Międzynarodowa konferencja o finansowaniu Kościołów

„Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych – stan aktualny oraz perspektywy zmian” – to temat konferencji organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, która odbędzie się 24 i 25 kwietnia br.

Konferencja odbędzie się w formie dwóch sesji naukowych, w czasie których uznani specjaliści (teoretycy i praktycy) z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Polski przedstawią szczegółową analizę rozwiązań prawnych w zakresie finansowania związków wyznaniowych obowiązujących w tych państwach oraz panelu dyskusyjnego na temat możliwości wprowadzenia podatku kościelnego w Polsce oraz zalet i wad takiego rozwiązania.

Celem konferencji jest analiza przepisów prawnych regulujących finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w Niemczech, a także przedstawienie czynników mających wpływ na ewentualną zmianę przyjętych rozwiązań prawnych w tych obu krajach.

„Spotkanie to wypełni istniejącą lukę i posłuży wymianie doświadczeń, zdobyciu nowych informacji, a przede wszystkim przyczyni się do transferu wiedzy, gdyż do tej pory nie odbyła się żadna konferencja naukowa, która w sposób wyczerpujący omawiałaby zagadnienie podatku kościelnego oraz wpływ transformacji ustrojowej państwa na zmiany modelu finansowania związków wyznaniowych w Polsce” - wyjaśnia główny organizator konferencji ks. prof. Dariusz Walencik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

W ramach pierwszej sesji o finansowaniu związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych, prof. dr hab. Alfred Hierold z Uniwersytetu w Bambergu omówi w swym wykładzie podstawy prawne systemu podatku kościelnego w Niemczech, a prof. dr hab. Stephan Haering z Uniwersytetu Monachijskiego funkcjonowanie systemu podatku kościelnego w Niemczech.

Z kolei prof. dr hab. Thomas Schüller z Uniwersytetu w Monastyrze zaprezentuje prawne i pastoralne zalety i wady systemu podatku kościelnego w Niemczech, prof. dr hab. Hans Paarhammer z Uniwersytetu w Salzburgu specyfikę finansowania związków wyznaniowych w Austrii, a dr hab. Martin Grichting będący wikariuszem generalnym diecezji Chur, specyfikę finansowania związków wyznaniowych w Szwajcarii.

Druga sesja dotyczyć będzie finansowania związków wyznaniowych w Polsce.

Prof. dr hab. Dariusz Walencik z Uniwersytetu Opolskiego wygłosi referat: "Dobrowolna ofiarność wiernych. Podstawy prawne i rozwiązania praktyczne" a prof. dr hab. Artur Mezglewski z Politechniki Radomskiej będzie mówić o finansowaniu nauczania religii w placówkach publicznych oraz wynagrodzeń kapelanów z budżetu.

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński z Chrześcijańskiej Akademii Teologiczna w Warszawie omówi finansowanie szkolnictwa wyznaniowego ze środków publicznych, prof. dr hab. Piotr Stanisz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego będzie mówić o zwolnieniach celnych i ulgach podatkowych jako formie finansowania związków wyznaniowych ze środków publicznych.

Prof. dr hab. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego wygłosi referat o ramach prawnych działalności gospodarczej związków wyznaniowych w Polsce.

Na zakończenie konferencji przewidziana jest dyskusja panelowa o możliwości wprowadzenia podatku kościelnego w Polsce oraz zalet i wad tego rozwiązania.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10