Katecheza na kryzys

Nikt o zdrowych zmysłach pastoralnych i pedagogicznych nie stawia kwestii: religia w szkole czy w parafii. Formy te należy postrzegać jako komplementarne o wzajemnie uzupełniających się zadaniach ewangelizacyjnych i wychowawczych wobec dzieci i młodzieży.

Podobnie jak praca opiekuńczo-edukacyjna prowadzona w przedszkolach i szkołach znajduje w wielu sytuacjach kontynuację w ochronkach dla dzieci, świetlicach środowiskowych, klubach parafialnych itp. O czym traktował m. in. „GN” z 1 lutego w materiałach zatytułowanych: „Dziecko to nie trybik maszyny” i „Katecheza zamiast mandatu”. To wszystko wymaga jednak zdynamizowania katechezą dorosłych.

Wielka szansa Kościoła
Parafia może być ośrodkiem formacji dorosłych, którzy i od siebie mogą się wiele nauczyć. Jednym z priorytetowych zadań jakie stoją dziś przed duszpasterstwem jest zadanie tworzenia i umacniania prawdziwie chrześcijańskich środowisk, w których Bóg i wiara coś autentycznie znaczą i które dają człowiekowi silne wsparcie w jego chrześcijańskiej egzystencji.

Dobrą okazją do spotkania formacyjnego może być katechizacja rodziców dzieci należących do różnych grup parafialnych, jak np. ministrantów, lektorów, scholii, spotkania z rodzicami dzieci należących do tej samej grupy katechetycznej z okazji niektórych świąt kościelnych, np. Bożego Narodzenia czy Wielkanocy.

Katecheza rodziców jest wielką szansą Kościoła. Katechizacja rodziców – zwłaszcza tych, którzy borykają z problemami wychowawczymi – powinna stanowić priorytetową grupę formacji dorosłych. Jakkolwiek występują pewne różnice w oczekiwaniach i potrzebach uczestników uwydatnia się to samo założenie: podstawowym sposobem formacji rodziców winno być systematyczne wyjaśnianie wiary, dokonujące się w regularnie organizowanych spotkaniach, konferencjach, cyklach wykładów, koncentrujących się na poszczególnych prawdach wiary, życia modlitewno-sakramentalnego w rodzinie oraz tradycji chrześcijańskiego modelu wychowania.

Budzić świadomość
Formacja katechetyczna dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców i ich powołania, przybiera różne formy. Przede wszystkim jest to katechizacja rodziców posiadających dzieci w wieku przedszkolnym, w wieku szkoły podstawowej i młodzieży.

Chodzi o budzenie świadomości, że zadania katechetyczne, których się podejmują, nie są czymś nowym i nie stanowią ich dodatkowego obciążenia, ale są bezpośrednio związane z chrześcijańskim rodzicielstwem.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6