Światowe Dni Młodzieży. Jak idą przygotowania?

Aktualizacja raportu o stanie przygotowań do ŚDM Kraków 2016 – dane na 26 września 2015

Rejestracja pielgrzymów:

W niedzielę 26 lipca uruchomiono system rejestracyjny pielgrzymów oraz kandydatów na wolontariuszy przygotowany we współpracy z Papieską Radą ds. Świeckich.

Rejestracja uczestników Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 odbywa się on-line, poprzez wypełnienie specjalnego formularza rejestracyjnego na stronie www.krakow2016.com.

Formularz rejestracyjny dostępny jest w pięciu językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim i hiszpańskim.

W tych samych językach działa zespół konsultantów, którzy odpowiadają na pytania telefonicznie i pocztą elektroniczną.

Proces rejestracji będzie składał się z dwóch faz. W pierwszej fazie rejestrowane będą makrogrupy, czyli grupy do 5000 uczestników, skupiające się przy Diecezjalnych Centrach ŚDM.

Na dzień 26 września zgłosiło się ponad 1500 grup, w tym 112 grup z Polski. Diecezje, które zarejestrowały swoje makrogrupy to, m.in.: bielsko-żywiecka, warszawsko-praska, gliwicka.

Obecnie deklarację przybycia zgłosiło 358 891 pielgrzymów ze 121 krajów.

Zakwaterowanie pielgrzymów:

Trwają prace nad zabezpieczeniem miejsc zakwaterowania pielgrzymów na czas wydarzeń ŚDM w czterech strefach zakwaterowania obejmujących teren Krakowa, części Archidiecezji krakowskiej, diecezji tarnowskiej, katowickiej i kieleckiej.

W tych strefach zakwaterowanie zapewnione będzie:

- w domach prywatnych – dalej poszukiwani są chętni do goszczenia pielgrzymów w domach – taką chęć należy zgłosić w parafii zamieszkania.  W każdej parafii stref zakwaterowania powstały Parafialne Komitety Organizacyjne (ok. 500 zespołów),

- w jednostkach edukacyjnych – ponad 300 szkół publicznych (w tym 190 na terenie miasta Krakowa). Odbywają się spotkania z gminami poza Krakowem w celu finalizowania rozmów i zawierania umów,

- w remizach strażackich, które spełniają wymogi potrzebne do zakwaterowania. Jednostki zostały zewidencjonowane i przekazane  przez OSP,

- na terenie miasteczek namiotowych. Aktualnie przewiduje się 4 lokalizacje: OSiR Kolna, Nowa Huta – teren KS Hutnik i Centrum „COM COM ZONE”, Rząska, Korona Kraków.

Zabezpieczenie medyczne:

Zabezpieczenie medyczne, zgodnie z wcześniejszymi planami, odbywać się będzie trzypoziomowo: w oparciu o system ratownictwa medycznego województwa i państwa; poprzez sieć stowarzyszeń paramedycznych oraz przez wolontariuszy.

Rozplanowano już zabezpieczenie medyczne na teranie Błoń. Schemat przewiduje liczbę potrzebnych szpitali polowych, punktów medycznych oraz patroli medycznych. Znane jest zapotrzebowanie osobowe na wydarzenia odbywające się na Błoniach.

Transport:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu opracowuje studium polityki transportu na terenie aglomeracji miejskiej Kraków.

Centra informacyjne:

Planowana jest organizacja trzech typów centrów informacyjnych na terenie Krakowa, miejsc Wydarzeń Centralnych i dróg dojazdowych. Mają one pomóc zarówno osobom zarejestrowanym, jak i tym, którzy będą chcieli tego dokonać na miejscu.

