Vademecum Synodu o synodalności

Oficjalny podręcznik słuchania i rozeznawania w Kościołach lokalnych.

Vademecum Synodu o synodalności

Oficjalny podręcznik słuchania i rozeznawania w Kościołach lokalnych:
etap pierwszy [październik 2021 – kwiecień 2022] w diecezjach i konferencjach episkopatów
prowadzący do Zgromadzenia Synodu Biskupów w październiku 2023 roku

Opublikowany przez Sekretarza Generalnego Synodu Biskupów
Via della Conciliazione 34, Watykan
wrzesień 2021

Modlitwa za Synod: Adsumus Sancte Spiritus

Każda sesja Soboru Watykańskiego II rozpoczynała się modlitwą Adsumus Sancte Spiritus, zwaną tak od pierwszych słów oryginalnej wersji łacińskiej: „Stoimy przed Tobą, Duchu Święty”, która jest tradycyjnie używana podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń Kościoła od setek lat, a jej autorstwo przypisuje się świętemu Izydorowi z Sewilli (ok. 560 – 4 kwietnia 636 rok). Kiedy podejmujemy proces synodalny, modlitwa ta zaprasza Ducha Świętego, aby działał w nas, byśmy byli wspólnotą i ludem łaski. Na czas drogi synodalnej w latach 2021-2023 proponujemy następującą uproszczoną wersję [1], aby każda grupa lub zgromadzenie liturgiczne mogło łatwiej ją odmawiać.

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.

Spis treści

DOKUMENT VADEMECUM

1. Wprowadzenie
1.1 Jaki jest cel Vademecum?
1.2 Co to jest synodalność? Tło tego Synodu
1.3 Jaki jest cel Synodu? Zadania procesu synodalnego
1.4 Temat Synodu: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja
1.5 Doświadczenie na poziomie lokalnym

2. Zasady procesu synodalnego
2.1 Kto może uczestniczyć?
2.2 Proces, który jest prawdziwie synodalny: słuchanie, rozeznawanie i
uczestnictwo
2.3 Postawy uczestnictwa w procesie synodalnym
2.4 Unikanie pułapek

3. Proces Synodu
3.1 Etap diecezjalny
3.2 Rola konferencji episkopatów i synodów Kościołów wschodnich
3.3 Etap kontynentalny
3.4 Zgromadzenie Synodu Biskupów
3.5 Etap realizacji

4. Przemierzanie drogi synodalnej w diecezjach
4.1 Podsumowanie tego, co jest przewidziane na etapie diecezjalnym
4.2 Rola biskupa podczas procesu synodalnego
4.3 Rola prezbiterów i diakonów
4.4 Mapa drogowa (przykładowe kroki etapu diecezjalnego)
4.5 Podstawowe składniki procesu synodalnego

5. Środki organizacji procesu synodalnego
5.1 Metodologia diecezjalnego procesu synodalnego
5.2 Nieformalny wymiar procesu synodalnego
5.3 Główne pytania do konsultacji

Słowo podziękowania

UWAGA: Niniejsze Vademecum jest przeznaczone do wykorzystania przez cały Kościół katolicki. Dlatego też wyrażenie „Kościół lokalny” odnosi się zamiennie do diecezji, eparchii, ordynariatu lub innej równoważnej struktury kościelnej. Podobnie, gdy w niniejszym Vademecum używa się terminu „konferencja episkopatu”, odpowiada to odpowiedniej strukturze synodalnej każdego Kościoła sui iuris.

ANEKSY

(A) Diecezjalna osoba(y)/zespół do kontaktu
a. Rola i obowiązki diecezjalnej osoby kontaktowej (osób kontaktowych)/zespołu
b. Cechy diecezjalnej osoby kontaktowej (osób kontaktowych)

(B) Proponowany przewodnik organizacji synodalnego spotkania konsultacyjnego

(C) Diecezjalne zebranie presynodalne
a. Wprowadzenie
b. Cele
c. Uczestnicy
d. Porządek obrad i forma
e. Możliwość prowadzenia spotkań synodalnych online lub hybrydowych (e-synodalnych)
f. Rola młodzieży w spotkaniach online lub hybrydowych (spotkaniach e-synodalnych)

(D) Przygotowanie syntezy diecezjalnej
a. Jaki rodzaj odpowiedzi jest oczekiwany w syntezie diecezjalnej?
Przekazywanie owoców i różnorodności doświadczenia synodalnego
b. Proponowane pytania prowadzące do syntezy diecezjalnej
c. Wdrażanie owoców syntezy diecezjalnej w Kościele lokalnym

MATERIAŁY DO ORGANIZACJI PROCESU SYNODALNEGO
[przypis tłumaczy: ta część jest w spisie treści, ale nie ma jej w treści tego dokumentu, brak w oryginale angielskim, 24.09.2021] I. Słowniczek pojęć
II. Więcej pytań konsultacyjnych dla ukierunkowania procesu synodalnego
III. Zaangażowanie różnych grup w proces synodalny
IV. Wskazówki i porady dotyczące słuchania na poziomie lokalnym
V. Źródła biblijne
VI. Źródła liturgiczne
VII. Wyjątki z odnośnych dokumentów Kościoła
VIII. Znaczenie konsensusu w procesie synodalnym

FAQ Synodu (Frequently Asked Questions – najczęściej zadawane pytania)
[przypis tłumaczy: ta część jest w spisie treści, ale nie ma jej w treści tego dokumentu, brak w oryginale angielskim, 24.09.2021]

Skróty
DV SOBÓR WATYKAŃSKI II, konst. dogm. Dei Verbum (18 listopada 1965 rok)
EC FRANCISZEK, konst. apost. Episcopalis Communio (15 września 2018 rok)
FT FRANCISZEK, Encyklika Fratelli Tutti (3 października 2020 rok)
GS SOBÓR WATYKAŃSKI II, konst. duszp. Gaudium et spes (7 grudnia 1965 rok)
MKT, Syn. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła (2 marca 2018 rok)
LG SOBÓR WATYKAŃSKI II, konst. dogm. Lumen gentium (21 listopada 1964 rok)
DP Dokument przygotowawczy
RM JAN PAWEŁ II, Encyklika Redemptoris Missio (7 grudnia 1990 rok)

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6