CBOS: ŚDM pogłębią wiarę Polaków i wypromują nasz kraj

Większość Polaków jest zdania, że Światowe Dni Młodzieży promują Polskę na świecie (88%) oraz stanowią prestiż dla Polski i Krakowa (84%). Prawie połowa ankietowanych jest przekonana, że ŚDM przyczynią się do pogłębienia wiary Polaków - wynika z badania CBOS przeprowadzonego na przełomie czerwca i lipca.

Co setny Polak przyjmuje zagranicznych pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży do swoich domów, a tyle samo jest w jakikolwiek sposób zaangażowanych w organizację i przebieg tego wydarzenia.

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży CBOS zapytał Polaków o ich osobiste zaangażowanie w ŚDM 2016 oraz opinie na temat tego wydarzenia.

W jakikolwiek sposób w przygotowanie, organizację lub przebieg Światowych Dni Młodzieży jest lub będzie osobiście zaangażowane 3% Polaków. Co setny ankietowany (1%) przyjmuje pielgrzymów do swojego domu, tyle samo (1%) pracuje w instytucji włączonej w obsługę tego wydarzenia (np. policji, służbach medycznych, instytucjach kultury). Mniej niż 0,5 proc. osób zaangażowało się w ŚDM jako wolontariusze, co w przeliczeniu na osoby dorosłe daje wynik wyższy niż liczba oficjalnie zarejestrowanych wolontariuszy. Tych jest według organizatorów około 60 tys., z czego prawie 40 tys. w diecezjach i 19,5 tys. zrekrutowanych do wsparcia wydarzeń centralnych w Krakowie. Niektórzy badani nie wskazali odpowiedzi „jako wolontariusz”, ale określili swoją rolę jako „pomoc w parafii”, co świadczy zapewne o nieformalnym wspieraniu organizacji Dni w Diecezjach.

Wolontariuszami są najczęściej uczniowie i studenci, a przyjmujący pielgrzymów w domu rekrutują się częściej niż z innych grup spośród kadry kierowniczej, specjalistów z wyższym wykształceniem, pracowników administracyjno-biurowych i rencistów. Osoby pracujące w instytucji włączonej w obsługę tego wydarzenia to najczęściej średni personel, technicy i pracownicy instytucji publicznych. W innym charakterze, głównie pomagając w sposób nieformalny, np. przy organizacji wydarzeń w diecezjach, częściej niż pozostali zaangażowani są badani praktykujący kilka razy w tygodniu.

Więcej osób niż w organizację zamierza włączyć się w ŚDM jako uczestnicy. Osobiście planuje wziąć udział w mszy świętej z udziałem papieża 4% Polaków, a 8% badanych ma w rodzinie kogoś, kto wybiera się na taką mszę (na Jasną Górę, do Łagiewnik lub Brzegów pod Krakowem). Mniej osób (2%) zamierza osobiście uczestniczyć w innym spotkaniu z udziałem papieża i kolejne 7% ma kogoś z rodziny, kto planuje udział w takim wydarzeniu. Zalicza się do nich czuwanie, droga krzyżowa, spotkanie pod Oknem Papieskim, czy powitanie papieża na trasie przejazdu. Nieco więcej (4%) zamierza uczestniczyć w jakimś wydarzeniu w ramach ŚDM, ale bez udziału papieża. 8% nie wybiera się osobiście, ale ma w najbliższej rodzinie osobę, która planuje uczestniczyć w dodatkowych wydarzeniach: koncertach, wystawach, czy prelekcjach organizowanych zarówno w diecezjach, jak i miejscu wydarzeń centralnych ŚDM.

W mszy z udziałem papieża częściej niż pozostali zamierzają uczestniczyć robotnicy niewykwalifikowani, średni personel, technicy oraz uczniowie i studenci. Kogoś, kto wybiera się na mszę z udziałem papieża, mają w rodzinie częściej badani w wieku 45–54 lata, pracujący na własny rachunek i biorący udział w praktykach religijnych raz w tygodniu lub częściej. W innych spotkaniach z papieżem udział najczęściej deklarują osoby w wieku 18–24 lata, mieszkające w ponadpółmilionowych miastach, kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem oraz średni personel, technicy. Na wydarzenia bez udziału papieża, organizowane w ramach Światowych Dni Młodzieży wybierają się przede wszystkim Polacy w wieku między 45 a 54 lata, z wykształceniem wyższym, zarabiający od 1400 do 2000 zł na osobę w gospodarstwie domowym i praktykujący kilka razy w tygodniu.

Ciekawe jest zróżnicowanie regionalne deklaracji dotyczących uczestnictwa w ŚDM. W jakimkolwiek wydarzeniu (mszy, spotkaniu z papieżem lub wydarzeniu bez udziału papieża) zamierza uczestniczyć z rodziną najwięcej mieszkańców Polski południowej (7%), a następnie centralnej (6%). Osoby, które osobiście się nie wybierają, ale mają w rodzinie kogoś, kto zamierza uczestniczyć w którymś z wydarzeń, częściej zamieszkują regiony południowy (17%) i wschodni (16%). Najwięcej osób, które ani osobiście się nie wybierają, ani nikt z ich rodziny nie planuje udziału w żadnym z wydarzeń, jest w zachodniej Polsce – 83% z regionu północno-zachodniego i 80% południowo-zachodniego. W tym ostatnim najwyższy odsetek na tle pozostałych regionów stanowią osoby, które same planują wziąć udział w jakimś wydarzeniu związanym ze ŚDM (5%).

