By starsi nie tracili ducha

Przesłanie o wartości życia ludzi starszych skierował do osób w podeszłym wieku, a także do pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, abp Zygmunt Zimowski.

Okazją jest obchodzony 1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 r.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych przypomina, że problem starości dotyczy blisko 600 mln mieszkańców naszego globu, jednak ze względu na zachodzące procesy demograficzne liczba ta może w ciągu najbliższych 10 lat przekroczyć miliard.

Watykański „minister zdrowia” przypominał nauczanie trzech ostatnich Papieży dotyczące ludzi chorych i starszych. Wskazał m.in. słowa Papieża Franciszka, który zauważył, że żyjemy w czasach filozofii i praktyki wykluczania z życia dwóch jego biegunów, a także że mamy do czynienia z czymś w rodzaju ukrytej eutanazji, czyli z zaniedbaniem osób starszych. Z drugiej strony osiągnięcia nauk medycznych spowodowały wydłużenie ludzkiego życia. Nie może być ono jednak czasem pasywnego oczekiwania na śmierć, lecz winno być dowartościowane w sposób godny i właściwy każdemu człowiekowi.

Abp Zimowski podkreśla także wagę solidarności międzypokoleniowej młodych i starszych. Sam Kościół jest swego rodzaju rodziną wielopokoleniowa, gdzie każdy powinien czuć się jak u siebie i gdzie dominować ma bezinteresowność i miłość. Stąd tak ważna rola specyficznego duszpasterstwa ludzi starszych. Ludzie nim objęci nie powinni być jednak tylko przedmiotem troski charytatywnej, ale raczej winni sami stać się jego podmiotami i potencjalnymi protagonistami działalności duszpasterskiej.

Hierarcha zwraca również uwagę, jak istotną rolę w tworzeniu wspólnoty ludzi starszych odgrywają ośrodki opieki geriatrycznej. Powinny być miejscami, w których nawiązuje się nowe relacje, a także służy wzajemną pomocą i wsparciem. Ich istotnym zadaniem winna być także opieka duchowa, zwłaszcza nad ludźmi niedołężnymi, zarówno w domach spokojnej starości, jak i pozostających w mieszkaniach prywatnych.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych przekazał także wszystkim osobom starszym gorące słowa pozdrowienia i duchowego wsparcia.

„Pozdrawiam Was serdecznie, którzy jesteście w starszym wieku. Proszę, byście nie tracili ducha i nie zapominali, że jesteście świadectwem i bogactwem dla nas wszystkich, że cenna jest każda minuta Waszego życia. Powierzam Was opiece Najświętszej Maryi Panny, która po Zwiastowaniu z pośpiechem poszła do swojej starszej krewnej Elżbiety, żeby wesprzeć ją pomocą, służyć jej i podzielić się z nią radością z wielkich dzieł Bożych i wielbić Jego nieskończone miłosierdzie” – powiedział abp Zimowski.
 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5