Migracje a nowa ewangelizacja. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2012

„Migracje a nowa ewangelizacja” – to tytuł papieskiego orędzia na 98. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony 15 stycznia 2012 r.

Pełny tekst orędzia: TUTAJ

W kontekście nowej ewangelizacji papież zachęca wszystkich zaangażowanych w duszpasterstwo migrantów , aby „szukali dróg dzielenia się po bratersku, głoszenia z szacunkiem, przezwyciężając niezgodności i nacjonalizmy”. Wezwał do lepszej współpracy Kościołów w krajach pochodzenia migrantów oraz tych, które ich przyjmują.

Benedykt XVI przypomniał, że obecnie pilna potrzeba ewangelizacji w świecie wiąże się z nowymi procesami globalizacyjnymi, rozwojem środków przekazu i możliwościami częstego i łatwego przemieszczania się pojedynczych osób i całych grup. Zachęcił do rozbudzania w sobie entuzjazmu i odwagi dla głoszenia ewangelicznej nowiny na wzór pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

Ojciec Święty nawiązał do słów bł. Jana Pawła II, który zachęcał, aby «karmić się słowem, aby być 'sługami Słowa' w dziele ewangelizacji. Wskazał na źródła migracji wewnętrznych i do innych krajów. Ludzie poszukują lepszych warunków życia lub uciekają przed groźbą prześladowań, wojen, przemocy, głodu i klęsk żywiołowych. To doprowadziło „do nie mającego precedensu wymieszania osób i narodów, rodząc nowe problemy z punktu widzenia nie tylko ludzkiego, ale także etycznego, religijnego i duchowego”.

Benedykt XVI zwraca uwagę na skutki sekularyzacji, pojawianie się nowych ruchów sekciarskich, rozpowszechnione zobojętnienie na wiarę chrześcijańską, wyraźną tendencję do fragmentaryczności. Wskazał na próby „usunięcia Boga i nauczania Kościoła z horyzontu życia, podczas gdy szerzą się zwątpienie, sceptycyzm i obojętność, usiłujące nawet wyeliminować wszelkie przejawy społeczne i symboliczne wiary chrześcijańskiej”.

Papież podkreślił, że zjawiska te są przyczyną utraty wiary przez migrantów, którzy „często prowadzą życie, w którym nie ma już Chrystusa i Jego Ewangelii” mimo, że wyrośli wśród ludów naznaczonych przez wiarę chrześcijańską, a także emigrują do krajów, w których chrześcijanie są mniejszością. Zaznaczył, że w takiej sytuacji wyzwaniem dla Kościoła staje się „niesienie pomocy migrantom w zachowaniu mocnej wiary” oraz „wypracowanie nowych strategii duszpasterskich oraz metod i języków, sprzyjających istotnej rzeczy, jaką jest przyjmowanie Słowa Bożego”.

Z drugiej strony papież zwraca uwagę, że „zjawisko migracji jest także opatrznościową sposobnością do głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie”. Wskazał potrzebę ewangelizacji tych migrantów, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, a przybywają do krajów o dawnej tradycji chrześcijańskiej.

Papież w kontekście nowej ewangelizacji zachęca wszystkich zaangażowanych w duszpasterstwo migrantów , aby „szukali dróg dzielenia się po bratersku, głoszenia z szacunkiem, przezwyciężając niezgodności i nacjonalizmy”. Wezwał do lepszej współpracy Kościołów w krajach pochodzenia migrantów oraz tych, które ich przyjmują.

Papież nawiązując do losu uchodźców proszących o azyl, którzy uciekają przed prześladowaniami, przemocą i sytuacjami stanowiącymi zagrożenie dla ich życia podkreślił, że potrzebują oni naszego zrozumienia i akceptacji. Przypomniał o obowiązku poszczególnych państw i wspólnoty międzynarodowej, aby akceptowały uciekinierów i pomagały w przezwyciężeniu ich lęków a także wystrzegały się różnych form dyskryminacji. Zachęca do tworzenia odpowiednich struktur służących przyjmowaniu migrantów i programów osiedleńczych. Wskazał na rolę prasy i innych środków przekazu w obiektywnym i uczciwym ukazywaniu sytuacji migrantów.

Przypomniał o obowiązku jaki spoczywa na wspólnotach chrześcijańskich, które powinny szczególną troską otoczyć pracujących migrantów oraz ich rodziny poprzez modlitwę, solidarność i chrześcijańską miłość, a także wprowadzanie nowych programów politycznych, ekonomicznych i społecznych, które będą sprzyjały poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej, ochronie rodziny, będą zapewniały godziwe mieszkanie, pracę i opiekę. Natomiast kapłani, zakonnicy i zakonnice, świeccy, powinni pomagać migrantom w przezwyciężaniu trudności integracyjnych.

Na zakończenie papież nawiązał do sytuacji licznych studentów obcokrajowców, którzy zmagają się z problemami adaptacyjnymi, trudnościami biurokratycznymi, trudnościami wiążącymi się z szukaniem mieszkania i ośrodków dla migrantów. „Wspólnoty chrześcijańskie w szczególny sposób winny być uwrażliwione na jakże licznych młodych ludzi, którzy właśnie ze względu na swój młody wiek potrzebują – oprócz wykształcenia – punktów odniesienia i żywią w swym sercu głębokie pragnienie prawdy oraz pragnienie spotkania Boga” – napisał Benedykt XVI i wskazał na szczególną rolę uniwersytetów o inspiracji chrześcijańskiej, które „winny być miejscem świadectwa i promieniowania nowej ewangelizacji”.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5