Kronika II Sesji

Mając na uwadze odnowienie życia religijnego w Diecezji, Synod uświadamia, że podstawowym zagadnieniem jest problem życia z wiary.

II Sesja Plenarna I Synodu Diecezji Katowickiej, która odbyła się w dniach 25-26 stycznia i 1-2 lutego br. była poświęcona problemowi wiary i jej przekazu – podstawowemu zagadnieniu życia Kościoła. W przemówieniu otwierającym obrady w sobotę dnia 25 stycznia br. Ks. Bp Ordynariusz zwrócił uwagę uczestników Sesji na fakt umieszczenia w auli obrazu bł. Maksymiliana, co ma wartość szczególnego symbolu dla II Sesji Plenarnej ze względu na jej tematykę. „Zwycięski duch wiary bł. Maksymiliana – powiedział m.in. Bp Ordynariusz – ożywiony miłością w Kościele, Narodzie, w całej diecezji i poszczególnych parafiach. Synod ma się przyczynić do tego, aby tak pozostało w przyszłości.”

Obraz bł. Maksymiliana Kolbego powinien być umieszczony we wszystkich kościołach diecezji, gdyż Kolbe jest przykładem wiary realizowanej nawet w najtrudniejszych warunkach. W pierwszym dniu obrad II Sesji Plenarnej dyskutowano nad schematem „Wiara naszego Kościoła”. Wprowadzenia do dyskusji dokonał relator schematu ks. dr Stanisław Szymecki, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Żywo dyskutowana problematyka wiary ukazana została w powiązaniu z aktualnymi uwarunkowaniami społeczno- kulturowymi. Stwierdzono przede wszystkim, że niewiara, nie była nigdy na Śląsku zjawiskiem masowym. Mimo gwałtownych przemian społecznych, jakie dokonały się na tutejszym terenie na przestrzeni stu lat, śląskie środowisko wielkoprzemysłowe nie spoganiało, jak ma to miejsce w wielu podobnych okręgach na Zachodzie.  W działaniu duszpasterskim należy ukazywać wiernym prawdziwe wartości wiary, uwiadamiać, że świadoma niewiara – według św. Jana jest największym grzechem.

Ogółem w dyskusji nad schematem „Wiara naszego Kościoła” zabrało głos 39 osób. W pierwszym dniu obrad II Sesji Plenarnej w dyskusji przeważali przedstawiciele inteligencji. W całości wszystkich posiedzeń dwóch odbytych Sesji Plenarnych była to część chyba najbardziej dynamiczna i interesująca.

Następie ks. prał. Wrzoł, przewodniczący synodalnej Komisji Przekazu Ewangelicznego, dokonał ogólnego wprowadzenia do trzech schematów o przekazie wiary, po czym ks. prof. Basista przedstawił schemat „Przepowiadanie Słowa Bożego”. Dyskusja toczyła się głównie wokół uzupełnień schematu o szereg praktycznych wskazań dotyczących głoszenia Słowa Bożego, aby duchowa więź między kaznodzieją a słuchaczami była żywsza niż dotąd. Głos zabrały 23 osoby.

W sobotę 1 lutego przystąpiono do dyskusji nad schematem „Katechizacja dorosłych, młodzieży i dzieci w Diecezji Katowickiej”. Wprowadzenia dokonał ks. wiz. Bojdoł, przewodniczący Podkomisji  Katechizacji Dzieci i Młodzieży.” Również ten schemat wywołał bardzo żywą dyskusję, wykazując, że katechizacja należy do najważniejszych dziedzin działalności duszpasterskiej. Głosy dyskusyjne koncentrowały się głównie wokół kilku zagadnień:

1. podkreślono, że katecheza parafialna jest elementarną szkołą życia chrześcijańskiego, ale spełnia te rolę tylko przy współpracy z rodziną;

2. w świetle powyższego stwierdzenia ukazuje się zasadnicze znaczenie katechezy dla dorosłych, jako podstawowego sposobu oddziaływania duszpasterskiego na małżeństwo i rodzinę;

3. w katechezie chodzi bardziej o wychowanie niż o pouczenie; w związku z tym trzeba w katechezie odejść od tzw. „lekcji religii”, pojmowanej na sposób szkolny, a dążyć do stworzenia warunków dla płaszczyzny spotkania z Jezusem Chrystusem.

4. podkreślono, by księża i katechetki zajmowali się w większym stopniu niż dotąd dziećmi opuszczonymi i zaniedbywanymi.

W dyskusji nad schematem o katechizacji zabrały głos 54 osoby, a z powodu braku czasu 13 osób złożyło swoje głosy na piśmie. Dyskusja nad katechizacja trwała dwa dni (sobota i niedziela). W tajnym głosowaniu przyjęto wszystkie rozdziały schematu według formuły: tak, z uwzględnieniem wzniesionych poprawek. W niedzielę 2 lutego odbyło się drugie czytanie wstępu do schematu o liturgii, który został przyjęty zdecydowana większością głosów.

Na koniec II Sesji Plenarnej dyskutowano jeszcze nad schematem o środkach przekazu. Wprowadzenia do dyskusji dokonał ks. prob. Zganiacz przewodniczący Podkomisji Środków Społecznego Przekazu. Schemat przyjęto jako podstawę do dalszej dyskusji, która odbędzie się podczas III Sesji Plenarnej, w kwietniu br.

 

Ks. Benedykt Woźnica

Sekretarz Synodu

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6