Metodologia prac synodu

Kto bierze udział w synodzie? W jaki sposób będą toczyły się obrady? Jakie informacje będą dostępne dla mediów?

Nowa metodologia prac XIV Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów to jeden z tematów poruszonych podczas briefingu w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej przez sekretarza generalnego kard. Lorenzo Baldisseriego. 

Zgromadzenie Biskupów rozpocznie się  w najbliższą niedzielę, 4 października Mszą św. w bazylice św. Piotra. Temat obrad brzmi: „Powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym”.

Kard. Baldisseri przypomniał, że proces synodalny rozpoczął się przed dwoma laty wysłaniem pierwszego kwestionariusza do wszystkich Kościołów partykularnych, który pozwolił naszkicować profil rodziny w świecie współczesnym, jej bogactw a także stojących przed nią wyzwań. Kolejnym elementem była Relacja Końcowa zeszłorocznego Synodu Nadzwyczajnego, z której wypłynęły kolejne pytania. Odpowiedzi na nie znalazły się w Instrumentum laboris – dokumencie w którym znajduje się także Relacja Końcowa ubiegłorocznego Synodu oraz wypowiedzi poszczególnych Kościołów partykularnych. Instrumentum laboris stanowić będzie podstawę prac obecnego Synodu.

Następnie sekretarz generalny Synodu Biskupów przedstawił skład obecnego zgromadzenia. Weźmie w nim udział 270 ojców synodalnych: 42 z urzędu, 183 z wyboru i 45 z nominacji papieskiej. 54 z nich reprezentuje Afrykę, 64 Amerykę, 36 Azję, 107 Europę oraz 9 Oceanię. Do uczestników z urzędu należą zwierzchnicy 15 synodów Kościołów Wschodnich sui iuris, przełożeni 25 dykasterii Kurii Rzymskiej a także sekretarz i podsekretarz Synodu Biskupów. W zgromadzeniu synodalnym wezmą też udział: 24 ekspertów i współpracowników sekretarza generalnego, 51 audytorów i audytorek, 14 delegatów bratnich (innych Kościołów chrześcijańskich). W Synodzie weźmie udział 18 małżeństw (17 jako audytorzy i audytorki), jedno w charakterze ekspertów.

Mówiąc o metodologii prac kard. Baldisseri zaznaczył, że została ona zaaprobowana przez Ojca Świętego podczas zebrania Rady Zwyczajnej Synodu Biskupów w dniach 25-26 maja b.r.

Pierwszą nowością ma być udostępnianie tekstów wystąpień poszczególnych ojców zaraz po ich wygłoszeniu. Większą wagę mają też mieć spotkania w małych grupach („circuli minores”). Będzie ich 13: jedna w języku niemieckim, 4 angielskim, 3 hiszpańskim, 2 po włosku, oraz 3 po francusku.

W poniedziałek, 5 października przewodniczący delegowany, kard. André Vingt-Trois skieruje pozdrowienie do Ojca Świętego, który otworzy prace zgromadzenia. Następnie głos zabiorą sekretarz generalny i relator generalny. Relator generalny przedstawi także tematy pierwszej części – „Wyzwania stojące przed rodziną”. Po nim swoje świadectwo złoży para małżonków - audytorów. Wreszcie nadejdzie pora na wystąpienia ojców synodalnych (ograniczone do 3 minut).

Przewidziano łącznie 13 sesji w małych grupach („circuli minores”), gdzie dyskusja nie będzie ograniczona czasowo. Na zakończenie sesji relator każdej z grup złoży krótkie sprawozdanie w auli synodalnej. Relacje „circuli minores” podane będą do wiadomości publicznej.

Ta sama procedura będzie miała miejsce na rozpoczęcie każdej z części („Rozeznać powołanie rodzinne” i „Misja rodziny dzisiaj”) w kolejne tygodnie. Ojcowie synodalni oprócz tekstów swoich wystąpień będą też mogli przekazać do sekretariatu generalnego inne swoje teksty.

Następnie kard. Baldisseri przedstawił skład komisji, która ma opracować Relację Końcową obecnego Synodu Zwyczajnego. W jej skład wchodzą: relator ogólny kard. Peter Erdo, arcybiskup Esztergom-Budapest (Węgry), sekretarz specjalny abp Bruno Forte, arcybiskup Chieti-Vasto (Włochy); kard. Oswald Gracias, arcybiskup Bombaju (Indie); kard. Donald Wuerl, arcybiskup Waszyngtonu (USA); kard. John Atcherley Dew, arcybiskup Wellington (Nowa Zelandia); abp Victor Manuel Fernández, rektor Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego Argentyny; bp Mathieu Madega Lebouakehan, ordynariusz biskup Mouila (Gabon); bp Marcello Semeraro, biskup Albano (Włochy); Ks. Adolfo Nicolás Pachon, przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego, reprezentujący Unię Przełożonych Generalnych.

Tekst Relacji Końcowej zostanie przedstawiony 24 października rano w auli, a po południu poddany pod głosowanie. Następnie zostanie przekazany Ojcu Świętemu, który podejmie decyzję co do jego dalszych losów.

Każdego dnia przewidziano briefing w dla dziennikarzy. Ojcowie synodalni mogą swobodnie kontaktować się z mediami, zgodnie z własnym uznaniem. Natomiast zachowana zostanie dyskrecja co do różnych faz wypracowywanego dokumentu podstawowego. Media będą też mogły zapoznać się z pełnym tekstem relacji z „circuli minores”.

Ponadto kard. Baldisseri przypomniał, że w sobotę 17 października uczczona będzie 50. rocznica ustanowienia Synodu Biskupów, 18-go października kanonizowani będą między innymi rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10