Choć większość Polaków (ponad 80%) nie wybiera się na żadne z wydarzeń organizowanych w ramach Światowych Dni Młodzieży, to ponad dwie trzecie (68%) deklaruje, że będzie systematycznie śledzić przebieg tych wydarzeń za pośrednictwem telewizji, radia, prasy lub internetu. Prawdopodobnie dzięki przekazowi medialnemu Polacy spodziewają się, że ŚDM będą dla naszego społeczeństwa ważnym wydarzeniem. Taką opinię podziela 81% badanych, a 12% uważa przeciwnie. Bardzo podobny rozkład opinii dotyczy znaczenia ŚDM dla polskiej młodzieży – 79% Polaków uważa, że wydarzenie to będzie dla niej ważne, a 12% jest przeciwnego zdania. Co ciekawe, wobec samych siebie ankietowani okazują się bardziej sceptyczni. Co piąta osoba (20%) wyraża opinię, że Światowe Dni Młodzieży będą dla niej osobiście bardzo ważnym wydarzeniem, 42% uważa, że raczej ważnym, a prawie co trzeci Polak (32%) jest zdania, że nie będzie to dla niego ważne wydarzenie.

Niemal powszechne jest wśród Polaków przekonanie, że Dni Młodzieży promują Polskę na świecie – z tym stwierdzeniem zgadza się 89% osób, w tym 45% zdecydowanie. Przeciwnego zdania jest co setna osoba, a 6% odpowiada „raczej się nie zgadzam”. Taki sam jest odsetek osób, które nie wiedzą, co sądzić na temat promocji Polski poprzez ŚDM 2016.

Podobnie zgodni są Polacy co do tego, że Światowe Dni Młodzieży to prestiż dla Polski i Krakowa (85%). Częściej niż co trzecia osoba uważa tak w sposób zdecydowany (39%), a kolejne 45% raczej się zgadza z tym stwierdzeniem. Co jedenasty badany jest przeciwnego zdania (9%), a 7% nie potrafi powiedzieć, czy organizacja ŚDM w Polsce jest dla nas prestiżowa czy nie. Można więc sądzić, że niezależnie od własnego zaangażowania i postrzegania tego wydarzenia w kategoriach religijnych, Polacy doceniają znaczenie powierzenia nam organizacji ŚDM w Krakowie i widzą w tym potencjał do promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Jednocześnie znaczna część ankietowanych obawia się zagrożenia atakiem terrorystycznym w czasie spotkania młodych z papieżem. Ponad dwie trzecie osób (69%), w tym 18% zdecydowanie, zgadza się ze stwierdzeniem że Światowe Dni Młodzieży stwarzają takie zagrożenie. Co czwarty badany jest spokojny, uważając że wydarzenie to nie jest okazją do ataku terrorystów, a 8% osób nie ma zdania.

Większość, choć już nie tak przeważająca (55%), Polaków uważa, że policja i inne służby są dobrze przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Światowych Dni Młodzieży.

Jeszcze częściej Polacy odmawiają opowiedzenia się za lub przeciw stwierdzeniu „Światowe Dni Młodzieży są źle organizowanym przedsięwzięciem” (39%). Połowa osób (49%) nie zgadza się, jakoby tak było, a co dziewiąta osoba (11%) otwarcie przyznaje, że Polska nie stanęła na wysokości zadania przy organizacji ŚDM 2016. Biorąc pod uwagę liczne doniesienia medialne zwracające uwagę na błędy lub niedociągnięcia w przygotowaniach do wydarzeń w Krakowie i okolicy, stosunkowo niewiele osób jest przekonanych, że ostatecznie Światowe Dni Młodzieży w Polsce są źle zorganizowane.

Niecała połowa Polaków (46%) zgadza się, że organizacja Światowych Dni Młodzieży generuje zbyt duże koszty finansowe. Co czwarty badany (26%) jest przeciwnego zdania, a nieco więcej (28%) osób wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

W kwestii wpływu spotkania z papieżem na rozwój wiary Polaków połowa osób (49%) jest zdania, że Światowe Dni Młodzieży przyczynią się do pogłębienia wiary Polaków. Częściej niż co trzecia osoba (37%) jest co do tego sceptyczna, a 14% nie ma zdania. Mimo więc niewielkiego udziału osobistego w wydarzeniach związanych ze ŚDM badani sądzą, że sama obecność papieża Franciszka i młodych z całego świata w naszym kraju jest okazją do pogłębienia wiary.

Badanie przeprowadzono w dniach 30 czerwca - lipca metodą wywiadów bezpośrednich na 983-osobowej grupie dorosłych Polaków.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11