900-lecie Zakonu Kawalerów Maltańskich

Ponad 4 tys. przedstawicieli zakonu z całego świata, na czele z Wielkim Mistrzem Fra Matthew Festingiem, świętowało w Watykanie 900. rocznicę zatwierdzenia zakonu przez papieża Paschalisa II.

W uroczystości uczestniczył Benedykt XVI, który wezwał "maltańczyków" do wierności Kościołowi, swojej duchowej tradycji i konkretnego świadczenia „o przemieniającej mocy wiary”.

W przemówieniu wygłoszonym w Bazylice świętego Piotra Benedykt XVI zauważył, że jubileusz Maltańczyków zbiega się z obchodzonym obecnie w Kościele Rokiem Wiary. „Także i wy jesteście powołani do przyjęcia tego czasu łaski, aby pogłębić znajomość Pana i sprawiać, aby przez świadectwo waszego życia i służbę w naszych czasach promieniowały prawda i piękno wiary”- powiedział papież.

Przypomniał, że 15 lutego 1113 r. papież Paschalis II wydał dokument, na mocy którego wziął pod opiekę Kościoła nowo utworzone bractwo szpitalne pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Ustanowił tym samym suwerenny Zakon z uprawnieniami swobodnego wybierania swych przełożonych, bez ingerencji innych władz świeckich lub kościelnych. Papież podkreślił, że Zakon Maltański "od samego początku wyróżniał się wiernością Kościołowi i Następcy Piotra, a także swoją niezaprzeczalną tożsamością duchową, charakteryzującą się wzniosłym ideałem religijnym". „Nadal podążajcie tą drogą, konkretnie świadcząc o przemieniającej mocy wiary” - zaapelował Ojciec Święty. Zaznaczył zarazem, że to właśnie wiara była u początków misji ewangelizacyjnej Apostołów i męczeństwa pierwszych chrześcijanin, a także dzieła Zakonu Maltańskiego.

Ojciec Święty podkreślił, iż Zakon Maltański działając na arenie międzynarodowej wyróżnia się inspiracją chrześcijańską. „Umiejcie zachowywać i pielęgnować ten wasz szczególny charakter przez działanie z odnowioną gorliwością apostolską, zawsze w postawie głębokiej zgody z Magisterium Kościoła. Wasza cenna i dobroczynna praca, wyrażająca się w różnych obszarach i prowadzona w różnych częściach świata, skoncentrowana głównie na służbie chorym w szpitalach i placówkach zdrowotnych nie jest zwykłą filantropią, ale skutecznym wyrazem i żywym świadectwem ewangelicznej miłości” - zaapelował Benedykt XVI. Wskazał, że aby innych obdarzyć miłością, samemu trzeba prowadzić głębokie życie wiary. „Wasze codzienne życie musi być przeniknięte obecnością Jezusa, przed którego oczy macie przynosić także cierpienia chorych, samotność osób starszych, trudności niepełnosprawnych. Wychodząc naprzeciw tym osobom służycie Chrystusowi” - stwierdził Ojciec Święty.

Mówił, że przez kolejne stulecia członkowie Zakonu powodowani wiarą poświęcali się najpierw opiece nad chorymi w Jerozolimie, a następnie nieśli pomoc narażonym na poważne niebezpieczeństwa pielgrzymom w Ziemi Świętej, "kreśląc wspaniałe karty miłosierdzia chrześcijańskiego i opieki nad dziedzictwem chrześcijańskim". Następnie wymienił wciąż poszerzające się od XIX wieku pola działalności charytatywnej Zakonu oraz służby na rzecz chorych i ubogich.  "Wasz Zakon, w porównaniu z innymi instytucjami zaangażowanymi na arenie międzynarodowej w pomoc chorym, w solidarność i rozwój człowieka, wyróżnia się inspiracją chrześcijańską, która nieustannie musi ukierunkowywać zaangażowanie społeczne waszych członków" - dodał papież. Zaapelował o "zachowanie i pielęgnowanie tego szczególnego charakteru przez działanie z odnowioną gorliwością apostolską". Benedykt XVI zauważył, że praca Zakonu "nie jest zwykłą filantropią, ale skutecznym wyrazem i żywym świadectwem ewangelicznej miłości".

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8