Modlitwy

Na tydzień modlitw o powołania

Niedziela Dobrego Pasterza tradycyjnie już rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. W tym roku proponujemy na każdy dzień modlitwę zaczerpniętą z kolejnych papieskich orędzi.

Niedziela Dobrego Pasterza

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan
rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie,
które będą podtrzymywały żywą wiarę
i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie
poprzez głoszenie Jego słowa
i sprawowanie sakramentów,
przez które nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.

Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza,
aby byli mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii,
sakramentu najwyższego daru Chrystusa
dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia,
którzy poprzez sakrament Pojednania
będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.

Spraw Panie, by Kościół przyjmował z radością
liczne natchnienia Ducha Twojego Syna
i posłuszny Jego wskazaniom
troszczył się o powołania do kapłaństwa
i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów,
osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie,
aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo
w służbie Ewangelii.

Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Benedykt XVI na 43. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Poniedziałek

ezu, Synu Boży,
w którym mieszka
pełnia Bóstwa,
Ty wzywasz wszystkich ochrzczonych,
by «wypłynęli na głębię»,
idąc drogą świętości.
Wzbudź w sercach młodych
pragnienie,
by być świadkami potęgi
Twej miłości w dzisiejszym świecie.
Napełnij ich Twym Duchem
męstwa i roztropności,
aby potrafili
odkryć pełną prawdę
o sobie i swym powołaniu.
Zbawicielu nasz,
posłany przez Ojca, by objawić
Jego miłosierną miłość,
obdarz Twój Kościół
młodymi ludźmi
gotowymi wypłynąć na głębię,
aby ukazywać
pośród braci
Twą obecność,
która odnawia i zbawia.
Najświętsza Dziewico,
Matko Odkupiciela,
niezawodna Przewodniczko na drodze
prowadzącej do Boga i bliźniego,
Ty, która zachowywałaś
Jego słowa
w głębi swego serca,
wspieraj
swym macierzyńskim wstawiennictwem
rodziny
i wspólnoty kościelne,
aby pomagały młodym
udzielić wielkodusznej odpowiedzi
na wezwanie Pana.
Amen.

Jan Paweł II na 42. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Wtorek

Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i do każdego zakątka ziemi! Prosimy Cię przez pośrednictwo Maryi, Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza tych, do specjalnej służby na rzecz Twego Królestwa. Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Prosimy Cię w intencji naszych braci i sióstr, którzy odpowiedzieli „tak” na Twoje powołanie do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i aby stawali się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, posyłaj nadal nowych robotników na żniwo Twojego Królestwa!

Wspieraj tych, których powołujesz do naśladowania Ciebie w naszym czasie: spraw, aby kontemplując Twoje oblicze, odpowiedzieli z radością na zdumiewającą misję, którą im powierzyłeś dla dobra Twojego Ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jan Paweł II na 41. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Środa

"Maryjo, pokorna Służebnico Najwyższego,
Syn, którego zrodziłaś,
uczynił Cię Służebnicą ludzkości.
Twoje życie było pokorną
i wielkoduszną służbą:
byłaś Służebnicą Słowa,
kiedy Anioł zwiastował Ci
Boży plan zbawienia.
Byłaś Służebnicą Syna,
dając Mu życie
i pozostając otwarta na Jego tajemnicę.
Byłaś Służebnicą Odkupienia,
«trwając» mężnie u stóp Krzyża
przy Słudze i Baranku cierpiącym,
który z miłości do nas siebie składał w ofierze.
Byłaś Służebnicą Kościoła
w dniu Pięćdziesiątnicy,
a przez swe orędownictwo
nadal rodzisz go w każdym wierzącym,
także w tych naszych trudnych
i pełnych udręki czasach.
Na Ciebie, młoda Córko Izraela,
która zaznałaś niepokoju młodego serca
wobec propozycji Odwiecznego,
niech patrzą z ufnością
młodzi trzeciego tysiąclecia.
Uczyń ich zdolnymi
przyjąć zaproszenie
Twojego Syna,
by ze swego życia uczynili
całkowity dar na chwałę Bożą.
Pozwól im zrozumieć,
że służba Bogu zaspokaja serce
i że jedynie w służbie Bogu
i Jego Królestwu realizujemy się,
zgodnie z Bożym zamysłem,
a życie staje się hymnem pochwalnym
ku czci Przenajświętszej Trójcy.
Amen».

