Powołania w Polsce i na świecie

Choć ilość powołań kapłańskich w Polsce ma charakter stabilny, to dostrzegalny jest ok. 30-procentowy spadek powołań do zakonów żeńskich - poinformował bp Wojciech Polak, delegat Episkopatu Polski ds. Powołań. W niedzielę 29 kwietnia obchodzony będzie Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

Z tej okazji Benedykt XVI wydał orędzie pt. "Powołanie w służbie wspólnoty Kościoła". W Warszawie odbyła się dziś konferencja prasowa nt. sytuacji powołań w Polsce.

Polska na tle Europy i świata
Polska w dalszym ciągu uważana jest za "zagłębie" powołań duchownych i do życia konsekrowanego. Według danych z listopada 2006 r. w wyższych diecezjalnych seminariach duchownych kształci się 4612 kleryków, z czego 1029 na pierwszym roku studiów. W męskich zgromadzeniach zakonnych w postulacie jest 286 osób, w nowicjacie 511, natomiast w zgromadzeniach żeńskich jest 517 postulantek i 642 nowicjuszki.

W czołówce polskich diecezji, które mogą się poszczycić największą liczbą alumnów znalazły się: tarnowska, katowicka, przemyska. Gdy bada się proporcje liczby kleryków do liczby mieszkańców danej diecezji na pierwszym miejscu sytuuje się archidiecezja białostocka, gdzie jeden alumn przypada na 4 tys. diecezjan.

W ostatnim dwudziestoleciu nastąpiło w Polsce znaczne osłabienie liczebności powołań ze wsi, na rzecz ruchów i stowarzyszeń, funkcjonujących przede wszystkim w ośrodkach miejskich. Ok. 90 proc. powołań rodzi się obecnie w Polsce w różnych wspólnotach i stowarzyszeniach o charakterze apostolskim, w tym wliczając w to liturgiczną służbę ołtarza.

W skali świata - w 2005 roku na 100 kandydatów do kapłaństwa: 32 było Amerykanami, 26 -Azjatami, 21 Afrykańczykami, 20 - Europejczykami a 1 pochodził z Oceanii - wynika z danych Papieskiego Dzieła Powołań Kapłańskich Stolicy Apostolskiej. Liczba księży zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych, wzrosła o 0,13 proc. w latach 2005-2006 z 405891 do 406411. Widoczne jest jednak zróżnicowanie liczebności księży w poszczególnych regionach świata. O ile wyraźny jest wzrost liczby duchownych w Azji (o 3,8 proc) i Afryce (o 3,55 proc) to w Europie i Ameryce liczba duchownych zmalała o ok. 0,5 proc. Również w Oceanii o 1,8 proc. jest mniej księży niż jeszcze rok wcześniej.

Wśród krajów europejskich Polska ma najwięcej kleryków w seminariach diecezjalnych. W czołówce są także Włochy i Hiszpania jeśli chodzi o liczbę kandydatów do kapłaństwa. Natomiast najwięcej alumnów zakonnych przygotowuje się do kapłaństwa we Włoszech.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8