Ilu mamy polskich świętych?

Publikujemy listę świętych i błogosławionych pochodzących z Polski polscy lub związanych z ziemiami polskimi

Trudno dokładnie określić ogólną liczbę polskich świętych i błogosławionych, i to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że na ziemiach polskich działali i tu zmarli lub zginęli śmiercią męczeńską, liczni cudzoziemcy, którzy jednak zasłużyli się dla naszego Kościoła. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego okresu państwowości polskiej. A przy tym wiele z tych postaci, jak choćby św. Wojciech czy święte Jadwiga i Kinga, wpisały się tak mocno i trwale w dzieje naszego kraju i Kościoła, że w powszechnej świadomości uchodzą często za synów i córki tej ziemi.

Drugą przyczyną trudności jest fakt, że w niektórych przypadkach nie ma oficjalnego dokumentu, który by poświadczał publiczny kult danej osoby. Tu również chodzi przede wszystkim o czasy najdawniejsze, gdy albo w ogóle nie podejmowano starań o dopełnienie niezbędnych procedur, albo ciągnęły się one bardzo długo ze względu na wojny, rozbiory i inne okoliczności i nie doprowadziły do ostatecznego uznania. W takich wypadkach Stolica Apostolska nieraz po kilku stuleciach potwierdzała istnienie kultu „od niepamiętnych czasów”. Ale czasami następował też po wiekach oficjalny obrzęd beatyfikacji lub kanonizacji, który już bez żadnych wątpliwości wprowadzał daną osobę na ołtarze. Szczególnie dużo takich decyzji podjął Jan Paweł II.

Oto alfabetyczny wykaz imion (i nazwisk, jeśli są znane) osób z Polski lub związanych z naszym krajem, wyniesionych dotychczas do chwały ołtarzy: (liczby w nawiasie oznaczają lata życia, następnie podano dzień wspomnienia liturgicznego („imieniny”) danej osoby, daty – beatyfikacji (b) i kanonizacji (k), a także ich miejsce, jeśli odbyły się one poza Rzymem; jeśli jest tylko jedna data, oznacza ona kanonizację w wypadku świętych lub beatyfikację – u błogosławionych).

Święci

1. Albert (Adam) Chmielowski, zakonnik, zał. Zgrom. Braci i Sióstr Posługujących Ubogim (albertynów i albertynek) [20 VIII 1845-25 XII 1916); 17 VI; 22 VI 1983, Kraków (b) – 12 XI 1989 (k)

2. Andrzej Bobola, kapłan, jezuita, męczennik (30 XI 1591-16 V 1657); 16 V; 1853 (b) – 17 IV 1938 (k)

3. Andrzej Świerad (Żurawek), zakonnik (†1030/34); 13 VII; 1083 (?)

4-8. Benedykt, Jan, Izaak, Mateusz, Krystyn – Pięciu Braci Polskich Męczenników z Międzyrzecza, pustelnicy (†10 XI 1003); 13 XI; 1003 lub 1004

9. Faustyna Maria (Helena) Kowalska, dziewica, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, apostołka miłosierdzia Bożego (25 IV 1905-5 X 1938); 5 X; 18 IV 1993 (b) – 30 IV 2000 (k)

10. Jacek Odrowąż, kapłan, dominikanin (przed 1200-15 VIII 1257); 17 VIII; 17 IV 1594

11. Jadwiga Śląska, pochodziła z Bawarii, księżna, wdowa, fundatorka klasztorów (ok. 1170-14 X 1243); 16 X; 14 X 1267

12. Jadwiga, Węgierka z pochodzenia, królowa (1374-17 VII 1399; 17 VII; 31 V 1979 i 4 VI 1986 (potwierdzenie kultu) – 8 VI 1997, Kraków (k)

13. Jan Kanty, kapłan, profesor UJ [1390-24 XII 1473); 20 X – dawniej, 23 XII – obecnie; 28 III 1676 (potwierdzenie kultu) – 16 VII 1767 (k)

14. Jan Paweł II (Karol Wojtyła), kapłan, biskup, kardynał, papież (18 V 1920-2 IV 2005), 22 X, 11 V 2011, 27 IV 2014

15. Jan Sarkander, ze Śląska Cieszyńskiego, działał na Morawach, kapłan, męczennik (20 XII 1576-17 III 1620); 30 V; 6 V 1860 (b) – 21 V 1995, Ołomuniec – Czechy (k)

16. Jan z Dukli, kapłan, franciszkanin (1414-29 IX 1484); 8 VII; 21 I 1733 (potwierdzenie kultu) – 10 VI 1997, Krosno (k)

