Nowy biskup w Pelplinie

Ks. hab. Wiesław Śmigiel został mianowany biskupem pomocniczym pelplińskim.

Papież nowemu biskupowi przydzielił stolicę tytularną Beatia. Uroczystość konsekracji biskupiej ks. Śmigla odbędzie się w bazylice katedralnej w Pelplinie 21 kwietnia o godz. 11.00. "Tak się złożyło, że ks. Wiesławowi Śmiglowi udzieliłem wszystkich posług i święceń. Mam być teraz także jego konsekratorem" - napisał w komunikacie umieszczonym na stronie diecezji pelplińskiej jej biskup Jan Szlaga.

Biskup nominat ma 43 lata. Jest kapłanem diecezji pelplińskiej, kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowcą teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz w Ośrodku Naukowo-Badawczym UKSW w Tczewie.

Pracę magisterską „Twórczość monumentalna artysty-rzeźbiarza Franciszka Duszeńki” napisał pod kierunkiem ks. prof. Janusza Pasierba i w 1994 roku uzyskał tytuł magistra teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1994-1996 był wikariuszem w parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie. Następnie przez dwa lata pełnił posługę kapelana i sekretarza biskupa pelplińskiego Jana Szlagi.

W latach 1998-2002 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, od 2003 do 2006 był sekretarzem Instytutu. W 2003 roku uzyskał stopień doktora teologii w zakresie teologii pastoralnej w KUL na podstawie pracy „Czytelnictwo religijne jako środek formacji religijnej wiernych. Studium teologicznopastoralne”.

W latach 2006-2010 adiunkt przy Katedrze Teologii Pastoralnej Ogólnej KUL. W 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy „Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium teologicznopastroalne w świetle nauczania Kościoła 1962-2009”. W 2011 r. został kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej i kierownikiem Specjalizacji Teologii Praktycznej KUL.

Od 2000 r. jest wykładowcą teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a także wykładowcą teologii pastoralnej w Instytucie Teologicznym Diecezji Pelplińskiej.

Zajmuje się wykorzystaniem mediów w duszpasterstwie, teologią laikatu, a w szczególności dynamiką zrzeszeń religijnych, teologią kultury, podmiotem duszpasterstwa oraz teologicznymi podstawami duszpasterstwa.

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich.
Pełni również funkcję konsultora Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Jest sekretarzem „Roczników Pastoralno-Katechetycznych”, członkiem Kolegium Redakcyjnego „Zeszytów Chojnickich” oraz Kolegium Redakcyjnego „Biblioteki Filomaty”.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9