Polski benedyktyn opatem prezesem

Polak pierwszy raz w historii będzie odpowiedzialny za benedyktyńską Kongregację Zwiastowania NMP. To o. Maksymilian Robert Nawara OSB z opactwa w Lubiniu.

Kongregacja Zwiastowania NMP to jedna z 20 kongregacji należących do Konfederacji Benedyktyńskiej. Założona została w 1920 roku jako Kongregacja Belgijska i zrzesza obecnie ponad 30 klasztorów męskich i żeńskich w Europie, Afryce, Azji i obu Amerykach. Opatem prezesem kongregacji był od 2004 r. o. Ansgar Schmidt z opactwa św. Macieja w Trewirze. Obecnie funkcję tę będzie sprawował Polak – mnich opactwa w Lubiniu, podprzeor o. Maksymilian Nawara OSB. Został wybrany w niedzielę 9 września podczas Kapituły Generalnej Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania w Opactwie św. Scholastyki w Subiaco we Włoszech. W poniedziałek 10 września odbędzie się tzw. benedykcja opacka nowego opata prezesa.

O. Maksymilian Nawara OSB

Urodził się 10 marca 1979 r. w Sosnowcu. Na chrzcie otrzymał imię Robert  Wychował się w Będzinie; tam w 1998 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego. Należał do parafii pw. św. Katarzyny Sieneńskiej i bł. Honorata Koźmińskiego. Po maturze wstąpił do Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu. Nowicjat rozpoczął w grudniu 1998 r., przybierając nowe imię Maksymilian. Pierwszą profesję monastyczną złożył 11 lipca 2000 r., a uroczyste śluby 7 września 2003 r. W latach 2002–2008 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Poznaniu. Od 2004 roku uczestniczył w Kapitułach Generalnych Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania jako delegat wspólnoty. W 2006 roku przejął prowadzenie Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej przy Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu po o. Janie Berezie OSB. Od 2006 roku pełni funkcję sekretarza br. Izaaka Kapały, przeora konwentualnego Opactwa w Lubiniu.

Święcenia diakonatu przyjął w 2007 roku, a 18 maja 2008 r. przyjął święcenia prezbiteratu. Od 2008 roku pełnił posługę magistra nowicjatu i postulatu. W październiku 2012 roku został mianowany podprzeorem Opactwa w Lubiniu. W 2012 roku podczas Kapituły Generalnej został mianowany czwartym asystentem o. Ansgara Schmidta OSB, opata prezesa Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania.

O. Maksymilian Nawara jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu duchowości. Aktywnie angażuje się w dialog międzyreligijny. W 2015 roku obronił pracę doktorską nt. „Teologiczna interpretacja raju w dziełach świętego Efrema Syryjczyka i jej aplikacja w liturgicznych hymnach Kościołów tradycji syryjskich w Indiach”, którą napisał pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Bogdana Częsza na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.

Benedyktyńska Kongregacja Zwiastowania

Wchodzi w skład Konfederacji Benedyktyńskiej Zakonu św. Benedykta. Powstała w 1920 roku z inicjatywy trzech belgijskich opactw. Należy do niej 27 klasztorów oraz 25 wspólnot afiliowanych ze wszystkich części świata z wyjątkiem Australii i Oceanii. Na czele kongregacji stoi opat prezes wybierany na ośmioletnią kadencję. Klasztory cieszą się autonomią, a miejscowi przełożeni szerokimi uprawnieniami. Władza opata prezesa polega przede wszystkim na odbywaniu wizytacji kanonicznych i ożywianiu ducha monastycznego.

W Polsce istnieją trzy klasztory benedyktyńskie, zrzeszone w międzynarodowej Kongregacji Zwiastoania NMP. Są to: opactwo pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu, opactwo pw. Narodzenia NMP w Lubiniu oraz klasztor pw. Zwiastowania NMP w Biskupowie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11