17. Jozafat Kuncewicz, kapłan obrządku wschodniego, bazylianin, męczennik (ok. 1580-12 XI 1623); 12 XI; 16 V 1643 (b) – 186

18. Józef Bilczewski, arcybiskup lwowski (26 IV 1860-20 III 1923); 20 III; 26 VI 2001, Lwów (b) – 23 X 2005 (k)

19. Józef Sebastian Pelczar, biskup (17 I 1842-28 III 1924); 19 I; 2 VI 1991, Rzeszów (b) – 18 V 2003 (k)

20. Kazimierz Jagiellończyk, królewicz (3 X 1458-4 III 1484); 4 III; 7 XI 1602

21. Kinga (lub Kunegunda), Węgierka z pochodzenia, księżna, klaryska (1224 (1234?)-24 VII 1292); 24 VII; 11 VI 1690 (potwierdzenie kultu) – 16 VI 1999, Stary Sącz, (k)

22. Maksymilian M. Kolbe, kapłan, franciszkanin konwentualny, męczennik II wojny światowej (7 I 1894-14 VIII 1941); 14 VIII; 17 X 1971 (b) – 10 X 1982 (k)

23. Melchior Grodziecki, ze Śląska Cieszyńskiego, kapłan, jezuita, męczennik (1582/84-7 IX 1619); 7 IX; 15 I 1905 (b) – 2 VII 1995, Koszyce (Słowacja; k)

24. Rafał od św. Józefa (Józef) Kalinowski, karmelita bosy (1 IX 1835-15 XI 1907); 15 XI; 22 VI 1983, Kraków (b) – 17 XI 1991 (k)

25. Stanisław od Jezusa i Maryi (Jan) Papczyński, kapłan, zał. Zgrom. Kapłanów od Maryi Niepokalanie Poczętej (marianów) (18 V 1631-17 IX 1701); 18 V; 16 IX 2007, Licheń (b) – 17 V 2016 (k)

26. Stanisław Kazimierczyk, kanonik regularny (27 IX 1433-3 V 1489); 5 V; dekret o potwierdzeniu kultu z 21 XII 1992; 18 IV 1993 (b), 17 X 2010 (k)

27. Stanisław Kostka, nowicjusz zakonny, jezuita (XII 1550-15 VIII 1568); 18 IX; 1605 (b) – 31 XII 1726 (k)

28. Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski, męczennik (ok. 1030-11 IV lub 8 V 1079); 8 V – tradycyjnie w Polsce i 11 IV – według kalendarza rzymskiego; 17 IX 1253, Asyż

29. Szymon z Lipnicy, kapłan, franciszkanin (bernardyn) (ok. 1438/40-18 VII 1482); 18 VII; 24 II 1685 (potwierdzenie kultu) – 3 VI 2007 (k)

30. Urszula Ledóchowska, zakonnica, zał. Zgromadzenia Sióstr św. Urszuli od Jezusa Konającego (urszulanek) [17 IV 1865-19 V 1939); 29 V; 20 VI 1983, Poznań (b) – 18 V 2003 (k)

31. Wojciech, Czech z pochodzenia, biskup, męczennik, główny patron Polski (ok. 956-23 IV 997); 23 IV; 999

32. Zygmunt Gorazdowski, kapłan zał. Zgrom. Sióstr św. Józefa (1 XI 1845-1 I 1920); 26 VI; 26 VI 2001, Lwów (b) – 23 X 2005 (k)

33. Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup warszawski (1 XI 1822-17 IX 1895); 17 IX; 18 VIII 2002 (b) Kraków – 11 X 2009 (k)

Błogosławieni

1. Angela Maria (Zofia Kamila) Truszkowska, założycielka Zgrom. Sióstr św. Józefa z Kantalicjo (felicjanek) (16 V 1825-10 X 1899); 10 X; 18 IV 1993

2. Aniela Salawa, służąca, tercjarka franciszkańska (9 IX 1881-12 III 1922); 9 IX; 13 VIII 1991, Kraków

3. August Czartoryski, kapłan, salezjanin (2 VIII 1858-8 IV 1893); 2 VIII; 25 IV 2004

4. Bernardyna Maria Jabłońska, współzałożycielka Zgrom. Sióstr III Zakonu Franciszkańskiego Posługujących Ubogim (albertynek) (5 VIII 1878-23 IX 1940); 23 IX; 6 VI 1997, Zakopane

5. Bogumił Piotr II, arcybiskup gnieźnieński (1116-10 VI 1182 lub †ok. 1204); 10 VI; Pius XI zatwierdził kult 27 V 1925

6. Bolesława Maria Lament, zał. Zgrom. Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny (3 VII 1862-29 I 1946); 29 I; 5 VI 1991, Białystok

