"Rasizm, zło i nienawisć wciąż płoną"

Blisko 2 tys. młodych ludzi z krajów Europy Środkowo–Wschodniej przyjechało do Krakowa i Auschwitz-Birkenau, aby wziąć udział w III międzynarodowym spotkaniu pt. „Młodzi Europejczycy dla świata bez przemocy”. Organizatorem wydarzenia jest Wspólnota św. Idziego (Sant'Egidio).

W spotkaniu uczestniczy blisko 2 tys. młodych ludzi pochodzących z Czech, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz Włoch. Wśród nich są również Polacy z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Szczecina i Wrocławia.

W czwartek, 20 września w Centrum Kultury Rotunda odbyło się spotkanie, podczas którego kilku świadków ludobójstwa zaplanowanego przez niemieckich nazistów przeciw narodowi żydowskiemu i Romom podczas II wojny światowej, podzieliło się swoimi wspomnieniami. Ich świadectw wysłuchali przede wszystkim studenci oraz uczniowie szkół średnich.

Młodzi ludzie wysłuchali świadectwa Zeeva Tibi Rama, który przeżył obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau i zaświadczył o tym, że w okrucieństwie nazizmu można było ocalić swoje człowieczeństwo. „Widziałem wiele cierpienia i sam wiele wycierpiałem – powiedział ze wzruszeniem – ale słowa zemsta i nienawiść są mi obce. W innych ludziach dostrzegam człowieka, bez poniżania i osądzania. Jesteście młodymi ludźmi, którzy muszą zbudować lepsze społeczeństwo" – podkreślił.

W podobnym tonie mówiła Rita Prigmore, Sinti z Würzburga w Niemczech, która była ofiarą nazistowskich eksperymentów medycznych. „Spotkanie ze Wspólnotą pozwoliło mi uwierzyć, że znajdę młodych ludzi pragnących budować świat bez przemocy. To jedyna nadzieja na przyszłość. Proszę was, żebyście nie oceniali innych. Każdy jest przede wszystkim człowiekiem” – zaznaczyła.

Swoimi przeżyciami dzielił się także Bela Varga, węgierski Żyd, który przeżył niemiecką deportację w czasie II wojny światowej. „Płomienie krematoriów już zgasły, ale wy być może wciąż czujecie ich ogień. Zebraliśmy się w Krakowie i w Auschwitz, bo rasizm, zło i nienawiść wciąż płoną. Żydzi, Cyganie i inne mniejszości są zagrożone. Nie chcemy pozwolić na to, aby z tej iskry wybuchł kolejny pożar. Aby tego uniknąć prosimy was, młodych, o pomoc. Pomóżcie!” – apelował do młodych.

W piątek, 21 września, po wizycie w Auschwitz młodzi ludzie wezmą udział w ceremonii w Birkenau, gdzie po marszu w ciszy złożą wieńce pod pomnikiem upamiętniającym ofiary obozu i wygłoszą w różnych językach apel o budowanie świat bez przemocy.

Wspólnota Sant’Egidio to międzynarodowe stowarzyszenie obecne w 75 państwach świata, do którego należy 60 tys. osób. Od ponad dwudziestu lat jest mocno zakorzeniona w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólnota skupia ludzi młodych, poprzez działania na rzecz solidarności z najsłabszymi grupami w społeczeństwie (bezdomnymi, osamotnionymi starszymi ludźmi, dziećmi z domów dziecka, Romami) oraz podejmuje inicjatywy o charakterze kulturalnym i społecznym, mające na celu budowanie kultury solidarności, współistnienia i dialogu.

„Konieczność przeciwstawienia się przejawom antysemityzmu, ksenofobii i rasizmu stanowi naglącą potrzebę odczuwaną nie tylko w wymiarze europejskim, ale także globalnym” - podkreślają członkowie Wspólnoty. „Dane na temat przypadków stosowania przemocy w społeczeństwach europejskich, wśród nich także te dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej, są niepokojące. Ukazują one jak bardzo są wśród młodzieży rozpowszechnione wzorce zachowań przeniknięte postawami dyskryminacji wobec cudzoziemców lub osób w jakiś sposób różniących się od ogółu” - dodają.

Wspólnota Sant’Egidio aktywnie działa na rzecz uwrażliwienia i formacji młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej poprzez organizację konferencji, lekcji w szkołach i na uniwersytetach, a także publicznych manifestacji na tematy związane z antysemityzmem, prześladowaniem Romów czy dyskryminacją rasową.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11