Chodzi o spójność między liturgią a życiem

O znaczeniu Eucharystii dla życia chrześcijańskiego mówił ojciec święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież wskazał, że powinna nam ona uświadamiać, iż osoby z którymi gromadzimy się na liturgii są naszymi braćmi i siostrami, uczestnictwo w niej powinno poszerzać nasze serce na przebaczenie braci i na pojednanie oraz prowadzić do jedności między wiarą a życiem. Na placu św. Piotra zgromadziło się około 12 tys. wiernych.

Franciszek podkreślił, że w Eucharystii Chrystus nieustannie ponawia dar z siebie, uczyniony na krzyżu a całe Jego życie jest aktem całkowitego udzielania siebie. Lubił On przebywać z ludźmi, dzielić ich pragnienia i problemy. Wskazuje to nam, że uczestnicząc we Mszy św. powinniśmy dostrzegać w innych biorących w niej udział naszych braci i siostry, i wychodzić do ubogich i chorych, zepchniętych na margines, rozpoznając w nich oblicze Chrystusa.

Ojciec Święty zauważył, że w ofiarowanym przez nas chlebie i winie ponawiany jest dar ciała i krwi Chrystusa na odpuszczenie naszych grzechów. "To najlepiej podsumowuje najgłębszy sens ofiary Pana Jezusa i z kolei poszerza nasze serce na przebaczenie braci i na pojednanie" - stwierdził papież. Podkreślił, że jeśli każdy z nas nie czuje potrzeby łaski Bożego miłosierdzia, nie czuje się grzesznikiem, to lepiej, żeby nie chodził na Mszę św. Wskazał, że z Eucharystii wypływają i zawsze w niej nabierają kształtu misja i tożsamość Kościoła. "Przez Eucharystię Chrystus pragnie wejść w nasze życie i przeniknąć je Swoją łaską, tak aby w każdej wspólnocie chrześcijańskiej była spójność między liturgią a życiem"- powiedział Franciszek. Zachęcił wiernych, by przeżywali Eucharystię w duchu wiary i modlitwy, będąc pewnymi, że Pan dokona tego, co obiecał.

Na zakończenie audiencji papież pozdrowił biskupów czeskich, z kardynałami Duką i Vlkiem, rozpoczynających wizytę "ad limina Apostolorum". Poprosił ich, by przekazali jego pozdrowienia księżom, zakonnikom, zakonnicom oraz wiernym świeckim. Ojciec Święty zapewnił o swojej modlitwie za biskupów oraz osoby powierzone ich pasterskiej trosce, prosząc zarazem o modlitwę w swojej intencji. Franciszek poświęcił też korony czeskiego Palladium. jest ono przechowywane w sanktuarium w Starym Bolesławcu i stanowi jeden z symboli czeskiej tożsamości narodowej. Chodzi o pochodzącą z przełomu XIV i XV wieku płaskorzeźbę, przedstawiającą Matkę Bożą z Dzieciątkiem, wiązaną z początkami ewangelizacji Czech i Moraw.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9