Chrzest z chłodnicy

Automobile są bardzo dobre i pożyteczne. Ale któżby pomyślał, że do ochrzczenia człowieka automobil może się przydać?

Każdego dnia można w gazecie czytać o wypadkach samochodowych. Zwykle winę ponoszą sami ludzie, którzy zbyt szybko jeżdżą, a potem nie potrafią opa­nować maszyny. Automobile jednak są bardzo dobre i pożyteczne. Przydadzą się kupcom, wojsku, naukowcom. Wiele, wiele jest ludzi, korzystających ku dobru bliźniego i chwale Bożej z samochodów.

Ale któżby pomyślał, że do ochrzcze­nia człowieka automobil może się przy­dać?

Zdarzyło się to pewnemu misjonarzo­wi w Afryce. Wracał on właśnie z dłuż­szego objazdu stacyj misyjnych swoim starym automobilem do domu. Na pa­górku niedaleko szosy ujrzał mnóstwo dużych kruków, gromadzących się kolo jakiegoś przedmiotu. Misjonarz znał ten rodzaj ptaków i wiedział, że one są nie­mniej żarłoczne i niebezpieczne od orłów i sępów. Zatrzymał więc samochód i po­biegł zaniepokojony do miejsca, które obsiadły ptaki-rabusie.

Leżał tam człowiek, zupełnie wyczer­pany i ciężko poraniony przez straszne dzioby ptasie. Z trudem tylko powiedział misjonarzowi, co mu się przydarzyło. Był w drodze do pewnej wsi, gdzie się spo­dziewał znaleźć pracę. Długotrwały głód pozbawił go sił. Słońce prażyło niemiło­siernie, siły coraz bardziej go opuszczały. Gdy się położył, aby odpocząć, ptaki wy­czuły jego bezbronność, napadły na niego i strasznie go poraniły.

Misjonarz widział, że biedak ledwo dyszy i że nie będzie mógł dalej żyć. Zapytał go więc, czy nie pragnie pojed­nać się z Bogiem i przyjąć chrzest Św. Ranny dawał znak, że tak. Ale skąd w pustyni wziąć wodę?

Przypomniała mu się chłodnica samochodu, w której zawsze musi być woda, ażeby motor się nie rozgrzał i zepsuł. Wypuścił trochę tej wody i za jej pomocą otworzy! biednemu murzynowi podwoje nieba.

O tym wynalazca samochodu z pew­nością nigdy nie pomyślał, że maszyna jego kiedyś w piaskach afrykańskich przy­czyni się do ratowania nieśmiertelnej duszy.

***

Powyższy tekst ukazał się w drugim numerze "Małego Gościa Niedzielnego" z 1938 r. Tytuł artykułu: "Woda chrzestna z chłodnicy auta".

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5