Jak będzie pracował Synod?

W XIII Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów, poświęconym nowej ewangelizacji, bierze udział 262 ojców synodalnych. Będzie to najwyższa liczba uczestników w 47-letnich dziejach tego spotkania przedstawicieli episkopatów z całego świata.

Przygotowania

Po tym, jak Benedykt XVI - po konsultacjach z episkopatami całego świata - wybrał temat obecnego Zgromadzenia, Sekretariat Generalny Synodu Biskupów przygotował „Lineamenta” - dokument zawierający refleksję nad tym tematem. W pracach redakcyjnych brali udział członkowie Zwyczajnej Rady Sekretariatu, przy współudziale grona ekspertów. „Lineamenta”zostały opublikowane 4 marca 2011 r. Różne instytucje kościelne - diecezje, instytuty życia konsekrowanego, uczelnie katolickie itd. - poproszono o nadsyłanie do 1 listopada 2011 r. odpowiedzi na dołączony do „Lineamentów” kwestionariusz.

Zwyczajna Rada Synodu Biskupów przeanalizowała otrzymane odpowiedzi i dokonała ich syntezy w formie „Instrumentum laboris” - dokumentu roboczego XIII Zgromadzenia, który został upubliczniony 19 czerwca 2012 r. - Biorąc pod uwagę, że w rzeczywistości zawiera on porządek obrad synodalnych, każdy ojciec synodalny powinien się do niego odwołać w swoim wystąpieniu. W ten sposób synodalna refleksja powinna pogłębić problematykę już zarysowaną, rzucając nowe światło na tematy o wielkiej aktualności kościelnej i społecznej.

Ważną rolę w przygotowaniu XIII Zgromadzenia odegrały niektóre teksty Benedykta XVI, w tym katechezy o modlitwie, a także dwa listy apostolskie: „Ubicumque et semper” z 21 września 2010 r., którym Ojciec Święty ustanowił Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, i „Porta fidei” z 11 października 2011 r., zapowiadający Rok Wiary (2012-2013).

Uczestnicy

Zgodnie z „Ordo Synodi Episcoporum” (Porządek Synodu Biskupów) w Zgromadzeniu Zwyczajnym uczestniczą z urzędu zwierzchnicy wschodnich Kościołów katolickich i głównych urzędów Kurii Rzymskiej, a także ojcowie synodalni, mianowani przez papieża, wybrani przez krajowe konferencje biskupie i przez katolickie Kościoły wschodnie „sui iuris”, jeśli każdy z ich synodów liczy ponad 25 biskupów, a także przez Unię Wyższych Przełożonych Zakonnych (USG), która ma prawo wybrać 10 uczestników. Cały ten proces wyboru i zatwierdzenia delegatów przez Ojca Świętego koordynuje Sekretariat Generalny Synodu.

Wśród 262 ojców synodalnych 103 pochodzi z Europy, 63 z obu Ameryk, 50 z Afryki, 39 z Azji i 7 z Oceanii. Większość ojców - 182 - pochodzi z wyboru, w tym 172 wybrały episkopaty krajowe i 10 USG. 3 ojców przysłały katolickie Kościoły wschodnie „sui iuris”; 37 hierarchów weźmie udział w zgromadzeniu z urzędu, 40 mianował papież. W gronie tym jest 6 patriarchów, 49 kardynałów, 3 arcybiskupów większych (w tym 1 kardynał), 71 arcybiskupów, 120 biskupów i 14 kapłanów. Według innego kryterium 10 ojców synodalnych to zwierzchnicy katolickich Kościołów wschodnich, 32 to przewodniczący krajowych konferencji biskupich, 26 - szefowie urzędów Kurii Rzymskiej, 211 - biskupi diecezjalni (ordynariuszy) i 11 - biskupi pomocniczych.

Z Polski na Synod pojechali kardynałowie: Kazimierz Nycz i Stanisław Dziwisz, a także arcybiskupi: Józef Michalik – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Stanisław Gądecki - jej wiceprzewodniczący. Natomiast metropolita lubelski abp Stanisław Budzik uda się na Synod, w wypadku gdyby któryś z wyżej wymienionych hierarchów nie mógł w nim wziąć udziału. W obradach uczestniczyć też będą Polacy, którzy stoją na czele watykańskich dykasterii: prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, kard. Zenon Grocholewski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, kard. Stanisław Ryłko i abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

22 października ub.r. Benedykt XVI mianował relatorem generalnym XIII Zgromadzenia arcybiskupa Waszyngtonu w USA, kard. Donalda Wuerla, a sekretarzem specjalnym - arcybiskupa Montpellier we Francji, abp Pierre’ a-Marie Carré. 29 czerwca br. trzema przewodniczącymi delegowanymi przez Ojca Świętego do prowadzenia obrad zostali: biskup Hongkongu, kard. John Tong Hon oraz arcybiskupi: Guadalajary w Meksyku kard. Francisco Robles Ortega i Kinszasy w Demokratycznej Republice Konga, kard. Laurent Monsengwo Pasinya.

W zgromadzeniu synodalnym weźmie także udział 45 ekspertów i 48 audytorów – mężczyzn i kobiet, wybranych spośród licznych specjalistów i osób zaangażowanych w ewangelizację na wszystkich kontynentach. W gronie ekspertów znaleźli się: katechetyk, ks. Krzysztof Mielnicki z diecezji drohiczyńskiej i dyrektorka Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie s. Anna Emmanuela Klich. Natomiast w gronie zaproszonych na obrady audytorów po raz kolejny jest Ewa Kusz, była przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9