Zgodnie z wcześniejszą koncepcją są to: Centra informacyjno-rejestracyjne; Punkty Informacyjne oraz Mobilne Punkty Informacyjne. Na ten moment wytypowano dokładne lokalizacje centrów informacyjno-rejestracyjnych. Trwają rozmowy z właścicielami na temat użyczenia gruntów oraz infrastruktury. Punkty informacyjne ŚDM na terenie Miasta Krakowa będą oparte o sieć Miejskiej Informacji Turystycznej INFO KRAKÓW

Przygotowanie miejsc Wydarzeń Centralnych:

Miejsca główne wydarzeń ŚDM Kraków 2016 to m.in. Błonia Krakowskie oraz Campus Misericordiae. Zespół ds. organizacji miejsc Wydarzeń Centralnych składa się m.in. z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego, Miasta Krakowa, Gminy Wieliczka, Województwa Małopolskiego i spółki Perbo-Projekt.

Opracowanie projektu na teren Campus Misericordiae wzięła na siebie Gmina Wieliczka. Zakończono budowę hali logistycznej o powierzchni 14 tys. m2, która zostanie wykorzystana przez organizatorów ŚDM jako zakrystia.

Wyżywienie:

Trwa rekrutacja restauratorów i firm gastronomicznych do programu „Razem wyżywimy pielgrzymów”. Podmioty pragnące włączyć się w program powinny zapoznać się z wymaganiami, które podane są na stronie: http://www.krakow2016.com/wyzywienie.

W związku z planami uruchomienia około 100 punktów dodatkowej dedykowanej gastronomii (catering) w pobliżu miejsc o największym skupieniu pielgrzymów wytypowano ich lokalizacje. Trwa weryfikacja zgłoszeń firm chcących obsługiwać pola gastronomiczne.

Parkingi:

Prowadzone są rozmowy i podpisywane umowy dotyczące użyczenia miejsc parkingowych na terenie miasta Krakowa.

Wolontariat

Sekcja Wolontariatu rozpoczęła już rekrutację wolontariuszy krótkoterminowych na czas ostatnich dwóch tygodni lipca 2016. Swoje zgłoszenia składają zarówno osoby z Polski, jak i zza granicy. Dużo zgłoszeń jest z krajów Ameryki Południowej (Brazylii, Kolumbii i Argentyny). 

Ostatecznie ma być wybranych 25 tysięcy osób działających m.in. na terenie parafii wszystkich stref zakwaterowania i w miejscach wydarzeń centralnych. Wszystkie te osoby przejdą odpowiednie szkolenia.

Już teraz można działać jako długoterminowy wolontariusz ŚDM. Oprócz wolontariuszy działających w sekcjach Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 rozwijają się dwa duże projekty - Wolontariat PLUS oraz Młodzi Ambasadorzy.

Grupy projektowe Wolontariatu PLUS pracują aktualnie nad:

- promocją wolontariatu,

- rozwojem Festiwalu Młodych,

- pakietem informacyjnym dot. zaangażowania w parafiach,

- informatorem dla wolontariuszy zagranicznych,

- przewodnikiem dla wolontariuszy na czas ŚDM,

- projektem Młodzi Misjonarze Miłosierdzia.

Młodzi Ambasadorzy odwiedzili już ponad 100 parafii i wspólnot, opowiadając o idei ŚDM, możliwości zaangażowania itp.

Sekcja wolontariatu dba nie tylko o udział w akcjach, ale także o formację wolontariuszy. Poza regularnymi spotkaniami planowana jest Ogólnopolska pielgrzymka dla wolontariuszy ŚDM – 3 października w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Już teraz przy Komitecie działają wolontariusze długoterminowi: z Brazylii, Włoch, Rosji, Ukrainy, Kanady, Francji i Niemiec. Wspierają sekcję komunikacji, w szczególności  sektor tłumaczeń, mediów społecznościowych i stronę www oraz sekcję rejestracji przy systemie rejestracji pielgrzymów.

Komunikacja i promocja

Strona Światowych Dni Młodzieży www.krakow2016.com, prowadzona w 9 językach oficjalnych, jest stale aktualizowana. Dodawane są zarówno treści pastoralne, jak i bieżące wydarzenia z Krakowa, archidiecezji krakowskiej oraz innych miejsc, w których podejmowane są inicjatywy promujące ideę ŚDM oraz zapraszające do Krakowa.

