Zmiany w zarządzie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

22 czerwca odbyły się wybory do Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Współprzewodniczącymi zostali dotychczasowi współprzewodniczący - ze strony chrześcijańskiej Zbigniew Nosowski, a ze strony żydowskiej prof. Stanisław Krajewski. Zmienił się natomiast skład Zarządu.

Zmian w Zarządzie dokonano podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Zgodnie ze statutem, wybrało ono Zarząd Rady na dwuletnią kadencję. Członkowie Rady wybierają dwóch współprzewodniczących reprezentujących obie religie.

Zbigniew Nosowski jest z wykształcenia socjologiem i teologiem. Od 1989 r. jest redaktorem „Więzi”, od 2001 r. redaktorem naczelnym. Autor książek o duchowości chrześcijańskiej i wielu programów telewizyjnych. W latach 2001 i 2005 był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie, a w latach 2002-2008 konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich. Kieruje Społecznym Komitetem Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Współorganizator Zjazdów Gnieźnieńskich.

Stanisław Krajewski jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał doktorat z matematyki, habilitację z filozofii i tytuł profesora nauk humanistycznych. Zajmował się logiką matematyczną i filozofią matematyki. Czołowa postać dla odrodzenia religijnego życia żydowskiego w Polsce. Autor m.in. książek „Żydzi, judaizm, Polska”, „54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”, „Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew”, „Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła”, „Czy matematyka jest nauką humanistyczną?”.

Wiceprzewodniczącymi Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów są nadal ks. Grzegorz Michalczyk (krajowy duszpasterz środowisk twórczych) i rabin Stas Wojciechowicz (reformowany rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie).

Ponadto członkami Zarządu zostali: Marta Titaniec (prezes Fundacji św. Józefa KEP, członkini warszawskiego KIK, zaangażowana w działalność humanitarną) jako sekretarz generalna (funkcję tę pełni poprzez kolejne kadencje od 2000 r.), jako skarbnik Paweł Sawicki (Fundacja Pamięć Treblinki) oraz jako członkowie Zarządu: Jerzy Sojka (prof. ChAT, luteranin, teolog ewangelicki, wykładowca akademicki), ks. Andrzej Perzyński (prof. dr hab., na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie pełni funkcje profesora zwyczajnego w Katedrze Religiologii i Ekumenizmu, współinicjator powstania Klubów Tygodnika Powszechnego) oraz Dawid Gospodarek (dziennikarz KAI, publicysta).

Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężenie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych. Zapewnienie forum dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz inicjowanie działalności informacyjnej na temat chrześcijaństwa, judaizmu, a także stosunków chrześcijańsko-żydowskich w Polsce i na świecie.

Więcej informacji na stronie: www.prchiz.pl

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10