Czy parafie muszą ubiegać się o "zamrożenie" podwyżek cen prądu?

Ministerstwo Energii wydało komunikat, w którym odpowiada na pytania dotyczące utrzymania cen na poziomie z 2018 roku dla kościołów i innych związków wyznaniowych.

Wynika z niego, że w przypadku obiektów znajdujących się w grupie taryfowej "G" nie trzeba składać oświadczenia i stabilizacja ceny energii elektrycznej przysługuje im automatycznie z mocy ustawy.

W zakres tej grupy wchodzą m. in. klasztory, plebanie, wikariaty, kanonie, rezydencje biskupie, seminaria, domy opieki społecznej, domy dziecka, itp. jak też znajdujące się w tych lokalach pomieszczenia pomocnicze, tj. czytelnie, pralnie, kuchnie, pływalnie, warsztaty, itp. służące potrzebom bytowym mieszkańców.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kościołów (świątyń). W związku z tymi, zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Energii, do 13 sierpnia parafie powinny złożyć oświadczenie przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym mają zawartą umowę.

 

Stanowiska Ministra Energii w sprawie składania oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmiennie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przez odbiorców końcowych:

W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat objęcia w drugim półroczu 2019 r. mechanizmem utrzymania cen na poziomie z 2018 roku odbiorców końcowych energii elektrycznej będących m.in. kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Minister Energii informuje, że podmioty te powinny złożyć oświadczenie w celu umożliwienia im zachowania uprawnienia do ceny z 2018 r.

Podmioty te, zgodnie z intencją ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyrażoną w jej uzasadnieniu (druk nr 3498) mieszczą się w katalogu podmiotów innych niż średni i duzi przedsiębiorcy, a służąc w ogólnym interesie społeczeństwa i zaspokajając egzystencjalne potrzeby ludzkie, powinny być beneficjentami zamrożenia cen energii elektrycznej również w drugiej połowie 2019 r.

Wobec powyższego, w opinii Ministra Energii, podmioty takie jak kościoły (diecezje i parafie) oraz inne związki wyznaniowe, kościelne osoby prawne i ich jednostki organizacyjne (np. seminaria czy domy zakonne) oraz stowarzyszenia, fundacje, organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

1) jeżeli są w grupie taryfowej „G” – nie muszą składać oświadczenia i stabilizacja ceny energii elektrycznej przysługuje im automatycznie z mocy ustawy,

2) szpitale – objęte są stabilizacją cen energii, na mocy art. 5 ust. 1a pkt 3 ustawy, po złożeniu oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym mają zawartą umowę,

3) pozostali odbiorcy końcowi korzystający z taryf innych niż G (pod warunkiem, że nie spełniają kryteriów uznania ich za średnich lub dużych przedsiębiorców) powinni złożyć oświadczenie przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym mają zawartą umowę, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, dopisując informację o swoim statusie.

Warszawa, dnia 07.08.2019 r.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11