Profil na Facebooku działa, dzięki pomocy wolontariuszy, w 22 językach. Ma 1,3 mln fanów i liczba ta stale rośnie. Prowadzonych jest też kilkanaście kont Twitterowych, Instagram, YouTube, Flickr, Google+, Ask.fm, Instagram, Pinterest, Foursquare, Snapchat, TwojaParafia.pl, Tumblr, Periscope, Soundcloud, LinkedIn.

Od października ruszą testy wersji demonstracyjnej aplikacji mobilnej dla pielgrzymów. W czasie ŚDM ma ułatwić uczestnikom przygotowanie duchowe oraz poruszanie się po Krakowie.

We współpracy z Telewizją Polską S.A. powstają kolejne programy dedykowane Światowym Dniom Młodzieży, jak m.in.: „Czekamy na Światowe Dni Młodzieży”. Informacje  od Komitetu Organizacyjnego czy relacje o wydarzeniach towarzyszących ukazują się także w serwisach informacyjnych, programach Redakcji Katolickiej TVP S.A: „Ziarno”, „Między Ziemią a Niebem” czy „Kościół z bliska” oraz w innych elementach ramówki, w tym w serialach. Wkrótce ruszy kanał dedykowany ŚDM na Platformie Internetowej TVP.

Na październik i listopad proponowane są premiery teledysku do Hymnu „Błogosławieni Miłosierni” i spotu promującego Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Wspólnie m. in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Narodowym Centrum Kultury projektowane są kolejne inicjatywy dotyczące promocji ŚDM, Małopolski i Polski.

Przy współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną ruszy mobilny punkt informacyjny o ŚDM, Krakowie, Małopolsce i Polsce, który będzie jeździł po Europie i zapraszał do Krakowa.

Przygotowano specyfikację i wizualizację elementów, które będą się znajdować w tzw. plecaku dla pielgrzymów. Rozpoczęła się ich realizacja. W przygotowaniu są już także stroje i naczynia liturgiczne, które będą wykorzystane podczas wydarzeń centralnych i katechez.

Została przedstawiona Pani Plastyk Miasta Krakowa propozycja wizualizacji miasta podczas ŚDM.

Komitet Organizacyjny zaprosił do współpracy medialnej 80 gazet, portali internetowych oraz rozgłośni radiowych, zarówno katolickich, jak i świeckich.

Trwają ustalenia z zaproszonymi do współpracy osobistościami świata kultury, sportu i mediów. Mają oni pełnić funkcję Ambasadorów ŚDM. Ich oficjalna prezentacja będzie miała miejsce w październiku.

Katechezy

Sekcja katechez odpowiada za przygotowanie punktów katechez dla ponad 400 tysięcy pielgrzymów. Na ten moment zapewnionych jest ok 40% miejsc.  Jako że w wielu krakowskich kościołach nie mieści się dużo osób, katechezy prowadzone będą także w przestrzeni miejskiej: w parkach, na boiskach etc.

Jednym z miejsc katechez w języku polskim będzie Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego.

Katechezy będą głoszone przez biskupów z całego świata. Przewiduje się przybycie ok. 300 biskupów-katechistów.

Projekty pastoralne

#prayforwyd – wciąż funkcjonuje wirtualny maraton modlitwy za ŚDM pod nazwą #prayforWYD. Pod adresem mayfeelings.com/prayforwyd ludzie z całego świata mogą się łączyć w modlitwie za ŚDM Kraków 2016. We współpracy z hiszpańskim serwisem społecznościowym May Feelings powstaje obecnie polska wersja językowa portalu.

L4  - trwa i rozwija się akcja modlitwy osób chorych i starszych za młodzież przygotowującą się na ŚDM. Informacje o projekcie dotarły do parafii i zgromadzeń zakonnych, do szpitali, przychodni, domów opieki i osób przebywających we własnych domach.  Do tej pory swoje deklaracje nadesłało z ponad 1000 osób z 30 polskich diecezji, zwłaszcza chorych, ale też np. więźniów. Przygotowywany jest trzeci list.

