Betlejemskie światełko nadziei niesiemy dzieciom Peru

Cel dydaktyczny: - Uwrażliwienie dzieci na potrzeby rówieśników z krajów Trzeciego Świata - Ukazanie głównych problemów małych mieszkańców Peru - Wskazanie na obowiązek zaangażowania się w misyjne dzieło Kościoła, wynikający z faktu bycia chrześcijaninem
Pomoce dydaktyczne:
- mapa świata, Pismo Święte, Świat Misyjny nr 2/2005, arkusz szarego papieru, flamastry

Metody aktywizujące:
- praca w grupach, praca z tekstem, analiza zdania

Każda grupa dostaje karteczkę z jednym wyrazem stanowiącym część tematu.
Polecenie: Najpierw dzieci odczytują tekst w swojej grupie, później kolejno całej klasie.

1. Betlejem
Odczytanie fragmentu Ewangelii - Łk.2, 1-7

Miejsce historycznych narodzin Jezusa, obiecanego Zbawiciela. Jezus przyniósł na ziemię pokój, sprawiedliwość, poszanowanie praw. Każdy, kto w Niego uwierzy, będzie miał życie wieczne.

2. Światło

Rozprasza ciemność, oświeca drogę, daje poczucie bezpieczeństwa, promienie słoneczne dają wzrost ludziom, roślinom, zwierzętom. Pan Jezus mówi o sobie „Ja jestem światłością świata”.

3. Nadzieja to spodziewanie się czegoś lepszego, oczekiwanie na poprawę
Narodziny Jezusa dały nam nadzieję na życie wieczne z Bogiem. Dały nam nadzieję na lepsze życie na ziemi. Tam, gdzie króluje Jezus, nie ma miejsca na zło, niesprawiedliwość, głód, łamanie praw człowieka. Jezus to miłość, pokój, dobroć, łagodność.

4. Nieść (zanieść, przekazać coś komuś)
Można nieść komuś pomoc materialną, można nieść pomoc duchową, dobrą radę, sugestię, dobre słowo. Można zanieść komuś dobrą wiadomość, Dobrą Nowinę.

5. Dzieci
Przyszłość każdego społeczeństwa, największy skarb i dar Pana Boga. Dzieci wymagają szczególnej troski dorosłych. Mają prawo do nauki, zabawy, szacunku i poczucia bezpieczeństwa. Żeby mogły się prawidłowo rozwijać, potrzebują miłości.

6. Peru
Kraj leży w Ameryce Południowej (pokazujemy na mapie). Większość jego mieszkańców to ludzie ubodzy. W najtrudniejszej sytuacji są dzieci – zmuszane do pracy ponad siły, głodne, najbardziej narażone na choroby i śmierć. Często pozbawione są opieki rodziców i własnego domu. Ty jako dziecko masz prawo do nauki, opieki rodziców, do zabawy, radości, bezpiecznego i beztroskiego dzieciństwa.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12