Instrumentum laboris: Kościół, który przyjmuje wszystkich i nie likwiduje różnic

Publikujemy pełny polski tekst dokumetu, który będzie podstawą do dalszych rozmów.

XVI Zgromadzenie Ogólne Zwyczajne Synodu Biskupów
Instrumentum Laboris na pierwszą sesję (październik 2023)

Przedmowa
Dotychczasowy przebieg
Narzędzie robocze dla drugiej fazy drogi synodalnej
Struktura tekstu
A. W stronę Kościoła synodalnego. Doświadczenie integralne
A1. Charakterystyczne cechy Kościoła synodalnego
A2. Droga Kościoła synodalnego: dialog w Duchu Świętym
B. Komunia, misja, uczestnictwo Trzy zagadnienia priorytetowe dla Kościoła synodalnego
B1. Komunia, która promieniuje. Jak być pełniejszym znakiem i narzędziem zjednoczenia z Bogiem i jedności rodzaju ludzkiego?
B2. Współodpowiedzialność w misji. Jak dzielić się darami i zadaniami w służbie Ewangelii?
B3. Uczestnictwo, zadania odpowiedzialności i władzy. Jakie procesy, struktury i instytucje w misyjnym Kościele synodalnym?
Arkusze robocze dla Zgromadzenia Synodalnego
Wprowadzenie
Dynamika Zgromadzenia
Jak korzystać z arkuszy roboczych
B1. KOMUNIA, która promieniuje
B 1.1 W jaki sposób posługa miłości i zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i troski o wspólny dom sprzyjają komunii w Kościele synodalnym?
B 1.2 W jaki sposób Kościół synodalny może uwiarygodnić obietnicę, że „miłość i prawda spotkają się” (Ps 85, 11)?
B 1.3 Jak może rozwijać się dynamiczna relacja wymiany darów między Kościołami?
B 1.4 W jaki sposób Kościół synodalny może lepiej wypełniać swoje posłannictwo poprzez odnowione zaangażowanie ekumeniczne?
B 1.5 Jak możemy docenić i czerpać z bogactwa kultur oraz rozwijać dialog z religiami w świetle Ewangelii?
B2. Współodpowiedzialni w MISJI
B 2.1 Jak razem podążać w kierunku wspólnej świadomości znaczenia i treści misji?
B 2.2 Co zrobić, aby Kościół synodalny był również Kościołem misyjnym „całkowicie służebnym”?
B 2.3 W jaki sposób Kościół naszych czasów może lepiej wypełniać swoją misję poprzez większe uznanie i promowanie godności chrzcielnej kobiet?
B 2.4 Jak można docenić posługę święceń w jej relacji do posług chrzcielnych w perspektywie misyjnej?
B 2.5 Jak odnawiać i wspierać posługę biskupa w misyjnej perspektywie synodalnej?
B 3. Uczestnictwo, zadania odpowiedzialności i władzy. Jakie procesy, struktury i instytucje w misyjnym Kościele synodalnym?
B 3.1 Jak odnowić posługę władzy i sprawowanie odpowiedzialności w misyjnym Kościele synodalnym?
B 3.2 Jak możemy rozwijać procesy rozeznawania i podejmowania decyzji w sposób autentycznie synodalny, wzmacniając wiodącą rolę Ducha Świętego?
B 3.3. Jakie struktury można rozwinąć, aby umocnić misyjny Kościół synodalny?
B 3.4 Jak kształtować synodalność i kolegialność obejmującą grupy kościołów lokalnych?
B 3.5 W jaki sposób można wzmocnić instytucję Synodu, aby była ona wyrazem kolegialności biskupów w Kościele całkowicie przenikniętym synodalnością?
Przypisy
Skróty

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10