Czy w internecie jest miejsce na wartości?

O wartościach w internecie oraz o milczeniu w przekazie medialnym, które wpływa na rozwój człowieka, rozmawiali uczestnicy drugiego dnia Międzynarodowej Konferencji Etyki Mediów "Wartości w mediach - wartość mediów". Obrady toczą się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Podczas swego wystąpienia Paweł Kostecki z UPJP2 przywołał słowa Benedykta XVI z tegorocznego orędzia na Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. „Milczenie jest integralną częścią komunikacji i nie istnieją bez niego słowa bogate w treść” - cytował. Jak zaznaczył, wszelka komunikacja, również medialna, nabiera wartości kiedy milczenie i słowo nie wykluczają się, ale stanowią jej niezbędne elementy i wzajemnie się dopełniają. Zdaniem Pawła Kosteckiego słowa przekazywane dalej bez zastanowienia tracą wartość. „W świecie pełnym słów i obrazów potrzebujemy milczenia, które będzie odcięciem się od informacyjnego chaosu, który jest związany nie tylko ze słowem, ale coraz częściej z obrazem” - podkreślił prelegent. Według niego cisza, zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna jest konieczna, aby w medialnym szumie odnaleźć to, co niesie ze sobą autentyczną wartość i sprzyja osobistemu rozwojowi człowieka.

Z kolei ks. prof. Zbigniew Waleszczuk z Uniwersytetu Bayreuth w Niemczech swoje wystąpienie poświęcił zagadnieniu wartości w internecie. Podkreślił on, że jednym z zagrożeń dotyczących internetu jest materialistyczny obraz człowieka. „Jednym z problemów jest to, że nie ma możliwości obiektywnego oceniania, opinie są subiektywne, a mówienie o wartościach jest sprawą prywatną” - wyjaśniał. „Internet dostarcza łatwe i zinterpretowane opinie przez co skłania do niemyślenia” - mówił.

Zdaniem prelegenta internet jest światem ogromnej wolności i możliwości, ale trzeba umieć odróżnić informację wartościową od szkodliwej. „Internet jest wielkim postępem technologicznym, ale jest w nim także brutalność, która powoduje lęk, a przez to człowiek może łatwiej dać się manipulować” - mówił ks. prof. Waleszczuk. Jego zdaniem, przyszłość ludzkości leży w rękach tych, którzy będą świadkami wartości.

Organizatorem konferencji jest Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII oraz Sekcja "Aksjologia Komunikowania" Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Międzynarodową Konferencję Etyki Mediów w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II zainicjował ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII. Pierwsza konferencja odbyła się w 2007 r. Jako cel krakowskich spotkań integrujących środowisko akademickie medioznawców, praktyków komunikowania oraz dziennikarzy z Polski i zagranicy, wyznaczył on systematyczne i pogłębione badania kondycji etycznej współczesnych mediów i komunikacji społecznej oraz konfrontację teorii medioznawczej z praktyką dziennikarską.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9