Abp Gallagher: prawa człowieka wyznaczają wspólny horyzont

Prawa człowieka nadal wyznaczają wspólny horyzont w budowaniu naszych społeczeństw, stanowią ważny punkt odniesienia dla sprawowania władzy politycznej oraz wyznaczają kurs wspólnoty międzynarodowej – powiedział w Strasburgu szef papieskiej dyplomacji. Z okazji 70. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka abp Paul Gallagher zabrał głos na forum Rady Europy.

Wskazał on na trzy ważne wyzwania, przed którymi stoi aktualnie wspólnota międzynarodowa: pierwsze to model rozwoju społecznego, który nie jest wystarczająco integrujący i włączający; drugie związane jest z pluralizmem kulturowym. Szczególnie wolność religijna posiada ważne znaczenie w całości konstrukcji praw człowieka, ponieważ chroni relację człowieka z ostatecznym celem życia, który stanowi o transcendentnej godności osoby. Trzecie natomiast wyzwanie dotyczy łamania praw człowieka w różnych częściach świata.

Abp Gallagher przypomniał, że w perspektywie chrześcijańskiej zasada godności przynależna każdej osobie z niezbywalnymi prawami, jest naturalną i głęboką konsekwencją biblijnej wizji człowieka jako stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Bratnia miłość, do której został wezwany stanowi podstawę chrześcijańskiej wizji świata.

Watykański dyplomata zwrócił uwagę, że w społeczeństwach zachodnich jesteśmy świadkami coraz większego rozkładu tkanki społecznej. W deklaracji ogłoszonej siedemdziesiąt lat temu podkreślone jest znaczenie wszystkich praw, i tych politycznych oraz cywilnych, ale także ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Kiedy te drugie ulegają osłabieniu, cała konstrukcja praw człowieka się chwieje i także wolność obywatelska oraz polityczna staje się ofiarą nadużyć spowodowaną indywidualnym egoizmem albo tendencjami populistycznymi.

Z kolei prawo do wolności religijnej jest warunkiem wzajemnego szacunku i rzeczywistej równości w społeczeństwie pluralistycznym. Całość praw człowieka zakłada jako niezbędny warunek uznanie, w duchu braterstwa, że moje prawa i prawa innych osób są ze sobą powiązane i współzależne. W związku z tym, jeśli godność i prawa innych są lekceważone lub łamane, to także moja godność i moje prawa są zagrożone.

Arcybiskup Gallagher przywołał słowa papieża Franciszka, który w encyklice "Laudato si'" przypomniał, że wszystko jest w relacji: szacunek dla naszego życia oraz dla życia innych; ekonomia sprawiedliwa i respektowanie prawa, dobra kondycja instytucji demokratycznych oraz troska o stworzenie; szacunek dla środowiska, promocja sprawiedliwości i ochrona pokoju. Wszystko jest w relacji. Tak inaczej można wyrazić powszechność praw człowieka.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11