Jak to własciwie było?

Przebieg I Synodu Katowickiego w telegraficznym skrócie.

Czas trwania: 1972- 1975

Utworzone Komisje: Komisja Główna, Komisja Rzeczoznawców z podkomisjami Teologiczną, Kanoniczną i Socjologiczną; Komisja ds. Duchowieństwa z podkomisjami: Kapłańską, Seminarium, Powołań Duchownych; Komisja ds. Małżeństwa i Rodziny, Komisja Liturgiczna z podkomisjami: Muzyki i Śpiewu Sakralnego, Sztuki Sakralnej, Budownictwa Kościelnego; Komisja Przekazu Ewangelicznego z podkomisjami Kaznodziejską, Katechizacji Dzieci i Młodzieży, Katechizacji Dorosłych, Środków Społecznego Przekazu, Komisja Apostolstwa Świeckich, Komisja Zakonna, Komisja Duszpasterska z zespołami studyjnymi: duszpasterstwa młodzieży, ludzi starych, mężczyzn, kobiet, chorych, specjalnego. Powstały również zespoły ekumenizmu, misji, działalności charytatywnej, duszpasterstwa osiedlowego, sakramentu i pokuty, czasu wolnego i turystyki, kultu maryjnego, grup pielęgnujących szczególne nabożeństwa oraz trzeźwości.

Równolegle do prac w tych synodalnych gremiach toczyły się dyskusje w Parafialnych Radach
Duszpasterskich, będących bazą konsultacyjna i opiniodawczą Synodu.  Ich wyniki były przekazywane poszczególnym Komisjom.

W czasie trwania Synodu zwołano 17 Sesji Informacyjnych. Przedstawiano na nich wyniki prac Komisji i proponowano wprowadzenie pewnych inicjatyw w życie duszpasterskie. Były to pierwsze próby praktycznego zastosowania dopiero co tworzonych postanowień Synodu.

Po trzech latach prac w tym trybie, zwołano Sesje Plenarne. Uczestniczyli w nich duchowni oraz osoby świeckie.

 • 14-15 i 21-22 grudnia 1974
 • 25-26 stycznia i 1-2 lutego 1975
 • 5-6 i 12-13 kwietnia 1975
 • 31 maja- 1 czerwca i 7-8 czerwca 1975
 • 27-28 września i 4-5 października 1975
 • 8-9 i 15 listopada 1975

Niektóre z tematów poruszanych na Pierwszej Sesji:

 • schemat Liturgii, niedziele wolne od pracy, uczestnictwo dzieci w niedzielnej Mszy Świętej, kult Matki Bożej w Piekarach Śląskich i Pszowie, wartość modlitwy w rodzinie, wypracowanie nowych form modlitewnych, potrzeba budowy nowych kościołów

Sesja Druga:

 • wiara i jej przekaz, postawa otwarta wobec niewierzących, schemat katechezy i jej znaczenie dla rozwoju wiary, katecheza dla dorosłych jako forma odziaływania na małżeństwo i rodzinę

Sesja Trzecia:

 • problematyka małżeństwa i rodziny, osoby samotne, ludzie starsi wiekiem, chorzy; o małżeństwo i rodzinę powinni dbać wszyscy katolicy, swieccy i duchowni, troska o trwałość małżeństw, obrona poczętego życia, rodziny wielodzietne

Sesja Czwarta:

 • zakony żeńskie, powołania duchowne, przygotowanie do kapłaństwa

Sesja Piąta:

 • posługa kapłańska, apostolstwo świeckich, formy strukturalne duszpasterstwa w diecezji, ekumenizm, działalność charytatywna, czas wolny, duszpasterstwo na nowych osiedlach mieszkaniowych

Sesja Szósta:

 • młodzież i trzeźwość jako zadania duszpasterskie

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9