Papież wyświęcił 10 kapłanów

To pierwsze święcenia kapłańskie jakich udzielił jako papież Franciszek

W IV Niedzielę Wielkanocną – Dobrego Pasterza, która w całym Kościele katolickim obchodzona jest od 1964 jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne – papież Franciszek wyświęcił w bazylice św. Piotra w Watykanie 10 kapłanów. Pochodzą oni z Włoch, Indii, Argentyny i Chorwacji i ukończyli trzy rzymskie seminaria: Papieskie Wyższe Seminarium Rzymskie, "Redemptoris Mater" i misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Dzisiejsza uroczystość była pierwszym tego rodzaju obrzędem obecnego pontyfikatu.

Przed rozpoczęciem Mszy św. Ojciec Święty udał się do zakrystii, aby modlić się wraz z przyszłymi neoprezbiterami, polecając ich Matce Bożej. Było to przeniesienie na grunt rzymski praktyki, którą stosował w przeszłości w Buenos Aires, gdy był arcybiskupem tego miasta.

Po udzieleniu święceń Franciszek wygłosił kazanie, w którym przede wszystkim podkreślił zadania stojące przed nowymi kapłanami a także podziękował ich rodzicom i rodzinom za to, że dały swych synów na służbę Kościołowi.

"Ci nasi bracia i synowie zostali wezwani do służby kapłańskiej" – powiedział kaznodzieja. Przypomniał i podkreślił, że tylko Jezus "jest Jedynym i Najwyższym Kapłanem Nowego Testamentu, ale w Nim również cały święty lud Boży został ustanowiony ludem kapłańskim". Pan chce wybierać z niego niektórych w sposób szczególny, aby "sprawując publicznie w Jego imieniu w Kościele posługę kapłańską na rzecz wszystkich ludzi", prowadzili nadal "Jego osobistą misję nauczyciela, kapłana i pasterza".

Albowiem tak jak "Jego posłał Ojciec, tak i On wysłał z kolei w świat najpierw apostołów, a następnie biskupów i ich następców, którym wreszcie dodał jako współpracowników kapłanów, którzy – zjednoczeni z nimi w posłudze kapłańskiej – zostali powołani do służenia ludowi Bożemu", mówił dalej główny celebrans. Zaznaczył, że neoprezbiterzy będą ukształtowani na podobieństwo Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana, "to znaczy zostaną poświęceni jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu i z tego tytuły, który jednoczy ich w kapłaństwie z ich biskupem, będą głosicielami Ewangelii, pasterzami ludu Bożego oraz będą przewodniczyć czynnościom kultowym, zwłaszcza w sprawowaniu ofiary Pańskiej".

"Udzielajcie wszystkim tego Słowa Bożego, które sami przyjęliście z radością" – zaapelował Ojciec Święty. Zachęcił nowych księży, aby pamiętali o swych rodzicach i katechetach, którzy dali im Słowo Boże i wiarę. "Czytajcie i rozważajcie pilnie Słowo Boże, aby wierzyć w to, co przeczytaliście, aby uczyć tego, co zrozumieliście w wierze, żyć tym, czego się nauczyliście" – dodał papieża.

Przypomniał swe wcześniejsze nauczanie, że "Słowo Boże jest własnością nie ich, ale Boga, Kościół zaś jest jego strażnikiem". Życzył nowo wyświęconym duchownym, aby "karmienie Ludu Bożego ich nauką, radością i wsparciem dla wiernych naznaczyło wasze życie, abyście słowem i przykładem budowali Dom Boży, którym jest Kościół". W ten sposób swoją posługą "będziecie kontynuować zbawcze dzieło Chrystusa" – tłumaczył papież.

Przypomniał również neoprezbiterom, że sprawując posługę świętego nauczania, będą uczestnikami misji Chrystusa – jedynego Mesjasza. Wraz z sakramentem chrztu "dodacie nowych wiernych ludowi Bożemu", dzięki sakramentowi pokuty będziecie odpuszczać grzechy w Imię Chrystusa i Kościoła – podkreślił Franciszek. I w imieniu Chrystusa i Kościoła prosił nowych księży, aby "niezmordowanie byli miłosierni". Zaznaczył, że z chwilą namaszczenia ich olejem "będą przynosić ulgę cierpiącym i osobom starszym" i dodał: "Nie wstydźcie się być czułymi dla starszych".

Wezwał ich także, aby pełniąc swą posługę starali się podobać wyłącznie Bogu, a nie samym sobie. "Bądźcie pasterzami, nie funkcjonariuszami!" – zaapelował biskup Rzymu. Zachęcił wyświęcanych dziś kapłanów, aby uczestnicząc w misji Chrystusa – Głowy i Pasterza – w synowskiej jedności ze swym biskupem, "angażowali się w jednoczenie wiernych w jedną rodzinę, aby prowadzić ich do Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym". "Miejcie zawsze przed oczyma przykład Dobrego Pasterza, który przyszedł nie po to, żeby Mu służono, ale żeby służyć i szukać tych, którzy zaginęli" – zakończył swe rozważania Ojciec Święty.

Wraz z Franciszkiem liturgię koncelebrowali m.in. jego wikariusz dla diecezji rzymskiej kard. Agostino Vallini, inni biskupi pomocniczy tego miasta i rektorzy seminariów, z których pochodzą neoprezbiterzy.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6