Miasto Świętych – dalej pracuje zespół złożony z przedstawicieli duszpasterstw akademickich Krakowa, który przygotowuje program dotyczący krakowskich świętych i miejsc z nimi związanych. Powstały projekty wizerunków świętych, trwają prace nad scenariuszami filmów opowiadających o szczególnej cesze każdego ze Świętych i nad tekstami o nich, które pojawią się na stronie i w aplikacji. Wraz z filmami powstanie duchowa mapa po Krakowie zawierająca treści nawiązujące do poszczególnych sylwetek i życiorysów.

Na czas ŚDM przeszkoleni zostaną specjalni wolontariusze, tzw. Aniołowie Stróżowie, potrafiący wprowadzać młodzież w duchowe dziedzictwo związane z wybranymi świętymi.

W odnawianej zakładce „Nabierz ducha” na stronie internetowej www.krakow2016.com ukażą się w październiku nowe konspekty katechez szkolnych. Dział poBIERZ i CZYTAJ zawierać będzie propozycje spotkań biblijnych dla grup w parafiach, we wspólnotach czy duszpasterstwach (lub – do powołania takich grup tam, gdzie ich nie ma) . Ma stanowić zachętę do zgłębienia tematu miłosierdzia obecnego w Piśmie Świętym, do spotkania się wokół tego tematu w związku z przygotowaniami do ŚDM. Rozważania przeznaczone będą zarówno dla dorosłych, jak i starszej młodzieży.

Na stronie internetowej, obok przedstawienia miasta i regionu, Polska zarysowana będzie pod kątem tradycyjnej duchowości w roku liturgicznym.

Z departamentem pastoralnym działają stale, w każdej parafii, Liderzy Przygotowań Duchowych. Na listopad planowane są kolejne spotkania formacyjne oraz szkolenia.

Na terenie archidiecezji krakowskiej prowadzona jest Diecezjalna Sztafeta Modlitwy. Każdego dnia kolejne parafie modlą się w intencji ŚDM. Departament proponuje materiały przydatne do przeprowadzenia spotkania informującego o idei ŚDM. Do tej pory wzięło udział prawie 300 parafii.

Jednym z owoców dzieła Szpitala Domowego jest Poradnia, mająca na celu pomoc psychologiczną w rozeznaniu trudności natury psychoseksualnej. Propozycja obejmuje trzy darmowe spotkania konsultacyjno-diagnostyczne z psychoterapeutą, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub mailowej. W wyniku tych konsultacji zgłaszająca się osoba otrzyma pomoc i  wiedzę dotyczącą  wyjścia  z problemu, z jakim się boryka. Po trzech spotkaniach, w zależności od diagnozy, psychoterapeuta przekieruje taką osobę do konkretnego duszpasterza lub na specjalistyczną terapię. Osobom potrzebującym długotrwałej terapii polecani będą doświadczeni psychoterapeuci. Jeśli nie będzie takich wskazań, na tym zakończy się proces pomocy.

Od Adwentu ruszy nowy program przygotowań rocznych Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży. Sekcja Pastoralna tworzy scenariusze Adoracji, które są elementem formacji w programie Deo Profil.

Wydarzenia Centralne

Muzyka

Do sekcji wydarzeń centralnych spłynęło ponad 500 zgłoszeń kandydatów do chóru i orkiestry ŚDM. Sekcja nawiązała kontakt ze wszystkimi. Zespół ds. muzyki pracuje nad szczegółowym repertuarem muzycznym dla każdego z pięciu wydarzeń centralnych (Msza na rozpoczęcie ŚDM, przywitanie Ojca Świętego, Droga Krzyżowa, Czuwanie na Campus Misericordiae, Msza Posłania), jak również nad koncertem w nocy z 30/31 lipca 2016. Oprócz tworzonych aranżacji muzycznych do utworów tworzone są części stałe Mszy św. podkreślające międzynarodowy charakter papieskiej liturgii.

Przedmioty liturgiczne

Architekci pracują nas wizualizacją ołtarzy i konfesjonałów do Strefy Pojednania tak, aby miały one nie tylko funkcję użytkową, ale także podkreślały temat i wymiar spotkania.

Zaaprobowane zostały projekty szat oraz naczyń liturgicznych. W produkcji są szaty dla ok. 15 000 kapłanów i 1000 biskupów, w tym szaty dla kapłanów grekokatolickich oraz naczynia liturgiczne (10 tys.).

