Kronika I Sesji

Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, a jednocześnie źródłem,z którego wypływa cała jego moc.

Sesja rozpoczynająca fazę właściwą I Synodu Katowickiego odbyła się dniach 14-15 i 21-22 grudnia 1974. Przypomnijmy, że jego główne cele to odnowa życia religijnego, rozwój liturgii, a także odnowienie życia chrześcijańskiego w Diecezji. Pierwsza sesja, poprzedzona trzyletnimi przygotowaniami, skupiła się na schemacie o liturgii. Wzięło w niej udział 183 członków, z czego 60 stanowili świeccy wybrani przez Dekanalne Rady Duszpasterskie lub biskupa Herberta Bednorza. Obrady rozpoczęły się od wybrania Prezydium Sesji Plenarnej oraz nominacji Sekretarza Synodu. Posiedzeniu przewodniczył ks. bp J. Kurpas, zaś wprowadzenia do dyskusji dokonał ks. doc. dr hab. Romuald Rak- przewodniczący Komisji Liturgicznej. Zwieńczeniem obrad pierwszego dnia Synodu było przyjęcie wstępu do schematu o liturgii.

Kolejnego dnia, pod przewodnictwem ks. bp Czesława Domina, dyskutowano o Eucharystii. Temat okazał się być jednak zbyt obszerny, żeby zmieścić się w wyznaczonych ramach czasowych, dlatego został przeniesiony na kolejne posiedzenie. W godzinach wieczornych, po żywej dyskusji, w tajnym głosowaniu przyjęto rozdział o Eucharystii. Rozmowy dotyczyły również kolejnego rozdziału pt. „inne sakramenty”, a za całość odpowiedzialny był ks. prał. E. Tobola. Tego dnia wystosowano także telegramy do Papieża Pawła VI, Prymasa Wyszyńskiego oraz Kardynała Wojtyły.

Tydzień później, 35 osób dyskutowało nad „innymi formami kultu”, stanowiącymi rozdział III. Kolejnymi omawianymi tematami były „Modlitwa osobista” i „Muzyka i śpiew kościelny”, które zostały przyjęte z poprawkami. Ostatnia refleksja tej Sesji  dotyczyła „Architektury i sztuki sakralnej”.  Obradom przewodniczyli kolejno:  prof. inż. Janusz Dietrych, dr Irena Mierzwa, ks. bp J. Kurpa.

Wyjaśniając omawianą tematykę, należy przypomnieć, że do Liturgii należą: Msza Święta, sakramenty, nabożeństwa, modlitwa. Stąd schemat o liturgii składa się ze Wstępu, Traktatu o Najświętszej Eucharystii, Traktatu o sakramentach świętych, O innych formach kultu, O modlitwie osobistej, O muzyce sakralnej, O architekturze i sztuce sakralnej.

Najważniejsze wnioski wypływające z I Sesji Plenarnej:

  • Eucharystia stoi w centrum życia i świadomości wiernych diecezji katowickiej
  • Potrzeba większego zrozumienia istoty sakramentów Chrztu i Pokuty
  • Wielkie znaczenie kultu Matki Boskiej dla życia religijnego diecezji
  • Wartość modlitwy w rodzinie dla budowania więzi między jej członkami
  • Zrozumienie nowych form sztuki i muzyki sakralnej

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6