich rodzin. Przypomniał słowa Jana Pawła II skierowane do 40-tysięcznej wspólnoty Wojska Polskiego w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina w czerwcu 1991 roku: „Wojsko, które ułatwia żołnierzowi, a w każdym razie mu nie przeszkadza zwracać się ku tym wartościom, które były szczególnie ważne w jego domu rodzinnym, naród może łatwiej uznać za swoje wojsko, za żywą i integralną część społeczeństwa. Dlatego z powrotu kapelanów do koszar cieszę się głównie ze względu na was, drodzy żołnierze”.

- Także dzisiaj, choć zmieniła się sytuacja historyczna w tym narodzie, kapelani pozostają u boku żołnierzy, dzieląc z nimi codzienne obowiązki w obronie Polaków w kraju; są z nimi również na misjach międzynarodowych – powiedział.

Abp Migliore podziękował kapelanom za ich posługę na rzecz żołnierzy. Dodał, że papież Franciszek, często przypomina kapłanom, aby nie byli „funkcjonariuszami”, ale „pasterzami”. - Tak pojęta misja kapelanów jest niezastąpionym, twórczym, pokornym i cennym darem; przyczynia się ona do podtrzymania etosu osobistego i zawodowego żołnierzy w ich służbie dla wspólnego dobra społeczeństwa – powiedział.

Podkreślił, że obecność i posługa kapelanów wojsku nie zostały narzucone przez Kościół, „ale są odpowiedzią na szczególne zapotrzebowanie, jakie środowisko wojskowe kieruje do Kościoła za pośrednictwem swoich przełożonych i władz państwowych”. - To pozwala zrozumieć, jak bardzo wasza obecność w siłach zbrojnych i w innych służbach mundurowych, nie jest tylko formalna; pokazuje też, jakie są oczekiwania i jaka przestrzeń duszpasterska towarzyszy waszej misji – powiedział.

W Mszy św. uczestniczyli dawni i obecni pracownicy Ordynariatu Polowego, którzy przed Mszą św. zostali odznaczeni medalami resortowymi oraz kościelnymi. Na zakończenie Mszy św. nuncjusz apostolski wręczył dziekanom rodzajów wojsk Paschały, znak przypominający o 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Po Mszy św. konferencję duchową o Bożym Miłosierdziu wygłosił ks. Franciszek Longchamps de Berier.

21 stycznia 1991 roku watykańska Kongregacja ds. Biskupów św. wydała dekret przywracający Ordynariat Polowy w Polsce i powołujący na biskupa diecezji wojskowej ks. prał. dr. Sławoja Leszka Głódzia, pełniącego posługę w watykańskiej Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.

Po 1945 r. władze komunistyczne nie zezwoliły na odtworzenie działającego od 1919 r. biskupstwa polowego. Nie zdecydowały się jednak na całkowitą likwidację duszpasterstwa wojskowego. Polska, jako jedyny kraj bloku komunistycznego, zachowała instytucję kapelanów wojskowych. Dla władz PRL istnienie tzw. Generalnego Dziekanatu Wojska Polskiego było jedną z oznak rzekomej tolerancji i swobód religijnych w Polsce. Równocześnie jednak starano się ograniczyć do minimum kontakty kapelanów z żołnierzami. Za udział w praktykach religijnych żołnierze byli prześladowani i karani przenosinami do trudniejszych w służbie garnizonów lub blokowaniem awansów. Sytuacja ta trwała przez cały okres PRL.

21 stycznia 1991 r. dekretem Kongregacji ds. Biskupów św. Jan Paweł II przywrócił Ordynariat Polowy w Polsce i powołał na biskupa diecezji wojskowej ks. prał. dr. Sławoja Leszka Głódzia, pełniącego posługę w watykańskiej Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.

W diecezji wojskowej funkcjonuje obecnie 78 parafii (w tym 15 z nich to parafie wojskowo-cywilne, z księżmi także spoza ordynariatu polowego). Posługę w nich pełni 115 zawodowych kapelanów wojskowych (dodatkowo 11 kapelanów Straży Granicznej na etacie MSW).

Posługą kapelańską są objęte wszystkie wojskowe jednostki, uczelnie, szpitale, sanatoria oraz żołnierze polscy uczestniczący w misjach pokojowych poza granicami naszego kraju i w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy NATO i UE. W misjach pokojowych uczestniczyło już ponad stu kapelanów, wielu brało w nich udział kilkakrotnie. Z posługi księży kapelanów korzystają także rodziny żołnierzy, kombatanci, weterani oraz funkcjonariusze służb mundurowych (Policji, BOR-u, Straży Granicznej, ABW i Straży Ochrony Kolei). Biskup polowy pełni także funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Harcerzy, koordynującego pracę kapelanów harcerstwa.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9