Scenariusze wydarzeń i pre-wydarzeń

Reżyserzy pracują nad scenariuszami wydarzeń centralnych. Powstają rozważania do piątkowej Drogi Krzyżowej. W ramach pre-wydarzeń animacje prowadzić będzie m.in. Lednica 2000. Zarówno wodzireje, jak i Siewcy Lednicy mają doświadczenie w prowadzeniu spotkań dla młodzież katolickiej na skalę międzynarodową.

 

Festiwal Młodych

W dalszym ciągu sekcja Festiwalu Młodych przyjmuje zgłoszenia artystów pragnących wziąć udział w ŚDM. Swoje propozycje można zgłaszać na adres kultura@krakow2016.com. Już teraz rozpatrywanych jest ponad 200 zgłoszeń.

Wydarzenia odbywać się będą na terenie miasta i gminy Kraków oraz na terenie gmin sąsiadujących. W fazie przygotowań są umowy z konkretnymi gminami i miastami, które w miarę upływu czasu będą podpisywane.

Z Komitetem kontaktują się kolejne wspólnoty, które chciałby zając się animacją modlitewną w kościołach i innych miejscach wydarzeń festiwalowych.

Zawarto wstępne porozumienie dotyczące sal kinowych, w tym m.in. Kijów.Centrum, Kino Mikro. Miejsca te mają być wykorzystane na wydarzenia filmowe – projekcje, dyskusje, spotkanie z twórcami.

Ostateczne ustalenie harmonogramu festiwalu przewidywane jest na marzec 2016 roku. Plan musi być zaakceptowany przez Papieską Radę ds. Świeckich.

Zespół ds. kontaktów międzynarodowych

Przyjmowane są zgłoszenia od przedstawicieli Episkopatów oraz wspólnot międzynarodowych na listopadowy Zjazd Delegatów, który organizowany jest we współpracy z Papieską Radą ds. Świeckich. Na dziś zgłoszone są m.in.: Bangladesz, Wikariat Arabii Południowej, Angola, Szwecja, Kuba czy Indonezja.

Wybierane są miejsca kwater narodowych na czas ŚDM. Są to miejsca, gdzie przez cały czas obecni będą przedstawiciele danego kraju czy wspólnoty, by służyć ewentualną pomocą pielgrzymom. Na ten moment ustalone są kwatery dla: Australii, Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Włoch oraz Bonifratrów, Wspólnoty Emmanuel, Ruchu Chemin Neuf, Zgromadzenia Misjonarzy Św. Wincentego a Paolo.

Wraz z sekcją Festiwalu Młodych przygotowywane są spotkania narodowe oraz prowadzone przez zakony i zgromadzenia. Na 26 lipca planowane jest spotkanie Młodzieży Salezjańskiej, na 27 lipca spotkanie pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych i Rycerzy Kolumba, a także Włochów.

Zespół stale odbywa spotkania z gośćmi z zagranicy, a także bierze udział w wydarzeniach promując ŚDM (np. Spotkanie Młodych na Słowacji, Najwyższa Konwencja Rycerzy Kolumba w Stanach Zjednoczonych).

Zespół jest w kontakcie także z Centrami Diecezjalnymi przygotowań do ŚDM. Zbierają one aktualne dane o liczbie pielgrzymów na Dni w Diecezjach oraz planach wydarzeń organizowanych przez każdą diecezję w czasie 20-25 lipca 2016. Na ten moment diecezje mają łącznie 105 tyś. zgłoszeń. Najwięcej deklaracji zebrała dotychczas diecezja wrocławska – 13 tyś. osób. W tej diecezji pojawią się m.in. pielgrzymi  z Meksyku, Niemiec, Nowej Kaledonii czy Korei Południowej. Diecezja może przyjąć łącznie 15 tyś. osób. Najwięcej chętnych może przyjąć diecezja warszawska – 30 tyś. Na ten moment deklarację przybycia złożyło prawie 8 tysięcy, m.in. z Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy, Trynidadu i Tobago, Kanady czy Hondurasu.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9