Rządu z episkopatem rozmowy

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisja Wspólna Episkopatu i Rządu podsumowała prace Komisji Majątkowej - poinformował współprzewodniczący tego gremium ze strony rządowej minister MSWiA Jerzy Miller

Jak dodał przyjęto również sprawozdanie z prac Komisji Majątkowej.

Minister Miller podkreślił, że obie strony przyjęły do wiadomości, że raport z działalności Komisji Majątkowej spełnia postawione mu wymagania. Prócz tego MSWiA jest w trakcie digitalizacji wszystkich dokumentów z prac Komisji Majątkowej dostępnych ministrowi spraw wewnętrznych.

Głównym tematem obrad – jak poinformował bp Stanisław Budzik – była kwestia nowelizacji ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 1989 r.

Zarówno strona kościelna jak i rządowa uznały, że ustawa ta wymaga nowelizacji w zakresie dostosowania do wielu aktów, jakie nastąpiły później, zwłaszcza Konkordatu Między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską oraz Konstytucji RP.

Problem ten zaistniał – informuje bp Stanisław Budzik - przy okazji zamknięcia Komisji Majątkowej. Wówczas dokonane zostały niezbędne zmiany w ustawie Kościół-państwo. Były one konsultowane przez rząd z przedstawicielami Kościoła, jednak nie zostały poprzedzone umową na piśmie. Taki tryb postępowania wywołał niedosyt wśród wielu prawników, którzy uznali, że zmiana tego typu winna być poprzedzona pisemną umową obu stron.

Sekretarz Episkopatu wyjaśnił, że w tym zakresie istnieją rozbieżności interpretacyjne, które wynikają z zapisów 25 art. Konstytucji RP. W jednym z punktów tego artykułu Konstytucja stwierdza, że „stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy”, natomiast jeśli chodzi o inne Kościoły zawiera zapis, że „stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami”.

Choć literalnie zapis o konieczności wcześniejszej umowy dotyczy innych Kościołów chrześcijańskich, jednakże można go analogicznie interpretować także w odniesieniu do Kościoła katolickiego. Podczas dzisiejszego spotkania strona kościelna przywołała art. 27 konkordatu, który stwierdza, że „sprawy wymagające nowych lub dodatkowych rozwiązań będą regulowane na drodze nowych umów między układającymi się stronami albo uzgodnień między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencją Episkopatu Polski upoważnioną do tego przez Stolicę Apostolską”.

Obie strony – kościelna i rządowa – uznały zatem, że istnieje konieczność wypracowania takiej procedury zmian ustawy Kościół-państwo, która by odpowiadała opinii prawników i dobru obu stron. Powołany został zespół ekspertów, po dwóch z każdej strony, którzy zajmą się wypracowaniem właściwej procedury oraz przygotowaniem konkretnych propozycji nowelizacji ustawy państwo-Kościół.

Jako kolejny dowód potrzeby nowelizacji ustawy państwo-Kościół wskazano na art. 21 wspomnianej ustawy dotyczący stosowania Karty Nauczyciela w szkołach prowadzonych przez instytucje kościelne. „Chodzi m.in. o to, aby szkoły prowadzone przez Kościół, w zakresie dotyczącym stosowania Karty Nauczyciela były traktowane tak jak szkoły prowadzone przez samorząd” – wyjaśnił bp Budzik.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7