Męskie instytuty życia konsekrowanego

Spis zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego obecnych w Polsce

albertyni, Bracia Albertyni, Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka Serafickiego Posługujących Ubogim
Congregatio Fratrum III Ordinis Sancti Francisci Pauperibus Servaniium (Alb)

augustianie, Zakon Świętego Augustyna
Ordo Fratrum S. Augustini (OSA)

barnabici, Zgromadzenie Księży Świętego Pawła - Barnabitów
Congregatio Clericorum Regularium S. Pauli - Barnabitarum (B)

bazylianie, Zakon św. Bazylego Wielkiego
Ordo Basilianus S. Iosaphat (OSBM)

benedyktyni, Mnisi Reguły św. Benedykta
Ordo S. Benedicti - Congregatio ad Annuntiatione BMV (OSB)

ojcowie biali, Zgromadzenie Misjonarzy Afryki
Missionarii Africae - Patres Albi (MAfr)

bonifratrzy, Zakon Szpitalny św. Jana Bożego
Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo (OH)

bracia Serca Jezusowego, Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego
Congregatio Fratrum Cordis Iesu (CFCI)

bracia szkolni, Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich
Institutum Fratrum Scholarum Christianarum (FSC)

chrystusowcy, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
Societas Christi pro Emigrantibus Poloniae (SChr lub TChr)

cystersi, Zakon Cystersów
Ordo Cisterciensis - Congregatio Cisterciensis BMV Reginae Mundi (OCist)

doloryści, Zgromadzenie Braci Dolorystów
Congregatio Filiorum Matris Dei Dolorosae (CFD)

dominikanie, Zakon Braci Kaznodziejów
Ordo Fratrum Praedicatorum (OP)

duchacze, Misjonarze Ducha Świętego, Zgromadzenie Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi Panny
Congregatio Sancti Spiritus Subtutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae (CSSp)

filipini, Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri
Confoederatio Oratorii S. Philippi Nerii (COr)

franciszkanie, Zakon Braci Mniejszych
Ordo Fratrum Minorum (OFM)

franciszkanie konwentualni, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych
Ordo Fratrum Minorum Conventualium (OFMConv)

Instytut Świecki Chrystusa Króla
Milites Christi (Istituto Cristo Re)

Instytut Świecki Kapłanów Misjonarzy Królewskości Chrystusa
(Sacerdoti Missionari della Regalitá di Cristo)

jezuici, Towarzystwo Jezusowe
Societas Iesu (SJ lub SI)

józefici, Zgromadzenie Oblatów św. Józefa
Congregatio Oblatorum S. Joseph (OSI)

kameduli, Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry Koronnej
Congregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae (EC)

kamilianie, Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym
Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis (MI)

kanonicy regularni, Zakon Kanoników Regularnych św. Augustyna Kongregacji Laterańskiej Najświętszego Zbawiciela
Congregatio Sanctissimi Salvatoris Cannonicorum Regularis Lateranensis (CRL)

kapucyni, Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum (OFMCap)

karmelici, Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Ordo Fratrum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo (OCarm lub OC) :.


karmelici bosi, Bracia Bosi Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Ordo Fratrum Discalceatorum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo (OCD) :.


mali bracia, Zgromadzenie Małych Braci Jezusa
Institutum Parvulorum Fratrum Iesu

marianie, Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Congregatio Clericorum Regularium Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae (MIC)

marianiści, Towarzystwo Maryi
Societatis Mariae (SM)

michalici, Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła
Congregatio Sancti Michaelis Archangeli (CSMA)

misje afrykańskie, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich
Societas Missionum ad Afros (SMA)

misjonarze, Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
Congregatio Missionis (CM)

misjonarze klaretyni, Zgromadzenie Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy
Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis (CMF)

misjonarze kombonianie, Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego
Missionarii Comboniani Cordis Iesu (MCCI lub MCCJ)

misjonarze Krwi Chrystusa, Zgromadzenie Misjonarzy Przenajdroższej Krwi Chrystusa
Congregatio Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis (CPPS)

misjonarze Świętej Rodziny, Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny
Congregatio Missionariorum a Sacra Familia (MSF)

oblaci, Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae (OMI)

orioniści, Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
Parvum Opus Divinae Providentiae (FDP)

pallotyni, Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego
Societas Apostolatus Catholici (SAC)

pasjoniści, Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa
Congregatio Passionis Iesu Christi (CP)

paulini, Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika
Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae (OSPPE)

pauliści, Towarzystwo Świętego Pawła
Societas a Sancto Paulo Apostolo (SSP)

pijarzy, Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum (SchP lub SP)

pocieszyciele, Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani
Congregatio Fratrum Consolatorum de Gethsemani (CCG)

redemptoryści, Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSSR lub CSsR)

rogacjoniści, Zgromadzenie Rogacjonistów Najświętszego Serca Jezusowego
Congregatio Rogationistarum a Corde Iesu (RCI)

saletyni, Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette
Missionarii Dominae Nostrae a La Salette (MS)

salezjanie, Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego
Societas S. Francisci Salessi (SDB)

salwatorianie, Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Societas Divini Salvatoris (SDS)

sercanie, Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego
Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu (SCJ)

sercanie biali, Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza
Congregatio Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis perpetuae Ss. Sacramenti altaris (SSCC)

słudzy Maryi, Zgromadzenie Braci Sług Maryi Niepokalanej
Congregatio Servorum Beatae Mariae Virginis (SMI)

ojcowie somascy, Zakon Kleryków Regularnych Somasków
Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi (CRS)

synowie Maryi, Synowie Najświętszej Maryi Niepokalanej
Congregatio Filiorum S. Mariae Immaculatae (FSMI)

ojcowie szensztaccy, Instytut Ojców Szensztackich
Institutum Schoenstattense Patrum (Schönstatt Patres) (ISChP)

trynitarze, Zakon Przenajświętszej Trójcy
Ordo Sanctissimae Trinitatis (OSST)

werbiści, Zgromadzenie Słowa Bożego
Societas Verbi Divini (SVD)

zmartwychwstańcy, Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi (CR)
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10