Polacy nie chcą zabijać

Przeprowadzone na zlecenie Fundacji Pro badania wykazały, że 65 proc. Polaków popiera projekt całkowitej ochrony życia ludzkiego od poczęcia. 23 proc. akceptuje możliwość zabijania dzieci chorych, tak jak to dopuszcza obecne polskie prawo.

Badania na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie przeprowadziła grupa IQS.

Badanym zadano następujące pytanie:

Proszę wybrać stwierdzenie, które lepiej oddaje Pana(i) poglądy: Prawo powinno bezwarunkowo chronić życie wszystkich dzieci od poczęcia Prawo powinno umożliwiać zabicie dziecka w przypadku wykrycia poważnej choroby przed upływem 24 tygodni od poczęcia.

65 procent ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że prawo powinno bezwarunkowo chronić życie wszystkich dzieci od poczęcia, 23 procent zaś uważało, że prawo powinno umożliwiać zabicie dziecka w przypadku wykrycia poważnej choroby przed 24 tygodniem od poczęcia. 12 procent badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Największe poparcie dla bezwarunkowej ochrony życia dzieci nienarodzonych odnotowujemy w grupie wiekowej 15 – 24 lata. Aż 76 procent badanych w tym wieku zgadza się z bezwarunkową ochroną życia, a jedynie co piąty (19 procent) dopuszcza zabicie dziecka w przypadku wykrycia poważnej choroby.

Najmniejszą akceptację dla bezwarunkowej ochrony życia wykazują osoby najstarsze (55 - 70 lat), wychowane w czasach PRL. Jednak nawet w tej grupie badanych większość jest za bezwarunkową ochroną życia (57 procent), a 23 procent dopuszcza zabicie dziecka.

Odpowiedź na pytanie dlaczego osoby młode i w średnim wieku wspierają bezwarunkową ochronę życia wymaga osobnych badań można postawić jednak kilka hipotez:

- Młodsi częściej mają kontakt z nowoczesną techniką, w tym USG, które unaocznia im, że dziecko w płodowej fazie rozwoju jest człowiekiem

- Osoby te mają większy dostęp do najnowszej wiedzy naukowej - chociażby poprzez Internet, stąd też:

     Ich wiedza na temat naukowej definicji bycia człowiekiem jest bardziej aktualna

     Większa jest świadomość na temat procedury (przebiegu aborcji) i konsekwencji zdrowotno - emocjonalnych aborcji dla kobiety i jej rodziny

- Młodsi mający częstszy kontakt z zagranicą (np. poprzez pracę zarobkową), odrzucają skrajnie przedmiotowe i konsumpcyjne traktowanie człowieka reprezentowane przez niektóre systemy prawno - kulturowe Zachodu

- Badani z tych grup nastawieni są bardziej idealistycznie, mniej zaś egocentrycznie

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| ABORCJA, POLACY

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7