Ks. Lombardi mówi o przesłaniu do Kościoła w Chinach

Przesłanie Komisji ds. Kościoła Katolickiego w Chinach jest wskazaniem tamtejszym katolikom punktów orientacji w sytuacji kryzysowej – stwierdził ks. Federico Lombardi.

Rzecznik Watykanu przypomniał, że minione miesiące były dla chińskich katolików szczególnie trudne. Chodzi o bezprawne udzielenie pod koniec listopada ub. roku sakry biskupiej bez zgody papieża oraz przebieg w pierwszych dniach grudnia VIII Zgromadzenia Przedstawicieli Katolików Chińskich, będącego przejawem woli władz państwowych, by narzucić wspólnocie wierzących swe kierownictwo. „Wydarzenia te spotkały się ze zdecydowaną reakcją Stolicy Apostolskiej, broniącej wolności Kościoła, aby mógł on żyć zgodnie ze swoją naturą i misją oraz spowodowały napięcia i dezorientację we wspólnocie kościelnej” – przypomina ks. Lombardi.

Analizujące treść „Przesłania” rzecznik Watykanu wskazuje na jasne opisanie sytuacji i faktów krytycznych. Zostały one ocenione w świetle nauki katolickiej: poważne bezprawie sakry biskupiej w Chengde, a także posługi tego hierarchy; konieczność podkreślenia wierności wobec papieża i naprawienia zgorszenia, aby uleczyć otwarte rany wspólnoty kościelnej; niezgoda Kościoła na organizmy narzucone przez państwo, uzurpujące sobie prawo do kierowania nim.

„Nie ulega wątpliwości, że te kwestie budzą poważny niepokój na przyszłość, obawiamy się bowiem, że podobne sytuacje mogą się powtórzyć w wielu diecezjach obecnie pozbawionych swych pasterzy” – powiedział ks. Lombardi. Jednocześnie zauważa on, że w tekście dokumentu można wyczuć realną bliskość z chińskimi katolikami, towarzyszącą zarówno przypomnieniu surowych norm kanonicznych, świadomości cierpienia i trudności, jak i autentycznej zachęcie zakorzenionej w duchowym doświadczeniu wspólnoty kościelnej karmiącej się wytrwałą modlitwą.

"W tej perspektywie wielokrotnie wyrażono przekonanie, że dla rozwiązania problemów Kościoła w Chinach bardzo cenny byłby uczciwy dialog z władzami świeckimi. Przyczyniłby się on do zgody społecznej, której pragną wszyscy, poczynając od katolików. Po raz kolejny podkreślona jest gotowość Stolicy Apostolskiej do udziału w tym dialogu wraz z pragnieniem, aby napotkano na podobną gotowość z drugiej strony" – stwierdza rzecznik Watykanu.

Zauważając częste w „Przesłaniu” cytaty z listu Benedykta XVI do chińskich katolików z 27 maja 2007 r. ks. Lombardi podkreśla, że ten papieski dokument nadal jest istotnym punktem odniesienia dla tej wspólnoty kościelnej w obecnym okresie wielkich przemian społecznych i kluczowych wyzwań duszpasterskich. W jego tle można dostrzec zjawiska urbanizacji i wyludniania wsi, niedawnych klęsk naturalnych, ale również poważne zaangażowanie duchowieństwa, zakonnic i laikatu, potrzebujących odpowiedniej formacji, aby dać skuteczne świadectwo chrześcijańskie, na miarę czasów.

Rzecznik Watykanu wskazuje na znaczenie jakie Ojciec Święty przywiązuje do modlitwy za Kościół w Chinach, w intencji jego jedności i żywotności, a także by okazać solidarność wspólnoty Kościoła powszechnego. W „Przesłaniu” wyrażono też radość z rozpoczęcia przez diecezję w Szanghaju procesu beatyfikacyjnego Pawła Xu Guangqi.

- Ten wybitny urzędnik cesarski, wierny sługa swej ojczyzny i narodu, jeden z pierwszych uczniów Mateusza Ricciego wprowadził chrześcijaństwo do nowożytnych Chin, w niezwykle owocnym dialogu z kulturą chińską – przypomina ks. Lombardi. Jego zdaniem, może on stanowić przykład dla współczesnych Chińczyków, iż nie ma sprzeczności między byciem Chińczykiem a zarazem katolikiem – przeciwnie, można być wybitnym Chińczykiem a zarazem katolikiem. „Z tej przeszłości wypływa wielkie światło nadziei dla Chin dnia dzisiejszego i dla Chin jutra” – stwierdza rzecznik Watykanu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5