Katechizacja dorosłych, młodzieży i dzieci w Diecezji Katowickiej

Greckie słowo katēchēsis, katēchéō oznacza "nauczam ustnie".

Założenia teologiczne

Bóg objawiając się ludziom wielokrotnie i różnymi sposobami, szczególnie jednak przez Syna Swojego, w nieskończonej swej dobroci ujawnił zamiar stworzenia wspólnoty miłości z człowiekiem. Wzywa więc każdego do wiary, aby go zbawić.

Posłuszny wezwaniu Bożemu, głoszonemu zwłaszcza przez Chrystusa, cały Kościół za przykładem apostołów nieustannie przekazując przez posługę słowa Objawienie Boże, kieruje wezwanie do wiary coraz to nowym pokoleniom.

Służąc wierze i z niej wyrastając ta forma głoszenia słowa jaką jest katechizacja prowadzi ludzi do wspólnoty z Bogiem zarówno przez przekazywanie prawd objawionych, jak i przez formację chrześcijańską. Licząc się z adresatem słowa, z jego rozwojem psychicznym, wpływami warunków społeczno-kulturowych, bogactwem doświadczenia osobistego, przekazuje ciągle aktualny sens objawionych prawd Bożych. Przez ukazanie wartości poznawczych prawd, katecheza prowadzi człowieka do nieustannego nawrócenia, pobudzając go do udzielenia odpowiedzi na wezwanie Boże. Wypełniając swe zadanie kształtuje katecheza chrześcijańskie postawy w życiu osobistym i społecznym. Prowadzi także do spotkania z Bogiem w liturgii: uczy modlitwy i kieruje ku sakramentom św. W ten sposób wprowadza człowieka do nowego życia w przyjaźni z Bogiem, powoduje wzrost Ciała Mistycznego, prowadzi Lud Boży do Ojca.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9