Jak odnowić irlandzki Kościół?

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało podsumowanie pierwszej fazy wizytacji Kościoła katolickiego w Irlandii, zapowiedzianej w liście do irlandzkich katolików Benedykta XVI z 19 marca 2010 r. Ma ona na celu „towarzyszenie Kościołowi lokalnemu na drodze odnowy” po skandalach nadużyć seksualnych, jakich dopuszczali się niektórzy tamtejsi duchowni w minionych dziesięcioleciach.

Rozpoczęta w listopadzie 2010 r. wizytacja ma trzy cele. Pierwszym jest sprawdzenie, czy proces duchowej odnowy rzeczywiście się już dokonuje, czy sposoby zajmowania się sprawą nadużyć są skuteczne i jakie zastosowano formy towarzyszenia ofiarom tych przestępstw.

Mianowani przez Stolicę Apostolską wizytatorzy (2 kardynałowie, 3 arcybiskupi i 3 osoby konsekrowane) uznali, że wizytacja czterech prowincji kościelnych, seminariów i instytutów zakonnych była bardzo użyteczna. Ich raport został przekazany odpowiednim dykasteriom Stolicy Apostolskiej, które indywidualnie i na specjalnie zwołanych spotkaniach międzydykasterialnych wydały wstępną ocenę pierwszej fazy wizytacji.

Kongregacja ds. Biskupów i Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego uznały, że dalsza wizytacja diecezji i seminariów nie jest potrzebna. Dotychczasowe spotkania wizytatorów pozwoliły bowiem na stworzenie pełnego obrazu sytuacji Kościoła w Irlandii pod kątem przedmiotu dochodzenia.

Natomiast Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, która analizowała odpowiedzi na kwestionariusz rozesłany do wszystkich instytutów mających domy zakonne w Irlandii postanowiła, że odbędą się jeszcze wizyty w niektórych wspólnotach zakonnych.

Ponadto w „najbliższych miesiącach” dykasterie przekażą irlandzkim biskupom wskazówki dotyczące odnowy duchowej diecezji, seminariów i instytutów zakonnych. Na początku 2012 r. Stolica Apostolska opublikuje syntezę rezultatów wizytacji i wynikających z niej wniosków, w kontekście narodowej misji dla wszystkich biskupów, kapłanów i zakonników, o jakiej wspomniał Benedykt XVI w liście z 2010 r.

Ma ona zostać przeprowadzona przez „doświadczonych kaznodziejów i rekolekcjonistów z Irlandii i z innych krajów” oraz obejmować ponowne zgłębienie dokumentów Soboru Watykańskiego II, liturgicznych obrzędów święceń i ślubów zakonnych oraz najnowszego nauczania papieskiego. Papież ma nadzieję, że dzięki misji duchowni i osoby konsekrowane bardziej docenią swe powołania, „aby odkryć na nowo korzenie wiary w Jezusa Chrystusa i obficie czerpać ze źródła wody żywej, jakie daje On przez swój Kościół”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11