Zjazd Misyjny Redemptorystów

W dniach 28-30 stycznia br. w WSD redemptorystów w Tuchowie odbywał się zjazd misyjny redemptorystów. Uczestniczyło w nim ponad 50 misjonarzy z polskich klasztorów pod przewodnictwem o. prowincjała Zdzisława Klafki i prowincjała elekta o. Ryszarda Bożka.

Byli także obecni przedstawiciele redemptorystów z Czech i Ukrainy.

Zjazd przebiegał pod hasłem „Głosić Ewangelię prawd ostatecznych” i składał się z trzech części: modlitewnej, formacyjnej i informacyjnej.

Pierwszą część, w nawiązaniu do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Bądźmy uczniami Chrystusa”, misjonarze poświęcili na odnowę duchową zwracając szczególną uwagę na świadome przeżywanie swojej konsekracji zakonnej i wypływające z niej konsekwencje.

Główne zagadnienie tegorocznego zjazdu to refleksja nad eschatologią i obecnością prawd ostatecznych w przepowiadaniu redemptorystów. Głos Kościoła i refleksja podejmowana w Zgromadzeniu w minionych latach, a także wsłuchiwanie się w stan ducha i bolączki człowieka początku III tysiąclecia stały się impulsem do głębszej refleksji nad miejscem, metodą i treścią prawd ostatecznych w misyjnym przepowiadaniu.

We wprowadzeniu do podejmowanej tematyki przypomniano, jak ważną w przeszłości była troska o to, by prawdy wieczne odpowiednio wybrzmiały w programie misji ludowych. Przywołano zalecenie Zarządu Generalnego Zgromadzenia, że prawdy ostateczne, zawsze należące do tradycji redemptorystowskiej, „dzisiaj należy głosić w sposób nowy”, odpowiadając na poszukiwanie ostatecznego sensu życia przez współczesnego człowieka.

Ks. prof. dr hab. Lucjan Balter SAC (UKSW - Warszawa) w dwóch referatach przedstawił zagadnienia związane ze zmartwychwstaniem oraz eschatologią indywidualną i powszechną. Przypomniał naukę Kościoła o zmartwychwstaniu Chrystusa, które jest fundamentem nadziei zawartej w tzw. prawdach wiecznych. Przybliżył rozumienie pojęć, znaków i zasadniczej treści zawartej tak w ewangelicznym przesłaniu, jak i współczesnym nauczaniu Kościoła. W oparciu o osobiste doświadczenie chrześcijanina i teologa starał się wzmocnić przekonanie o wielkiej potrzebie zrozumienia i głoszenia powołania do życia wiecznego przez współczesnego człowieka. Prelegent zwracał uwagę na to, by w przepowiadaniu ukazywać prawdy dotyczące wieczności ujmując je w różnych wymiarach: biblijnym, teologicznym i eklezjalnym.

Drugim prelegentem był ks. prof. dr hab. Aleksander Posacki SJ (WSFP Ignatianum – Kraków), który poruszył tematy bardzo ściśle związane z aktualną sytuacją religijno-kulturową. Zwrócił uwagę na współczesną dechrystianizację, podkreślając, że aktualnie tocząca się walka z chrześcijaństwem posługuje się językiem bardzo subtelnym i wyrafinowanym. Podejmuje się różne działania, czasem niezauważalne, choć bardzo dobrze zaplanowane i konsekwentnie realizowane. Jest to nurt związany m.in. z New Age, który stara się przedefiniować pojęcia z dziedziny duchowości, mistyki, psychologii i kultury. Uwypukla się laicki charakter wielu przedsięwzięć i zachowań, gdy tymczasem są to działania antychrześcijańskie.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5