Rady radzą w Licheniu

Dziś w Licheniu rozpoczyna się I Krajowy Kongres Diecezjalnych Rad Duszpasterskich. Organizatorami są Komisja ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski oraz Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów.

Hasłem Kongresu będzie „Rozpoznanie – Dialog – Współpraca”, a słowa te zaczerpnięte są z adhortacji Christifideles Laici nr 25, w której Jan Paweł II napisał o potrzebie tworzenia diecezjalnych rad duszpasterskich, jako organów doradczych, do czego wzywał Synod. „W rzeczywistości chodzi tu o zasadniczą formę współpracy i dialogu, a także rozpoznania na szczeblu diecezjalnym. Udział świeckich w tych radach – przypominał papież – pozwoli rozszerzyć zakres konsultacji, a zasada współpracy, mającej w pewnych przypadkach charakter decyzyjny, będzie stosowana szerzej i odważniej.”

Kongres Diecezjalnych Rad Duszpasterskich nie bez przyczyny organizowany jest właśnie teraz, na progu ostatniego roku realizowania trzyletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Kościół domem i szkołą komunii”. Celem tego programu jest m.in. odnowa i wzmocnienie rad parafialnych i diecezjalnych Kościoła.

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa KEP, podkreśla, że celami Kongresu będzie spotkanie katolików świeckich z różnych diecezji, którzy wchodzą w skład Diecezjalnych Rad Duszpasterskich, następnie przyjrzenie się działalności tychże rad w Kościele w Polsce, ukazanie możliwości współpracy między Diecezjalną Radą Duszpasterską a biskupem diecezjalnym i członkami Rady między sobą. Organizatorzy chcą także pokazać jak cenny jest dialog między biskupem diecezji a Radą Duszpasterską w kontekście rozpoznawania sytuacji Kościoła i owocnej realizacji programu duszpasterskiego.

Z każdej diecezji zaproszono przedstawicieli Rad Duszpasterskich, w tym sekretarzy, zarówno świeckich, jak i osoby konsekrowane. Program Kongresu jest bogaty i obejmuje m.in. prezentację badań socjologicznych, które przeprowadzili ks. dr Tomasz Wielebski i mgr Mateusz Tutak z Sekcji Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego UKSW. Rozesłali oni ankiety do wszystkich diecezji pytając o statut Rad, regulamin, program i sposoby działania, podejmowane zagadnienia.

Pierwszego dnia, w sobotę, odbędą się wykłady: „Diecezjalna Rada Duszpasterska w dokumentach Vaticanum II oraz w posoborowych dokumentach Kościoła w Polsce” ks. dr. hab. Bogusława Drożdża; „Zadania dla Kościoła w Polsce na podstawie dokumentu KEP 'W trosce o człowieka i dobro wspólne'" bp. Józefa Kupnego. Zajęcia w grupach poprowadzą abp Damian Zimoń, bp Adam Lepa i przedstawiciele diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz przemyskiej. Przewidziano również prezentację doświadczeń nowej ewangelizacji w Polsce.

Drugiego dnia, w niedzielę, odbędą się dwa ostatnie wykłady „Rola Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w adaptacji Ogólnopolskiego Programu Duszpasterskiego do warunków diecezjalnych ks. dr. Krystiana Piechaczka i „Rola osoby świeckiej w pracach Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej" Krzysztofa Jankowiaka.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8