Jan Paweł II na 40. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Czwartek

Święty Ojcze,
wejrzyj na rodzinę ludzką,
która stawia pierwsze kroki
na drodze trzeciego tysiąclecia.
W jej życiu wciąż zbyt dużo jest
nienawiści, przemocy i ucisku
— jednak serca wielu
odczuwają głód sprawiedliwości, prawdy oraz łaski
i oczekują, że dasz im zbawienie,
którego dokonałeś przez Twego Syna Jezusa.
Potrzeba odważnych głosicieli Ewangelii,
wielkodusznych sług cierpiącej ludzkości.
Prosimy, daj twemu Kościołowi świętych kapłanów,
którzy uświęcą Twój lud mocą Twojej łaski.
Daj mu wiele osób konsekrowanych,
które ukażą światu Twoją świętość.
Poślij do swej winnicy świętych robotników,
którzy będą pracować z zapałem i miłością,
a przynaglani przez Twego Świętego Ducha,
zaniosą zbawienie Chrystusa aż na krańce ziemi. Amen.

Jan Paweł II na 39. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Piątek

Ojcze Święty, odwieczne źródło
życia i miłości,
który w człowieku żyjącym objawiasz
blask swojej chwały,
a w jego sercu zasiewasz
ziarno swego powołania,
spraw, aby nikt nie zlekceważył
ani nie utracił tego daru
z powodu naszego niedbalstwa,
ale niech wszyscy dążą wielkodusznie
do pełnego urzeczywistnienia Twojej miłości.
Panie Jezu,
który pielgrzymując po drogach Palestyny,
wybrałeś i powołałeś apostołów,
i poleciłeś im głosić Ewangelię,
być pasterzami wiernych
i sprawować świętą liturgię,
spraw, aby także dzisiaj
nie brakowało Twojemu Kościołowi
licznych i świętych kapłanów,
którzy nieść będą wszystkim
owoce Twojej śmierci
i Twojego zmartwychwstania.
Duchu Święty, który uświęcasz Kościół,
nieustannie rozlewając swe dary,
wzbudź w sercach powołanych
do życia konsekrowanego
głębokie i silne pragnienie Królestwa,
aby wypowiadając wielkoduszne
i bezwarunkowe «tak»,
oddali swe życie w służbę Ewangelii.
Najświętsza Panno,
która bez wahania
ofiarowałaś się Wszechmocnemu,
aby mógł się wypełnić Jego zamysł zbawienia,
napełnij ufnością serca młodych,
aby nie zabrakło nigdy gorliwych pasterzy,
prowadzących chrześcijański lud drogą życia,
ani dusz konsekrowanych,
które przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo
potrafią dawać świadectwo
o wyzwalającej obecności
Twego zmartwychwstałego Syna.
Amen.

Jan Paweł II na 39. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Sobota

Panno Maryjo, pokorna Córko Najwyższego,
w Tobie spełniła się w przedziwny sposób
tajemnica Bożego powołania.
Ty jesteś obrazem tego, czego Bóg dokonuje
w człowieku, który Mu zaufa;
w Tobie wolność Stwórcy
ukazała w pełni wolność stworzenia.
Ten, który narodził się z Twojego łona,
połączył w jednej woli zbawczą wolność Boga
i posłuszną wierność człowieka.
Dzięki Tobie powołanie Boże
zyskuje ostateczne potwierdzenie
w odpowiedzi Boga-Człowieka.
Ty, pierwocina nowego życia,
strzeżesz wielkodusznego «tak» każdego z nas,
pełnego radości i miłości.
Święta Maryjo, Matko każdego powołanego,
spraw, aby wierzący potrafili
odpowiedzieć z wielkoduszną odwagą
na Boże wezwanie,
i byli radosnymi świadkami miłości do Boga
i do bliźniego.
Młoda Córo Syjonu, Gwiazdo zaranna,
która kierujesz krokami ludzkości
przez Wielki Jubileusz ku przyszłości,
młodym nowego tysiąclecia wskaż Tego,
co jest «światłością prawdziwą,
która oświeca każdego człowieka» (J 1, 9).
Amen!

Jan Paweł II na 38. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9