7. Bronisław Markiewicz, kapłan, zał. Zgromadzeń św. Michała Archanioła (michalitów i michalitek) (13 VII 1842-29 I 1912); 30 I; 19 VI 2005, Warszawa

8. Bronisława, norbertanka, dziewica (ok. 1200-29 VIII 1259); 1 IX; Grzegorz XVI zatwierdził kult 23 VIII 1839

9. Celina Chludzińska-Borzęcka, wdowa, zakonnica zał. Zgrom. Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (zmartwychwstanek) (29 X 1833-26 IX 1913); 26 IX; 27 X 2007

10. Czesław, dominikanin (1175-1242); 20 VII; 27 VIII 1712 – potwierdzenie kultu

11. Dorota z Mątowów, pochodzenia niderlandzkiego, wdowa, rekluza (25 I 1347-25 VI 1394; 25 VI; 9 I 1976 – potwierdzenie kultu

12. Edmund Bojanowski, świecki, zał. Zgrom. Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy Niepokalanie Poczętej (14 XI 1814-7 VIII 1871); 7 VIII; beatyfikacja – 13 VI 1999, Warszawa

13. Elżbieta (Róża) Czacka, zakonnica, zał. Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (22 X 1876-15 V 1961); 12 IX 2021, Warszawa

14. Hanna Chrzanowska, świecka, pielęgniarka (7 X 1902-29 IV 1973), 28 IV 2018, Kraków

15. Honorat z Białej (Wacław) Koźmiński, kapucyn, założyciel licznych bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, głównie żeńskich (16 X 1829-16 XII 1916); 16 XII; 16 X 1988

 16. Ignacy Kłopotowski, kapłan, zał. Zgrom. Sióstr Najświętszej Maryi Panny z Loreto (loretanek) (20 VII 1866-7 IX 1931); 7 IX; 19 VI 2005, Warszawa

17. Jakub Strepa (Strzemię), franciszkanin, arcybiskup halicki (ok. 1340-20 X 1409; 21 X; Pius VI zatwierdził kult 11 IX 1790

18.  Jan Balicki, kapłan (25 I 1869-15 III 1948); 15 III 18 VIII 2002, Kraków

19. Jan Beyzym, kapłan-jezuita, misjonarz na Madagaskarze (15 V 1850-2 X 1912); 2 X; 18 VIII 2002, Kraków

20. Jan Macha, kapłan, męczennik (18 I 1914-3 XII 1942), 20 XI 2021, Katowice

21. Jerzy Matulewicz (Jurgis Matulaitis), Polak, później przyjął obywatelstwo litewskie, arcybiskup, odnowiciel zakonu marianów (12 IV 1871-27 I 1927); 27 I; 28 VI 1987

22. Jerzy Popiełuszko, kapłan, męczennik (14 IX 1947-19 X 1984), 19 X, 6 VI 2010, Warszawa

23. Jolenta (Jolanta-Helena), Węgierka z pochodzenia, księżna, wdowa, klaryska (ok. 1244-17 VI 1298); 15 VI; 26 IX 1827 – potwierdzenie kultu

24. Juta z Chełmży, Niemka z pochodzenia, wdowa, pustelnica (ok. 1220-12 V 1260); 12 V; kult – nie potwierdzony oficjalnie – od XV w.

25. Karolina Kózkówna, dziewica, męczennica (2 VIII 1898-18 XI 1914); 18 XI; 10 VI 1987, Tarnów

26. Klara (Ludwika) Szczęsna (18 VII 1863-7 II 1916), dziewica, współzałoż. Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (sercanek) – 7 II, 27 IX 2015, Kraków

27. Kolumba (Joanna) Gabriel, zał. Zgrom. Sióstr Zakonu św. Benedykta od Miłosierdzia (3 V 1858-24 IX 1924); 24 IX; 16 V 1993

28. Małgorzata Łucja Szewczyk, współzał. Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (serafitek), (1828-5 VI 1905); 5 VI, 9 VI 2013, Kraków

29. Maria Karłowska, zał. Instytutu Sióstr Dobrego Pasterza (4 IX 1865-24 III 1935); 21 XI; 6 VI 1997, Zakopane

30. Maria od Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszka Siedliska), założycielka Instytutu Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu (12 XI 1842-21 XI 1902); 21 XI; 23 IV 1989

31. Maria Ludwika (Luiza) Merkert, Ślązaczka, zakonnica, zał. Zgrom. Sióstr św. Elżbiety (elżbietanek) (21 IX 1817-14 XI 1872); 14 XI; 30 IX 2007, Nysa

32. Maria Marcelina Darowska, współzałoż. Zgrom. Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (niepokalanek) (16 I 1827-5 I 1911); 5 I; 6 X 1996
33 – 43. Maria Stella Mardosewicz i jej 10 towarzyszek ze Zgrom. Przenajświętszej Rodziny z Nazaretu (nazaretanek), męczennice, zamordowane przez hitlerowców 1 VIII 1943 (4 IX; 5 III 2000)

44. Maria Teresa Ledóchowska, dziewica, zakonnica, założycielka Sodalicji św. Piotra Klawera (29 IV 1863-6 VII 1922); 6 VII; 19 X 1975

45. Marta Wiecka, szarytka (12 I 1874-30 V 1904); 30 V; 24 V 2008, Lwów

46. Michał Giedroyć, brat zakonny z Zakonu św. Augustyna (ok. 1420/25-4 V 1485), dekret o beatyfikacji równoważnej, ogłoszony 7 XI 2018 w Rzymie przez Franciszka – 8 VI 2019, Kraków

47. Michał Kozal, biskup, męczennik (27 IX 1893-26 I 1943); 26 I; 14 VI 1987, Warszawa

48. Michał Sopoćko, kapłan, spowiednik św. Faustyny, propagator kultu miłosierdzia Bożego (1 XI 1888-15 II 1975); 15 II; 28 IX 2008, Białystok

49. Radzim-Gaudenty, Czech z pochodzenia, arcybiskup gnieźnieński (960/70-ok. 1006/1010); 14 X; kult „od niepamiętnych czasów”, bez oficjalnego wyniesienia na ołtarze

50. Rafał (Melchior) Chyliński, franciszkanin konwentualny (8 I 1694-2 XII 1741); 2 XII; 9 VI 1991, Warszawa

51. Regina Protmann, niemieckiego pochodzenia, z Prus Książęcych, zał. Zgrom. Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy (1552-18 I 1613); 18 I; 13 VI 1999, Warszawa
52  – 101. Sadok, przeor i 49 jego towarzyszy, dominikanie, męczennicy z Sandomierza (†1260); 2 VI, dawniej 28 V; Pius VII zezwolił 18 X 1807 na kult publiczny

102. Salomea, księżna, wdowa, klaryska (1211/12-17 XI 1268); 19 XI; Klemens X bullą z 17 V 1672 zezwolił na kult publiczny

103. Sancja (Janina) Szymkowiak, zakonnica-serafitka (zob. nr 25) (11 VII 1910-29 VIII 1942); 18 VIII; 18 VIII 2002, Kraków

104. Stefan Wincenty Frelichowski, kapłan, męczennik (22 I 1923-25 IV 1945); 23 II; 8 VI 1999, Toruń

105 Stefan Wyszyński, prymas Polski, kardynał (3 VIII 1901-28 V 1981); 28 V, 12 IX 2021, Warszawa

106. Wincenty Kadłubek, biskup krakowski (1155/60-8 III 1223); 9 X; 18 II 1764 – potwierdzenie kultu

107 – 119. Wincenty Lewoniuk (1848-24 I 1874) i jego 12 towarzyszy, unici z Podlasia, męczennicy, zamordowani 24 I 1874 (23 I; 6 X 1996)

120. Władysław Bukowiński [też Kazachstan] (22 XII 1904-3 XII 1974), Polak z Kresów, kapłan, działający w Rosji i Kazachstanie, męczennik; 11 IX 2016 – Karaganda (Kazachstan)

121. Władysław (imiona chrzestne: Marcin Jan) z Gielniowa, kapłan, franciszkanin-bernardyn (ok. 1440-4 V 1505); 25 IX; 11 II 1750 – potwierdzenie kultu

122. Władysław Findysz, kapłan, męczennik komunizmu (13 XII 1907-21 VIII 1964); 23 VIII; 19 VI 2005, Warszawa

123. Zofia Czeska z Maciejowskich wdowa, zał. Zgromadzenia Panien od Ofiarowania NMP (prezentek) (1584-1 IV 1650), 15 V, 9 VI 2013, Kraków

124 – 231. 108 męczenników II wojny światowej z lat 1939-45, w tym 1 biskup, kapłani, siostry zakonne i osoby świeckie; 12 VI; 13 VI 1999, Warszawa

232 – 231. 10 elżbietanek-męczennic ze Śląska zamordowanych 11 V 1945 – 11 VI 2022

232 – 240. 9 członków rodziny Ulmów: Józef, Wiktoria i ich 7 dzieci,  męczennicy II wojny światowej, zamordowani 24 III 1944; 10 IX 2023, Markowa

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8